កិច្ចការ ២០:៣២-៣៥ Acts 20:32-35 John Piper Elders 5

The following is an abridged translation of a sermon by John Piper at

http://www.desiringgod.org/sermons/i-entrust-you-to-god-and-to-the-word-of-his-grace

កិច្ចការ​ ២០:៣២-៣៥ Ac.20:32-35

បើ​សិន​ពួក​ចាស់​ទុំ​ថែរក្សា​ហ្វូង​ចៀម​ អញ្ចឹង​តើ​អ្នក​ណា​ថែរក្សា​ពួក​ចាស់​ទុំ​? នេះ​គឺ​ជា​សំនួរ​ ដែល​សាវក​ប៉ុល​ឆ្លើយ​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​។

​            កាល​ពី​សបា្តហ៍​មុន​ យើង​បាន​មើល​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​ខ.​២៨​ថា​ ពួក​ចាស់​ទុំ​មាន​តួនាទី​ថែរក្សា​ហ្វូង​ចៀម​ទាំង អស់​។ «ដូច្នេះ​ ចូរ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ប្រយ័ត្ន​ខ្លួន ហើយ​ខំ​ថែ​រក្សា​ហ្វូង​សិស្ស​ ដែល​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​បាន​តាំង​អ្នក​រាល់​គ្នា​ ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​គង្វាល​ដល់​គេ ដើម្បី​ឲ្យ​បាន​ឃ្វាល​ពួក​ជំនុំ​របស់​ព្រះអម្ចាស់ ដែល​ទ្រង់​បាន​ទិញ​ដោយ​ព្រះ​លោហិត​ព្រះអង្គ​ទ្រង់​ចុះ​»។​ ពួក​ចាស់​ទុំ​ត្រូវ​តែ​អោយ​ចំណី​ចៀម​ ហើយ​ (យោង​តាម​ខ.​២៩​និង​៣០) ​ការពារ​ចៀម​ពី​សេចក្តី​បង្រៀន​ខុស​ឆ្គង​របស់​ហ្វូង​ឆ្កែ​ព្រៃ​ដែល​ពាក់​ស្បែក​ចៀម​។  ដូច្នេះ​នៅ​ពេល​សាវក​ប៉ុល​ត្រៀម​ខ្លួន​ចាក​ចេញ​ពី​ហ្វូង​ចៀម​ទាំង អស់​​រហូត​ដល់​គាត់​បាន​ជួប​ពួកគេ​ម្តង​ទៀត​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌ នោះ​គាត់​បាន​រំលឹក​ពួក​ចាស់​ទុំ​ថា ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​បាន​តាំង​ពួកគេ​អោយ​ធ្វើ​ជា​ពួក​អ្នក​គង្វាល​ដល់​ហ្វូង​ចៀម​។​

តើ​អ្នក​ណា​ថែរក្សា​ពួក​ចាស់​ទុំ​នៃ​ហ្វូង​ចៀម​?

