ពាក្យលំនាំ៖ លេវីវិន័យ Introduction to Leviticus

Leviticus Intro pdf download

លេវីវិន័យ​ Leviticus

កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ផ្តល់​សេចក្តី​ណែនាំ​លំអិត​សំរាប់​ការ​បំពេញ​មុខងារ​ដូច​ជា​ថ្វាយ​យញ្ញបូជា​និង​ពិធី​បុណ្យ​សាសនា​ផ្សេងៗ​នៅក្នុង​អ៊ីស្រាអែល​សម័យ​បុរាណ។ ​ព្រះ​ទ្រង់​បរិសុទ្ធ ហើយ​គ្រប់​ផ្នែក​នៃ​ជីវិត​របស់​រាស្ត្រ​របស់​ទ្រង់​ ត្រូវ​តែ​មាន​ភាព​បរិសុទ្ធ​របស់​ទ្រង់។ ​អំពើ​បាប​អាច​ត្រូវ​បាន​សំអាត​ឬ​គ្រប​បាំង​ ដោយ​យញ្ញបូជា។  ​សេចក្តី​បញ្ញត្តិ​ផ្សេងៗ​ទៀត​បាន​បង្រៀន​ពួក​អ៊ីស្រាអែល​ថា​ ជីវិត​ទាំង​មូល​ត្រូវ​តាម​ភាព​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះ។

សារៈសំខាន់​នៃ​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ Importance of Leviticus

កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​សំខាន់​ពីព្រោះ​៖

១. ​កណ្ឌ​នេះ​បើក​សំដែង​ភាព​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះ​ និង​ភាព​បរិសុទ្ធ​ដែល​ទ្រង់​តំរូវ​អោយ​រាស្ត្រ​របស់​ទ្រង់​មាន។​

២. ​បាន​បង្រៀន​អ៊ីស្រាអែល​អំពី​របៀប​ដែល​ពួកគេ​គួរ​តែ​បំពេញ​សំរេច​តួនាទី​របស់​ពួកគេ​ ដែល​ព្រះ​បាន​ប្រទាន ​អោយ​នៅក្នុង​និក្ខមនំ ១៩:៦។

៣. បង្ហាញ​ថា មាន​របៀប​តែ​មួយ​គត់ ​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​អាច​ទទួល​មនុស្ស​មាន​បាប​ គឺ​តាម​រយៈ​យញ្ញ​បូជា​ធួន​នឹង​បាប ដូច្នេះ យើង​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ការ​យញ្ញបូជា​នោះ ហើយ​សេចក្ដី​ពិត​នេះ​ជួយ​ពន្យល់​អំពី​ដំណឹងល្អ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ និង​មូល​ហេតុ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​ត្រូវ​តែ​សុគត​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង។

ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដែល​ត្រូវ​បាន​កត់​ត្រា​ទុក​ក្នុង​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ ​History recorded in Leviticus

លេវីវិន័យ​កត់​ត្រា​អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្សេងៗ​ ដែល​បាន​កើត​ឡើង​នៅក្នុង​រយៈ​ពេល​ខ្លី​មួយ​ ពីព្រោះ​កណ្ឌ​ទាំង​មូល​កត់​ត្រា​អំពី​សេចក្តី​ណែនាំ​ ដែល​អ៊ីស្រាអែល​ទទួល​តាម​រយៈ​ម៉ូសេ​នៅ​ឯ​ស៊ីណាយ។

គម្រោង Outline

សេចក្តី​ណែនាំ​សំរាប់​ពួក​សង្ឃ (១:១-១៦:៣៤)

​ភាព​បរិសុទ្ធ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួក​អ៊ីស្រាអែល​ (១៧:១-២៧:៣៤)

របៀប​អាន​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ ​How to read Leviticus

ដើម្បី​យល់​និង​អនុវត្ត​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​អោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ យើង​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​យល់​កណ្ឌ​នេះ​នៅ​ក្នុង​បរិបទ​ដើម​របស់​វា​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ ហើយ​នៅក្នុង​បរិបទ​នៃ​ព្រះគម្ពីរ​ទាំង​មូល។ ដើម្បី​យល់​បាន យើង​ត្រូវ​ឆ្លើយ​នឹង​សំនួរ​ចំនួន​ប្រាំ​មួយ។​

១. តើ​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ទាក់​ទង​នឹង​កណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​មាន​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​មុន​កណ្ឌ​នេះ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច?