​ប៉ុន្តែ​បើសិន​ពួក​ចាស់​ទុំ​ត្រូវ​ថែរក្សា​ហ្វូង​ចៀម​ អញ្ចឹង​តើ​អ្នក​ណា​ត្រូវ​ថែរក្សា​ពួក​ចាស់​ទុំ​វិញ​? ​បើសិន​សាវក​ប៉ុល​ទុក​ក្រុម​ជំនុំ​អោយ​ពួក​ចាស់​ទុំ​មើល​ថែរក្សា​ អញ្ចឹង​តើ​គាត់​ទុក​ពួក​ចាស់​ទុំ​អោយ​អ្នក​ណា​ថែរក្សា​វិញ?  ខ.៣២​បាន​ផ្តល់​ចំលើយ​ថា​ «ឥឡូវ​នេះ ខ្ញុំ​សូម​ផ្ញើ​បង​ប្អូន​នឹង​ព្រះជាម្ចាស់​ ហើយ​ផ្ញើ​នឹង​ព្រះបន្ទូល​ស្ដី​អំពី​ព្រះគុណ​របស់​ព្រះអង្គ​។ មាន​តែ​ព្រះអង្គ​ទេ​ ដែល​អាច​កសាង​បង​ប្អូន​ឡើង​ជា​ក្រុមជំនុំ​* ព្រម​ទាំង​អោយ​បង​ប្អូន​ទទួល​មត៌ក រួម​ជា​មួយ​ប្រជាជន​ដ៏​វិសុទ្ធ»​ដូច្នេះ​ចំលើយ​គឺ​ថា ព្រះ​ថែរក្សា​ពួក​អ្នកគង្វាល​របស់​ទ្រង់​ដោយ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​របស់​ទ្រង់។ «ឥឡូវ​នេះ ខ្ញុំ​ផ្ញើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ទុក​នឹង​ព្រះ ហើយ  ​និង​ព្រះបន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​ទ្រង់»  ​ព្រះ​គឺ​ជា​អ្នក​គង្វាល​របស់​អ្នក​ ហើយ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់​គឺ​ជា​វាល​ស្មៅ​ខៀវ​ខ្ចី  ​និង​ទឹក​ថ្លា​ឆ្វង់​របស់​អ្នក។ តាម​ពិត​ ​ហ្វូង​ចៀម​ទាំង​អស់​មាន​ព្រះ​ជា​អ្នកគង្វាល​របស់​ខ្លួន  ហើយ​ហ្វូង​ចៀម​ទាំង​អស់​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​ទ្រង់​ជា​ចំណី គឺ​មិន​គ្រាន់​តែសម្រាប់​​ពួក​ចាស់​ទុំ​ប៉ុណ្ណោះទេ។ ​ប៉ុន្តែ​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​ហ្វូង​ចៀម​  និង​ពួក​ចាស់​ទុំ។ ​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ភាព​ខុស​គ្នា​នេះ​គឺថា​  ​សំរាប់​ហ្វូង​ចៀម​  ​ព្រះ​ប្រទាន​អោយ​នូវ​ធនធាន​បន្ថែម​គឺ​ពួក​អ្នក​គង្វាល​ ដែល​បង្រៀន​គ្រប់​ទាំង​គំនិត​របស់​ព្រះ​  ហើយ​សំរាប់​ពួ​ក​អ្នក​គង្វាល​  ព្រះ​បាន​ប្រទាន​អោយ​នូវ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​បន្ថែម​គឺ​បង្រៀន​គ្រប់​ទាំង​គំនិត​របស់​ព្រះ។​ ដូច្នេះ​នៅពេល​សាវក​ប៉ុល​ផ្ញើ​ពួក​ចាស់​ទុំ​ទុក​នឹង​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​របស់​ព្រះ គឺ​គាត់​ផ្ញើ​ពួកគេ​ទុក​នឹង​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ពិសេស​មួយ​។ ​ចៀម​ត្រូវ​តែទទួល​​​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ ដើម្បី​រស់​នៅ​ ​ ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​ព្រះ​ប្រគល់​ពួក​អ្នក​គង្វាល​អោយ​មក  ​អោយ​ចំណី​ដល់​ហ្វូង​ចៀម​របស់​ព្រះ​ ​ប៉ុន្តែ​ពួក​អ្នកគង្វាល​ក៏​ត្រូវ​តែ​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​  ដើម្បី​រស់​នៅ​ផង​ដែរ​។​ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​តាំង​ពួក​គេ​អោយ​មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ពិសេស​លើ​ការ​ផ្តល់​ចំណី​ដល់​ខ្លួន​ឯង​របស់​ពួកគេ​អោយ​បាន​ច្រើន​ជាង  ​សំរាប់​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​ទាំង​ព្រលឹង​របស់​ពួកគេ​  ​និង​ដល់​ចៀម​ផង​ដែរ​។ ​ពួក​អ្នក​គង្វាល​មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​បន្ថែម (និង​ ឯកសិទ្ធិ) ​គឺ​ត្រៀម​រៀប​ចំ​អាហារ​ពី​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​។​

គុណ​សម្បត្តិ​បី​យ៉ាង​នៃ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​របស់​ព្រះ​

​            ខ្ញុំ​គិត​ថា អ្វី​ដែល​យើង​មាន​នៅក្នុង​ខ.៣២-៣៥  ​នេះ​  គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​បញ្ជាក់​មួយ​នៃ​របៀប​រស់​នៅ​និង​បំរើ​ដោយ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ។ ​ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​ចង់​ចូល​ទៅ​សំនួរ​នេះ​អោយ​ស៊ី​ជម្រៅ​បន្តិច​ជាមួយ​អ្នក​៖ តើ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​ទ្រទ្រង់   ​និង​ជួយ​ដល់​ពួក​ចាស់​ទុំ​ (ឬ​ពួក​គ្រូ​គង្វាល​) សំរាប់​ជីវិត  ​និង​ការ​បំរើ​របស់​ពួក​គេ​ដោយ​របៀប​ណា? ​ខ្ញុំ​មើល​ឃើញ​ថា ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​មាន​គុណ​សម្បត្តិ​សំខាន់​បី​យ៉ាង​នៅ​ក្នុង​ខ​ទាំង​នេះ។​

. ​នាំ​យើង​ទៅ​ឯ​កេរ្តិ៍​អាករ

​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​នាំ​យើង​ទៅ​ឯ​កេរ្តិ៍​អាករ​ជា​សេចក្តី​អំណរ​ដ៏​អស់កល្ប​ជា​និច្ច។ ​ចូរ​យើង​អាន​ខ​.​៣២​  ម្តង​ទៀត​  ហើយ​កត់សំគាល់​ជា​ពិសេស​លើ​អ្វី​  ដែល​សាវក​ប៉ុល​និយាយ​ថា ​ ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​អាច​ផ្តល់​អោយ​ពួក​ចាស់​ទុំ​បាន «ឥឡូវ​នេះ ខ្ញុំ​ផ្ញើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ទុក​នឹង​ព្រះ  ហើយ​នឹង​​ព្រះបន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​ទ្រង់  ដែល​អាច​នឹង​ស្អាង​ចិត្ត  ហើយ​នឹង​​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​មាន​កេរ្តិ៍​អាករ  ​នៅ​ក្នុង​ពួក​អស់​អ្នក​ដែល​បាន​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ»។​ ​ដូច្នេះ ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​គឺ​អាច​ផ្តល់​អោយ​អ្នក​នូវ​កេរ្តិ៍​អាករ​មួយ​បាន។​

តើ​អ្វី​គឺ​ជា​កេរ្តិ៍​អាករ?​

​            តើ​កេរ្តិ៍​អាករ​នេះ​គឺ​ជា​អ្វី​ទៅ? ​កេរ្តិ៍​អាករ​ ដែល​ពេល​ខ្លះ​សាវក​ប៉ុល​និយាយ​អំពី​នោះ​ គឺ​ជា​នគរ​ព្រះ។ ​គាត់​និយាយ​ពីរ​ដង​នៅ​ក្នុង​ ១កូរិនថូស (៦:៩, ១០) និង​ម្តង​នៅ​ក្នុង​កាឡាទី​ (៥:២១) ថា ​អ្នក​ណា ​ដែល​បន្ត​រស់​នៅ​ក្នុង​អំពើ​បាប​  និង​គ្មាន​ជំនឿ ​ នឹង​មិន​បាន​គ្រង​នគរ​ព្រះ​ឡើយ។ ​ហើយ​នេះ​គឺ​ជា​កេរ្តិ៍​អាករ​ ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​មាន​បន្ទូល​​  នៅពេល​អ្នក​ដឹក​នាំ​វ័យ​ក្មេង​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ម្នាក់​បាន​មក​ហើយ​សួរ​ទ្រង់​ថា «តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច​ដើម្បី​អោយ​បាន​ជីវិត​អស់កល្ប​ជា​និច្ច​?» (លូកា ១៨:១៨, ២៥, ២៦ ប្រៀប​ធៀប ទីតុស ៣:៧)។ ​នេះ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ចង់​មាន​ន័យ​  នៅពេល​ទ្រង់​បាន​មាន​បន្ទូល​ថា «មាន​ពរ​ហើយ អស់​អ្នក​ដែល​ស្លូតត្រង់ ដ្បិត​អ្នក​ទាំង​នោះ​នឹង​គ្រង​ផែនដី​ជា​មរដក» (ម៉ាថាយ ៥:៥)។​  កេរ្តិ៍​អាករ​គឺ​ជា​សេចក្តី     ​សង្គ្រោះ​ ​ ជា​នគរ​ព្រះ  ​ផ្ទៃមេឃ​ថ្មី​  និង​ផែនដី​ថ្មី   ជីវិត​អស់កល្ប​ជា​និច្ច​ ហើយ​ជា​ (អេភេសូរ ១:១៨; រ៉ូម ៨:១៧)។ ​នេះ​ហើយ​គឺ​ជា​អ្វី ដែល​សាវក​ប៉ុល​និយាយ​ថា ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​អាច​ផ្តល់​ដល់​ពួក​ចាស់​ទុំ​នៅ​អេភេសូរ។ «ខ្ញុំ​ផ្ញើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ទុក​នឹង​ព្រះ​ ហើយ​  និង​ព្រះបន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​ទ្រង់ ដែល​អាច​នឹង​ស្អាង​ចិត្ត ហើយ​នឹង​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​មាន​កេរ្តិ៍​អាករ។»

តើ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​របស់​ព្រះ​នាំ​យើង​ទៅ​ឯ​កេរ្តិ៍​អាករ​នេះ​ដោយ​របៀប​ណា?