២. តើ​គោល​បំណង​របស់​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​សំរាប់​អ្នក​អាន​ដើម​ដំបូង​ក្នុង​សម័យ​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​គឺ​ជា​អ្វី?

៣. តើ​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ទាក់​ទង​នឹង​កណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​មាន​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​បន្ទាប់​ពី​កណ្ឌ​នេះ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​?

៤. តើ​កណ្ឌ​នេះ​បង្រៀន​យើង​អ្វី​អំពី​ព្រះ?

៥. តើ​កណ្ឌ​នេះ​បង្រៀន​យើង​អ្វី​អំពី​មនុស្ស​?

៦. តើ​កណ្ឌ​នេះ​ ​មាន​ទំនាក់ទំនង​នឹង​គ្រីស្ទបរិស័ទ​សព្វ​ថ្ងៃ​យ៉ាង​ដូច​ម៉េច​?

១. តើ​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ទាក់​ទង​នឹង​កណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​មាន​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​មុន​កណ្ឌ​នេះ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច?

ព្រះ​គម្ពីរ​គឺ​ជា​រឿង​ធំ​មួយ​ ដែល​ពន្យល់​អំពី​ផែនការ​របស់​ព្រះ​ចាប់​តាំង​ពី​ការ​បង្កបង្កើត​ដល់​ការ​បង្ក​បង្កើត​ថ្មី។ ទ្រង់​បាន​បង្កើត​គ្រប់​យ៉ាង​ល្អ​ជា​ដំបូង ដោយ​មាន​អ័ដាម​និង​អេវ៉ា​នៅក្នុង​សួន​ច្បារ​អេដែន។ ពួកគេ​គឺជា​រាស្ត្រ​របស់​ព្រះ​ នៅក្នុង​ទីកន្លែង​របស់​ព្រះ ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​និង​ព្រះ​ពរ​របស់​ព្រះ។ នេះ​គឺ​ជា​គោល​ដៅ​របស់​ព្រះ​សំរាប់​ការ​បង្ក​បង្កើត។ ពួក​គេ​ មិនបាន​ស្តាប់​បង្គាប់​ ហើយ​ត្រូវ​បាន​បណ្តេញ​ចេញ​ពី​សួនច្បារ ដែល​ជា​ទី​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះ។ កន្លែង​ផ្សេងៗ​ទាំង​អស់​ទៀត​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​និយាយ​អំពី​ផែនការ​របស់​ព្រះ​ ក្នុង​ការ​សង្គ្រោះ​មនុស្ស​ចេញ​ពី​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បះ​បោរ​នេះ ហើយ​ស្តា​នគរ​របស់​ទ្រង់​ឡើង​វិញ​ ដែល​ជា​រាស្ត្រ​របស់​ព្រះ នៅក្នុង​ទីកន្លែង​របស់​ព្រះ ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​និង​ព្រះពរ​របស់​ព្រះ។ ដូច្នេះ ព្រះ​បាន​ជ្រើស​រើស​អ័ប្រាហាំ ហើយ​បាន​សន្យា​ថា ទ្រង់​នឹង​ធ្វើ​អោយ​គាត់​ក្លាយ​ជា​ជាតិ​សាសន៍​មួយ​ដ៏​ធំ ហើយ​ពួកគេ​នឹង​ទទួល​បាន​ទឹក​ដី​សន្យា។ តាម​រយៈ​ពូជពង្ស​របស់​អ័ប្រាហាំ ព្រះ​នឹង​ប្រទាន​ពរ​ដល់​លោកិយ (លោកុប្បត្ដិ​ ១២:៣)។ ពួកគេ​ត្រូវ​តែ​ជា​រាស្ត្រ​របស់​ព្រះ នៅក្នុង​ទីកន្លែង​របស់​ព្រះ ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​និង​ព្រះ​ពរ​របស់​ព្រះ ។ ​ ទ្រង់​នឹង​គង់​ក្នុង​ចំណោម​ពួកគេ ដូច្នេះ​អ៊ីស្រាអែល​នៅក្នុង​ទឹក​ដី​សន្យា​គឺ     ​អេដែន​ថ្មី ដែល​ជា​ទី​បរិសុទ្ធ​ថ្មី (សូម​មើល លោកុប្បត្ដិ​ ១៣:១០)។ ប្រជាជន​អ៊ីស្រាអែល​ត្រូវ​បាន​សង្គ្រោះ​ចេញ​ពី​ទាសភាព​នៅក្នុង​អេស៊ីព្ទ។ ​ម៉ូសេ​បាន​ដឹក​នាំ​ពួក​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្លង​កាត់​វាល​រហោស្ថាន​ទៅ​កាន់​ភ្នំ​ស៊ីណាយ ជា​កន្លែង​ដែល​ព្រះ​បាន​ធ្វើ​សម្ព័ន្ធ​មេត្រី​មួយ​ជាមួយ​ពួកគេ ហើយ​បាន​ប្រទាន​ក្រិត្យ​វិន័យ​របស់​ទ្រង់​ដល់​ពួកគេ។ នៅ​ភ្នំស៊ីណាយ ព្រះ​បាន​ប្រទាន​អោយ​អ៊ីស្រាអែល​នូវ​អត្តសញ្ញាណ​ពិសេស​មួយ​និង​តួនាទី​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក។ ​ពួកគេ​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ជា​នគរ​ដែល​សុទ្ធតែ​ជា​សង្ឃ និង​ជា​សាសន៍​បរិសុទ្ធ​ (និក្ខមនំ ១៩:៦)។ ដូច្នេះ កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​បើក​សំដែង​ផែនការណ៍​របស់​ព្រះ​ អំពី​របៀប​ដែល​ទ្រង់​កំពុង​ស្តា​ឡើង​វិញ​នូវ​អ្វី​ដែល​បាន​បាត់​បង់​ចាប់​ពី​ការ​បះបោរ​របស់​អ័ដាម​និង​អេវ៉ា​ ពីព្រោះ​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ពន្យល់​អោយ​គេ​ដឹង​អំពី​អ្វី​ដែល​គេ​ត្រូវ​ធ្វើ​តាម ​ដើម្បី​អោយ​គេ​ធ្វើ​ជា   ​រាស្ត្រ​របស់​ព្រះ​ នៅក្នុង​ទីកន្លែង​របស់​ព្រះ ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​និង​ព្រះ​ពរ​របស់​ព្រះ។  រាស្រ្ត​របស់​ព្រះ ​ដែល​រស់​នៅ​ទី​កន្លែង​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ ត្រូវ​តែ​បរិសុទ្ធ។