ឥឡូវ​នេះ ​តើ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​របស់​ព្រះ​អាច​ធ្វើ​ការ​នេះ​បាន​ដោយ​របៀប​ណា? ​នៅ​ទី​នេះ​សាវក​ប៉ុល​កំពុង​តែ​និយាយ​អំពី​អនាគត។ ​ពួក​ចាស់​ទុំ​ទាំង​នេះ​គឺ​ពិត​ជា​គ្រីស្ទបរិស័ទ​រួច​ទៅ​ហើយ  ពួក​គេ​បាន​ជឿ​លើ​ដំណឹងល្អ​រួច​ទៅ​ហើយ ​ ​​ពួកគេ​ត្រូវ​តែ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ។ ​ហើយ​ឥឡូវ​នេះ​សាវក​ប៉ុល​និយាយ​ថា ​គាត់​កំពុង​ផ្ញើ​ពួកគេ​ទុក​នឹង​ព្រះ​  ហើយ​នឹង​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​ទ្រង់​។ ​គាត់​និយាយ​ថា ​ព្រះ​បន្ទូល​នេះ​មាន​អំណាច​ផ្តល់​អោយ​ពួកគេ​នូវ​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច​  នគរ​ព្រះ​  និង​សេចក្តី​អំណរ​អស់កល្ប​ជា​និច្ច។ ​ ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​អាច​ផ្តល់​កេរ្តិ៍​អាករ​នេះ​ដល់​ពួក​ចាស់​ទុំ​បាន​ ប៉ុន្តែ​ដោយ​របៀប​ណា​?

​ចំលើយ​នៅ​ចុង​ខ​.៣២  ​គឺ​ថា «​ព្រះ​បន្ទូល​អាច​ស្អាង​ចិត្ត​ ហើយ​នឹង​អោយ​អ្នក​រាល់​គ្នា​មាន​កេរ្តិ៍​អាករ​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​ពួក​នៃ​អស់​អ្នក​ដែល​បាន​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​»។ «​ពួក​នៃ​អស់​អ្នក​ដែល​បាន​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​» គឺ​ជា​អស់​អ្នក​ដែល​ទទួល​បាន​កេរ្តិ៍​អាករ​។ ​ដូច្នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​កេរ្តិ៍​អាករ​នៃ​ជីវិត​អស់កល្ប​ជា​និច្ច  នគរ​ព្រះ​  និង​សេចក្តី​អំណរ​ដ៏​អស់កល្ប​ជា​និច្ច​  អ្នក​ត្រូវ​តែ​បាន​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​។ ​ការ​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​មាន​ន័យ​ថា​  ចិត្ត​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្រែ​  ដើម្បី​អោយ​អ្នក​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ដ៏​បរិសុទ្ធ​  ​និង​បំណង​ព្រះ​ហឫទ័យ​របស់​ទ្រង់​  ដែល​បាន​សំដែង​សំរាប់​ជីវិត​របស់​អ្នក ហើយ​គឺ​ថា អ្នក​ស្អប់​អំពើ​បាប​ ជា​ពិសេស​អំពើ​បាប​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​អ្នក​ផ្ទាល់។​

​            ដូច្នេះ​សាវក​ប៉ុល​និយាយ​ថា​ នេះ​គឺ​ជា​ប្រភេទ​មនុស្ស​ ដែល​នឹង​គ្រង​ជីវិត​អស់កល្ប​ជា​និច្ច​ គឺ​មិន​មែន​មនុស្ស​ឥត​ខ្ចោះ​ទេ​ (​ឥត​មាន​មនុស្ស​ឥត​ខ្ចោះ​ណា​ម្នាក់​នៅ​លើ​ផែន​ដី​នេះ​ឡើយ​) ប៉ុន្តែ​ជា​មនុស្ស​ដែល​ត្រូវ​បាន​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​  ដែល​ជា​មនុស្ស​ដេញ​តាម​សេចក្តី​បរិសុទ្ធ​ដោយ​បំណង​ចិត្ត​ពិត​ប្រាកដ​ (ហេព្រើរ​ ១២:១៤; ១០:១៤; ២ថែស្សាឡូនិច​ ២:១៣)។ ​ដូច្នេះ​ ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​របស់​ព្រះ​អាច​ផ្តល់​អោយ​អ្នក​  នូវ​កេរ្តិ៍​អាករ​នៃ​សេចក្តី​អំណរ​អស់កល្ប​ជានិច្ច​ ហើយ​ ​មាន​តែ​មនុស្ស​ដែល​ត្រូវ​បាន​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​ទទួល​បាន​កេរ្តិ៍​អាករ​នេះ។ ​អញ្ចឹង​ តើ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​អាច​ផ្តល់​កេរ្តិ៍​អាករ​ដល់​យើង​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច? ​ដោយ​ការ​ញែក​យើង​ជា​បរិសុទ្ធ?  ឧបមា​ថា អ្នក​គឺ​ជា​អត្តពលិក​ម្នាក់ ហើយ​ខ្ញុំ​និយាយ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ថា «​ខ្ញុំ​ផ្ញើ​អ្នក​ទុក​នឹង​លោក​គ្រូ​បង្វឹក​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​អាច​ជួយ​អ្នក​អោយ​ឈ្នះ នៅពេល​អ្នកប្រកួត​ជាមួយ​អត្តពលិក​ទាំង​អស់​ផ្សេង​ទៀត​  ដែល​មានការ​ហ្វឹកហ្វឺន​បាន​ល្អ​»។ ​តើ​អ្នក​នឹង​មិន​សន្និដ្ឋាន​ថា ​របៀប​ដែល​គ្រូបង្វឹក​នឹង​ជួយ​អ្នក​អោយ​ឈ្នះ​ដោយ​ការ​ហ្វឹកហ្វឺន​ល្អ​ជាង​ទេ​ឬ?