២. តើ​គោល​បំណង​របស់​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​សំរាប់​អ្នក​អាន​ដើម​ដំបូង​ក្នុង​សម័យ​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​គឺ​ជា​អ្វី?

​សេចក្តី​បង្រៀន​ខាង​លើ​អំពី​ទំនាក់​ទំនង​របស់​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ជាមួយ​អ្វី​ដែល​មាន​មុន​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ ដើម្បី​យល់​អំពី​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ ពីព្រោះ​ច្បាប់ផ្សេងៗ​អំពី​ពួក​សង្ឃ​និង​ភាព​បរិសុទ្ធ​បង្ហាញ​អំពី​របៀប​ដែល​ពួកគេ​ ជា​រាស្ត្រ​របស់​ព្រះ គួរ​តែ​រស់​នៅ​ក្នុង​ទី​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះ។ ពួកគេ​ត្រូវ​ធ្វើ​ជា​នគរ​ដែល​សុទ្ធ​តែ​ជា​សង្ឃ​និង​ជា​សាសន៍​បរិសុទ្ធ​ (និក្ខមនំ ១៩:៦)។ កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ពន្យល់​អំពី​របៀប​ដែល​ពួកគេ​បំពេញ​តួនាទី​នេះ។ ​

​ជំពូក​១ដល់​១៧​និយាយ​ជា​ចំបង​អំពី​តួនាទី​ថ្វាយ​យញ្ញបូជា​របស់​ពួក​សង្ឃ និង​មាន​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ត្រឹម​ត្រូវ​ជាមួយ​ព្រះ។ ជំពូក​១៨ដល់​២៧​គឺ​ជា​ការ​ហៅ​អោយ​អ៊ីស្រាអែល​បាន​ជា​បរិសុទ្ធ​ក្នុង​រាល់​ការ​អនុវត្ត​នៃ​ជីវិត​របស់​ពួកគេ។ ជំពូក​១ដល់​១៧​នាំ​ទៅ​ដល់​ចំនុច​ខ្ពស់​ដ៏​អស្ចារ្យ​អំពី​ថ្ងៃ​ធួន​នឹង​បាប​នៅក្នុង​ជំពូក​១៦ គឺ​ពេល​ទំនាក់​ទំនង​ត្រូវ​បាន​ស្តា​ឡើង​វិញ​រវាង​អ៊ីស្រាអែល​និង​ព្រះ។ ​ជំពូក​១៨-២៧​ឈាន​ដល់​ចំនុច​ខ្ពស់​អំពី​ឆ្នាំ​ ​មេត្តាករុណា​នៅក្នុង​ជំពូក​២៥ គឺ​ជា​ពេល​ដែល​ទំនាក់​ទំនង​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​ស្តា​ឡើង​វិញ​នៅក្នុង​សហគមន៍​និង​ជាតិ​សាសន៍​ទាំង​មូល។

៣. តើ​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ទាក់​ទង​នឹង​កណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​មាន​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​បន្ទាប់​ពី​កណ្ឌ​នេះ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​?

​មាន​របៀប​ជាច្រើន ​ដែល​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ទាក់​ទង​ជាមួយ​កណ្ឌ​ផ្សេងៗ ​ដែល​មាន​បន្ទាប់​វា។ កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​កត់​ត្រា​អំពី​ច្បាប់​ផ្សេងៗ​ ដែល​អ៊ីស្រាអែល​មិន​បាន​គោរព​តាម​ ដែល​នាំ​ពួក​គេ​ទៅ​ដល់​ការ​និរទេស។ ផ្ទៃ​រឿង​អំពី   «យញ្ញបូជា»​ គឺ​ជា​របៀប​សំខាន់​មួយ​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ទាក់​ទង​នឹង​កណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ទៀត ​ដែល​មាន​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​បន្ទាប់​ មក។ ​អេសាយ​បាន​ទាយ​អំពី​ម្នាក់​ ដែល​នឹង​មក​ធ្វើ​ជា​យញ្ញបូជា​ជំនួស​រាស្ត្រ​របស់​ព្រះ (អេសាយ ៥២:១៣-    ៥៣:១២) ហើយ​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​និយាយ​យ៉ាង​ច្បាស់លាស់​ថា ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​បំពេញ​សំរេច​ទំនាយ​នេះ ដោយ​ការ​សុគត​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង​ ធ្វើ​ជា​យញ្ញបូជា​ធួន​នឹង​អំពើ​បាប​របស់​យើង​ (១កូរិនថូស ៥:៧; អេភេសូរ ៥:២;      ហេព្រើរ ៩:២៨; ១០:១២) ហើយ​មាន​តែ​តាម​រយៈ​ទ្រង់​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​យើង​អាច​មក​ឯ​ព្រះ​បាន (ហេព្រើរ​ ១០:១៩-២២)។ (សំរាប់​សេចក្តី​បន្ថែ​ម​អំពី​ចំនុច​នេះ​ សូម​មើល​ចំនុច​ទី​៦ ដែល​និយាយ​អំពី​របៀប​ដែល​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ ​ទាក់​ទង​នឹង​គ្រីស្ទបរិស័ទ​សព្វថ្ងៃ)។

៤. តើ​កណ្ឌ​នេះ​បង្រៀន​យើង​អ្វី​អំពី​ព្រះ?