​            ដូច្នេះ​នៅ​ពេល​សាវក​ប៉ុល​និយាយ​ថា «​ខ្ញុំ​ផ្ញើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ទុក​នឹង….​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​ទ្រង់​ ដែល​អាច​…អោយ​អ្នក​មាន​កេរ្តិ៍​អាករ​នៅ​ក្នុង​ពួក​នៃ​អស់​អ្នក​ដែល​បាន​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​» ​ខ្ញុំ​សន្និដ្ឋាន​ថា  របៀប​ដែល​ព្រះ​បន្ទូល​អោយ​កេរ្តិ៍​អាករ​គឺ​ដោយ​ការ​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ។ នៅ​ក្នុង​យ៉ូហាន ១៧:១៧ ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​អធិស្ឋាន​ថា «​សូម​ញែក​គេ​ចេញ​ជា​បរិសុទ្ធ ដោយ​សារ​សេចក្តី​ពិត​របស់​ទ្រង់​ ឯ​សេចក្តី​ពិត​ គឺ​ជា​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់​»។ ​ដូច្នេះ ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​អោយ​កេរ្តិ៍​អាករ​នៃ​ជីវិត​អស់​កល្ប​ជា​និច្ច​  ពីព្រោះ​កេរ្តិ៍​អាករ​ត្រូវ​អោយ​ដល់​អស់​អ្នក​ដែល​បាន​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ។​

ការ​ស្អាង​ចិត្ត និង​ការ​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ

​            ខ.៣២​ មាន​ឃ្លា​មួយ​ដែល​ជួយ​ធ្វើ​អោយ​មាន​គំនិត​ដូច​គ្នា​នេះ​ គឺ​ឃ្លា​ដែល​ថា «​ស្អាង​ចិត្ត​»។ «ខ្ញុំ​ផ្ញើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ទុក​នឹង​ព្រះ  ហើយ​និង​ព្រះបន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​ទ្រង់ ដែល​អាច​នឹង​ស្អាង​ចិត្ត ហើយ​និង​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​មាន​កេរ្តិ៍​អាករ​នៅ​ក្នុង​ពួក​នៃ​អស់​អ្នក​ដែល​បាន​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ»។ ​នៅ​ក្នុង​ខ.​៣២​ ខ្ញុំ​គិត​ថា ​សមត្ថភាព​របស់​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​ក្នុង​ការ​ស្អាង​ចិត្ត​គឺ​ពិត​ជា​ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង​សមត្ថភាព​របស់​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​ក្នុង​ការ​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​ដែរ។ «​ខ្ញុំ​ផ្ញើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ទុក​នឹង​ព្រះ ហើយ​នឹង​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​ទ្រង់​ ដែល​អាច​នឹង​ស្អាង​ចិត្ត​ ហើយ​ (ក្នុង​របៀប​នេះ​) ​នឹង​អោយ​អ្នក​រាល់​គ្នា​មាន​កេរ្តិ៍​អាករ​នៅក្នុង​ពួក​អ្នក​ ដែល​បាន​ស្អាង​ចិត្ត​ឡើង​ គឺ​បាន​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​»។​ ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​មាន​សកម្មភាព  ​និង​អំណាច។ សាវក​ប៉ុល​និយាយ​ថា ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​គឺ​ជា​អ្នក​ស្អាង​ឡើង​  គឺ​ស្អាង​សន្តិភាព​ឡើង​ចេញ​ពី​សេចក្តី​ភ័យ​ខ្លាច  ​និង​ការ​ថប់​បារម្ភ​ ស្អាង  កម្លាំង​​ឡើង​ចេញ​ពី​ភាព​ខ្សោយ។​ ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​របស់​ព្រះ​គឺ​ជា​មេ​ស្អាង​ឡើង។