​តាម​ការ​រៀប​រាប់​ខាង​លើ យើង​មើល​ឃើញ​ថា ព្រះ

  • ​ព្រះ​បរិសុទ្ធ។ ​ច្បាប់​ជាច្រើន​បង្ហាញ​ថា មនុស្ស​មាន​បាប​មិន​អាច​ចូល​ទៅ​ចំពោះ​ព្រះ​បាន​ទេ ហើយ​ព្រះ​មិន​ទទួល​មនុស្ស​មាន​បាប លុះត្រាតែ​អំពើ​បាប​ត្រូវ​បាន​ធួន​អោយ។ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ពិត​ជា​មិន​អោយ ​តំលៃ​លើ​ភាព​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះ​ទេ ហើយ​សន្មត​ថា ​វា​មិន​ពិបាក​សំរាប់​មនុស្ស​មាន​បាប​ចូល​ទៅ​ចំពោះ​ព្រះ ​ឡើយ។
  • ​អត់​ទោស​អំពើ​បាប​តាមរយៈ​ការ​បង្ហូរ​ឈាម។
  • ​តម្រូវ​អោយ​ស្តាប់​បង្គាប់​ទាំង​ស្រុង​ ហើយ​រាស្ត្រ​ត្រូវ​តែ​បរិសុទ្ធ។​
  • តម្រូវ​ជាពិសេស​ថា ​ពួក​អ្នក​បំរើ​របស់​ទ្រង់​ត្រូវ​តែ​បរិសុទ្ធ (ជំពូក ៨-១០)។
  • តម្រូវ​អោយ​មាន​ភាព​ស្មោះត្រង់ (ជំពូក​ ២៧)
  • ​សម​នឹង​ទទួល​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ ហើយ​បើក​សំដែង​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​របៀប​ណា​ ដែល​ផ្គាប់​ព្រះ​ហឫទ័យ​ទ្រង់។ កណ្ឌ​ហេព្រើរ​បង្រៀន​ថា នៅពេល​ជនជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ដើរ​តាម​សេចក្តី​ណែនាំ​ទាំង​នេះ នោះ​ហើយ​ជា​របៀប​ថ្វាយ​បង្គំ​របស់​គេ។ ​ព្រះ​មិន​ទទួល​យក​របៀប​ថ្វាយ​បង្គំ​ណា​ផ្សេង គឺ​ទទួល​យក​របៀប​ថ្វាយ​បង្គំ​តាម​ដែល​ព្រះបន្ទូល​របស់​ទ្រង់​ប្រាប់។ ​
  • ​ព្រះ​យក​ព្រះទ័យ​ទុក​ដាក់​ជាមួយ​គ្រប់​ផ្នែក​ក្នុង​សង្គម។ ព្រះ​បាន​ប្រទាន​ច្បាប់​ផ្សេងៗ​ដល់​អ៊ីស្រាអែល ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នៅក្នុង​សង្គម។ ​យើង​មិន​មែន​ជា​អ៊ីស្រាអែល​នៅ​ក្នុងទឹក​ដី​សន្យា​នោះ​ទេ ដូច្នេះ​យើង​ត្រូវ​តែ​ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ទាំ​ង​នោះ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ប៉ុន្តែ​ក៏​នៅ​មាន​គោលការណ៍​ខ្លះៗ​ ដែល​យើង​ត្រូវ​អនុវត្ត​ផង​ដែរ។
  • មនុស្ស​មាន​ភាព​មិន​ស្អាត ហើយ​មិន​អាច​ចូល​ទៅ​ក្នុង​វត្តមាន​របស់​ព្រះ ដោយ​មិន​មាន​ការ​សំអាត​ដោយ​ឈាម​ឡើយ។

៥. តើ​កណ្ឌ​នេះ​បង្រៀន​យើង​អ្វី​អំពី​មនុស្ស​?

៦. តើ​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​ ​ទាក់​ទង​នឹង​គ្រីស្ទបរិស័ទ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​?

​តាម​ការ​រៀប​រាប់​ខាង​លើ យើង​មើល​ឃើញ​ថា កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​ជាច្រើន ប៉ុន្តែ​យើង​ត្រូវ​តែ​ប្រយ័ត្ន​ទាក់​ទង​នឹង​របៀប​ ដែល​យើង​អនុវត្ត​បទ​គម្ពីរ​ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង​កណ្ឌ​នេះ​មកកាន់​យើង​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ។ យើង​មិន​មាន​ពួក​សង្ឃ​ដូច​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​ទេ ប៉ុន្តែ​សេចក្តី​បង្រៀន​ទាំង​នេះ ចង្អុល​ទៅ​កាន់​ព្រះ​យេស៊ូវ ដែល​ជា​សម្តេច​សង្ឃ​ដ៏​ធំ​បំផុត​របស់​យើង (ជាពិសេស​សូម​មើល​ហេព្រើរ ៨-១០)។ ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី អ្នក​ដឹក​នាំ​ពួក​ជំនុំ​មិន​ដូច​ជា​ពួក​សង្ឃ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​ទេ ប៉ុន្តែ​តួនាទី​របស់​អ្នក​ដឹក​នាំ​ពួកជំនុំ​គឺ​ត្រូវ​អធិប្បាយ​អំពី​ព្រះ​គ្រីស្ទ ដែល​ជា​សម្តេច​សង្ឃ​ដ៏​ធំ​បំផុត​របស់​យើង​ ហើយ​ផ្តល់​គំរូ​ល្អ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​រស់​នៅ​របស់​ពួកគេ ដើម្បី​នាំ​ក្រុម​ជំនុំ​អោយ​ពេញ​វ័យ​នៅក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ។ ​អ្នក​និពន្ធ​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​និយាយ​ប្រាប់​គ្រីស្ទ បរិស័ទ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ឡើង​វិញ​អំពី​សេចក្តី​បង្គាប់​របស់​ព្រះ​ទៅ​កាន់​ជនជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ថា «​ត្រូវ​អោយ​ឯង​រាល់​គ្នា​បាន​បរិសុទ្ធ ដ្បិត​អញ​នេះ​ជា​ព្រះយេហូវ៉ា​ ជា​ព្រះ​នៃ​ឯង​រាល់​គ្នា អញ​បរិសុទ្ធ» (លេវីវិន័យ ១៩:២; ១ពេត្រុស ១:១៥-១៦)។ ប៉ុន្តែ យើង​ត្រូវ​តែ​ចង​ចាំ​ថា យើង​បាន​បរិសុទ្ធ​តាម​រយៈ​ព្រះគ្រីស្ទ។ ព្រះ​យេស៊ូវ​ហៅ​ពាក្យ​នៅក្នុង​ ១៩:១៨ ​អំពី​សេចក្តី​បង្គាប់​ដ៏​ធំ​ថា «ចូរ​ស្រលាញ់​អ្នក​ជិត​ខាង​អោយ​ដូច​ខ្លួន​ឯង​»។