​            ដូច្នេះ​សាវក​ប៉ុល​ផ្ញើ​ពួក​ចាស់​ទុំ​នៅ​អេភេសូរ​  ទុក​នៅ​ក្នុង​ការ​ថែរក្សា​របស់​ព្រះ​  និង​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់ ដែល​អាច​នឹង​ស្អាង​ចិត្ត​ពួក​គេ​ឡើង​ ​ហើយ​នៅក្នុង​ការ​ស្អាង​ចិត្ត​ពួកគេ​ឡើង​ ក៏​ផ្តល់​អោយ​ពួកគេ​មាន​កេរ្តិ៍​អាករ​នៅ​ក្នុង​ពួក​អ្នក​ដែល​បាន​ស្អាង​ចិត្ត​ឡើង​ ឬ​បាន​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​នៅ​ក្នុង​របៀប​នេះ។ ដូច្នេះ នេះ​គឺ​ជា        ​ចំលើយ​ទីមួយ​របស់​យើង​ចំពោះ​សំនួរ​ដែល​សួរ​ថា «តើ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​របស់​ព្រះ​ទ្រទ្រង់​  និង​ជួយ​ដល់​ពួក​ចាស់​ទុំ​សំរាប់​ជីវិត​និង​ការ​បំរើ​របស់​ពួកគេ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច?» គឺ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​នាំ​អោយ​យើង​មាន​កេរ្តិ៍​អាករ​នៃ​សេចក្តី​អំណរ​ដ៏​អស់កល្ប​ជា​និច្ច​ ​ព្រោះ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​នោះ​ញែក​ជីវិត​របស់​យើង​ជា​បរិសុទ្ធ។​

​            ឥឡូវ​នេះ​ខ្ញុំ​មើល​ឃើញ​ចំលើយ​ពីរ​ទៀត​ចំពោះ​សំនួរ​អំពី​របៀប​ដែល​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះគុណ​ទ្រទ្រង់​  និង​ជួយ​ដល់​ពួក​ចាស់​ទុំ​  ប៉ុន្តែ​ចំលើយ​ទាំង​ពីរ​នេះ​គ្រាន់តែ​ឧទាហរណ៍​បញ្ជាក់​ដល់​ចំលើយ​ទីមួយ​ប៉ុណ្ណោះ។ ​ចំលើយ​ពីរ​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ជា​របៀប​ដែល​ព្រះ​បន្ទូល​ស្អាង​ចិត្ត ឬ​ញែក​ពួក​ចាស់​ទុំ​ជា​បរិសុទ្ធ​សំរាប់​ការ​ងារ​បំរើ​របស់​ពួកគេ។​

«​ដែល​អោយ​ នោះ​បាន​ពរ​ជាង​ទទួល​»

​            សាវក​ប៉ុល​និយាយ​ថា  ពួក​ចាស់​ទុំ​គួរ​តែ​ចង់​ចាំ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​អម្ចាស់​យេស៊ូវ​ គឺ​ទ្រង់​បាន​មាន​បន្ទូល​ថា «​ដែល​អោយ នោះ​បាន​ពរ​ជាង​ទទួល​»។​ខ្ញុំ​ជឿ​ថា​ព្រះ​បន្ទូល​នេះ​គឺ​ជា​ផ្នែក​នៃ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ។ ​ខ្ញុំ​មិន​អាច​គិត​ថា សាវក​ប៉ុល​នឹង​និយាយ​ថា «ឥឡូវ​នេះ ខ្ញុំ​ផ្ញើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ទុក​នឹង​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​ ដែល​អាច​ស្អាង​ចិត្ត​ និង​ញែក​អ្នក​រាល់​គ្នា​ជា​បរិសុទ្ធ ហើយ​នឹង​អោយ​អ្នក​រាល់​គ្នា​មាន​កេរ្តិ៍​អាករ​»​ ប៉ុន្តែ​ពាក្យ​ដែល​ខ្ញុំ​ចង់​អោយ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ចង​ចាំ​នោះ​  ពីព្រោះ​ការ​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​ដែល​ខ្ញុំ​នឹង​មក​កាន់​អ្នក​រាល់​គ្នា​គឺ​ជា​ពាក្យ​ផ្សេង​ពី​ការ​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ  ​និង​ការ​ស្អាង​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​»។ ​ទេ។ ​ ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​បាន​បង្រៀន​ថា «ដែល​អោយ​ នោះ​បាន​ព​រ​ជាង​ទទួល​»។​ ​ ដោយ​ព្រោះ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ ដែល​បាន​ផ្គត់​ផ្គង់​សេចក្តី​ត្រូវ​ការ​ទាំង​អស់ ហើយ​ផ្តល់​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ នោះ​ដែល​អោយ​ នោះ​បាន​ពរ​ជាង​ទទួល។ ​នេះ​គឺ​ជា​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​ចុង​ក្រោយ​សំរាប់​ពួក​ចាស់​ទុំ​នៅ​អេភេសូរ។​

ឥឡូវនេះ​តើ​ព្រះ​បន្ទូល​នោះ​ស្អាង​អ្វី​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង​  បើសិន​យើង​ជឿ​លើ​ព្រះ​បន្ទូល​នោះ? (ហើយ​សេចក្តី​ជំនឿ​គឺ​ជា​គន្លឹះ​នៅ ​ទី​​នេះ)​ ព្រះ​បន្ទូល​ញែក​យើង​ជា​បរិសុទ្ធ​តាមរយៈ​សេចក្តី​ជំនឿ​ (កិច្ចការ ១៥:៩; ២៦:១៨; ហេព្រើរ​ ៤:២)។ ​ព្រះ​បន្ទូល​នេះ​ស្អាង​ការ​ពីរ​យ៉ាង​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ពួក​ចាស់​ទុំ​ ហើយ​ការ​ពីរ​យ៉ាង​នេះ​គឺ​ជា​ចំលើយ​ពីរ​ចុង​ក្រោយ​ចំពោះ​សំនួរ​អំពី​របៀប​ដែល​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​ទ្រទ្រង់  ​និង​ជួយ​លើ​ពួក​ចាស់​ទុំ។​

​ចំលើយ​ទី​មួយ​គឺ​ថា ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​នាំ​យើង​ទៅ​ឯ​កេរ្តិ៍​អាករ​នៃ​សេចក្តី​អំណរ​អស់កល្ប​ជា​និច្ច។​

. ដក​យក​ការ​ស្រឡាញ់​ប្រាក់​និង​សម្ភារៈ​ចេញ​

​            ចំលើយ​ទី​ពីរ​គឺ​ថា ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​ដក​យក​ការ​ស្រឡាញ់​ប្រាក់​  និង​សម្ភារៈ​ចេញ។​

ខ.៣៣ «​ខ្ញុំ​មិន​ដែល​លោភ​ចង់​បាន​ប្រាក់​ មាស ឬ​សំលៀក​បំពាក់​របស់​អ្នក​ណា​ឡើយ​»។​  បើសិន​អ្នក​ជឿ​ថា ព្រះគុណ​របស់​ព្រះ  ​និង​សិរីល្អ​នៃ​កេរ្តិ៍​អាករ​របស់​ទ្រង់​មាន​តំលៃ​ថ្លៃ​មិន​អាច​វាស់​បាន​ ដែល​អោយ​ នោះ​បាន​ពរ​ជាង​ទទួល  នោះ​ឫស​គល់​នៃ​សេចក្តី​លោភលន់​នឹង​ត្រូវ​កាត់​ចេញ​ ហើយ​មែក​របស់​វា​នឹង​ត្រូវ​ស្ងួត​ក្រៀម​ទៅ។ ​អ្នក​គង្វាល​ទាំង​អស់​នៅក្នុង​ពួក​ជំនុំ​នៃ​ព្រះ​មិន​គួរ​ខ្វល់​ខ្វាយ​អំពី​ប្រាក់​នោះ​ទេ។ ​សាវក​ពេត្រុស​និយាយ​ទៅ​កាន់​ពួក​ចាស់​ទុំ​នៅក្នុង​ ១ពេត្រុស​ ៥:២-៣ ថា​ «​ចូរ​ឃ្វាល​ចៀម​របស់​ព្រះ​ ដែល​នៅ​ជាមួយ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ចុះ ទាំង​គ្រប់គ្រង​ ដោយ​ស្ម័គ្រ​ពី​ចិត្ត​ មិន​មែន​ដោយ​បង្ខំ​ទេ ក៏​មិន​មែន​ដោយ​ចង់​បាន​កំរៃ​ដែរ​ គឺ​ដោយ​គាប់​ចិត្ត​វិញ​»។