​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី ខ្លួន​យើង​គឺ​ជា​វិហារ ពួក​សង្ឃ និង​ដង្វាយ។ ពេត្រុស​សរសេរ​ថា «នោះ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ក៏​បាន​ស្អាង​ឡើង​ ដូច​ជា​ថ្ម​រស់​ដែរ អោយ​បាន​ធ្វើ​ជា​ផ្ទះ​ខាង​វិញ្ញាណ​ ជា​ពួក​សង្ឃ​បរិសុទ្ធ សំរាប់​នឹង​ថ្វាយ​គ្រឿង​បូជា​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ ដែល​ព្រះ​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ​ទទួល ដោយ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ (១ពេត្រុស ២:៥)។ ​ប៉ុល​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អោយ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ថ្វាយ​ខ្លួន​របស់​ពួក​គេ «ជា​យញ្ញបូជា​រស់ ហើយ​បរិសុទ្ធ ​ដែល​គាប់​ព្រះ​ហឫទ័យ​ដល់​ព្រះ​»  (រ៉ូម ១២:១)។

​ការ​ថ្វាយ​ខ្លួន​របស់​យើង​មិន​មែន​បង់​ថ្លៃ​សំរាប់​អំពើ​បាប​របស់​យើង​ឡើយ។ ​មាន​តែ​ការ​សុគត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​ទេ​ដែល​អាច​បង់​ថ្លៃ​សំរាប់​អំពើ​បាប​របស់​យើង​បាន។ ​ប៉ុន្តែ​ យើង​អាច​ធ្វើ​ជា​ «យញ្ញបូជា​រស់» ដោយ​ការ​ថ្វាយ​រូប​កាយ​ គំនិត ពេល​វេលា ​អំណោយ​ទាន និង​ជីវិត​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើង​ទៅ​ចំពោះ​ព្រះ។ ចាប់​ពី​សត្វ​ដែល​ស្លាប់​នៅក្នុង​កណ្ឌ​លេវីវិន័យ​មក​ដល់​ការ​ប្ដេជ្ញា​ទាំង​ស្រុង​របស់​យើង​ផ្ទាល់​នៅ​សព្វ​ថ្ងៃ​គឺ​ជា​ការ​អភិវឌ្ឍ​ដ៏​អស្ចារ្យ​! ព្រះយេស៊ូវ​បាន​បង្រៀន​ថា «ពួក​អ្នក​ថ្វាយ​បង្គំ​ពិត​នឹង​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​វរបិតា​ដោយ​វិញ្ញាណ​និង​សេចក្តី​ពិត» (យ៉ូហាន ៤:២៣)។​

ដូច្នេះ ទោះជា​មាន​ការ​អនុវត្ត​ជាច្រើន​ទាក់​ទង​នឹង​អ្វី​ដែល​កណ្ឌ​នេះ​បង្រៀន​យើង​អំពី​ព្រះ​ និង​អ្វី​ដែល​យើង​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ ជា​ការ​ចាំបាច់​ដែល​យើង​អនុវត្ត​កណ្ឌ​     លេវីវិន័យ​មក​កាន់​ខ្លួន​យើង​ តាមរយៈ​ព្រះគ្រីស្ទ។ យើង​ត្រូវ​តែ​ប្រយ័ត្ន​ មិន​ត្រូវ​រំលង​ព្រះគ្រីស្ទ​និង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​ឡើយ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top