​ដូច្នេះ ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​ជួយ​ដល់​ពួក​ចាស់​ទុំ​នៅក្នុង​ការ​ងារ​បំរើ​របស់​ពួកគេ  ​ដោយ​កាត់​ផ្តាច់​ឫស​គល់​នៃ​សេចក្តី​លោភលន់ ​ និង​ដក​យក​ការ​ស្រឡាញ់​ប្រាក់  ​និង​សម្ភារៈ​ចេញ។ ​ការ​នេះ​នឹង​កើត​ឡើង​ បើសិន​អ្នក​ជឿ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​ថា​ «​ដែល​អោយ​ នោះ​បាន​ពរ​ជាង​ទទួល​»។

. ​បង្កើត​ចំណង់​ក្នុង​ការ​ជួយ​បំពេញ​សេចក្តី​ត្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​ដទៃ​

​            កា​រ​ងារ​ទី​បី​  និង​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​ ដែល​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​ធ្វើ​ក្នុង​ស្អាង​ចិត្ត​និង​ញែក​ពួក​ចាស់​ទុំ​ជា​បរិសុទ្ធ​គឺ ​បង្កើត​ចំណង់​ក្នុង​ជួយ​បំពេញ​សេចក្តី​ត្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​ដទៃ​  ​សំរាប់​ជា​សិរីល្អ​នៃ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ។

ខ.​៣៤-៣៥ក។ ​ផ្ទុយ​ពី​ការ​លោភ​ចង់​បាន​អ្វី​ដែល​អ្នក​ដទៃ​អាច​អោយ​គាត់​  សាវក​ប៉ុល​លះ​បង់​ជីវិត​របស់​គាត់​ ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ដទៃ​ «អ្នក​រាល់​គ្នា​ដឹង​ហើយ​ថា​ ដៃ​ខ្ញុំ​នេះ​បាន​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រប់​របស់​ ដែល​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ ការ​ព្រម​ទាំង​ពួក​អ្នក​ដែល​នៅ​ជា​មួយ​ផង  ខ្ញុំ​បាន​បង្ហាញ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដោយ​គ្រប់​ការ​ទាំង​អស់​ថា  គួរ​ឲ្យ​ខំ​ធ្វើ​ការ​ដូច្នោះ ដើម្បី​ឲ្យ​បាន​ជួយ​ដល់​ពួក​អ្នក​ខ្សោយ​»។

​​គំនិត​ចម្បង​​គឺ​ថា ​សាវក​ប៉ុល​មិន​បាន​ចង់​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ច្រើន​ជាង​អ្នក​ណា​នៅ​អេភេសូរ​ទេ។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ គាត់​បាន​ចង់​បំពេញ​សេចក្តី​ត្រូវ​ការ​របស់​មនុស្ស​ គឺ​គាត់​ចង់​​​​​ធ្វើ​អោយ​មនុស្ស​មាន​ពេញ​ដោយ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​។  គាត់​បាន​បំរើ​ព្រះ​ដោយ​បន្ទាប​ខ្លួន​ ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក​ និង​ត្រូវ​សេចក្តី​ល្បួង​ជា​ច្រើន​ (ខ.​១៩)។ ​គាត់​មិន​បាន​បារម្ភ​អំពី​ជីវិត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​គាត់​ឡើយ ​ ​អោយ​តែ​គាត់​បាន​រត់​បង្ហើយ​ការ​រត់​ប្រណាំង​ ពីព្រោះ​  សេចក្តី​ស្មោះត្រង់​ប្រសើរ​ជាង​ជីវិត​ទៅ​ទៀត​ (ខ.២៤)។ ​គាត់​មិន​បាន​ខាន​នឹង​ប្រកាស​ពី​គ្រប់​ទាំង​គំនិត​របស់​ព្រះ​ ឬ​ប្រាប់​សេចក្តី​អ្វី​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​ឡើយ​ (ខ.២៧, ២០) ហើយ​ទាំង​ថ្ងៃ  ​ទាំង​យប់​នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​បី​ឆ្នាំ គាត់​បាន​ប្រដៅ​ទូន្មាន​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​ដោយ​ទឹក​ភ្នែក (ខ.៣១)។​  ម្យ៉ាង​ទៀត ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​សាវក​ប៉ុល​ពី​អ្នក​កាប់​សំឡាប់​គេ​  មក​ជា​អ្នក​បំរើ​ព្រះ​ដោយ​បន្ទាប​ខ្លួន​វិញ​ ហើយ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​ក៏​អាច​ផ្លាស់​ប្រែ​ចាស់​ទុំ  ​និង​ចៀម​ទាំង​អស់នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ជំនុំ​នេះ​បាន​ផង​ដែរ​។​

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top