កាឡាទី​ ៥:១៦-២៦ Galatians 5:16-26

Gal. 5.16-26

កាឡាទី​ ៥:១៦២៦

ការ​រំលឹក: យោង​តាម​កាឡាទី​ ៥:១-១៥ យើង​រៀន​បាន​ថា មនុស្ស​អាង​ដល់​ការប្រព្រឹត្ត​ប្រយោជន៍​ដើម្បី​អោយ​បាន​សង្គ្រោះ​ ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​វិញ បើ​យើង​ធ្វើ​ដូច្នេះ​ នោះ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​គ្មាន​ប្រយោជន៍​ដល់​យើង​សោះ។  អ្នក​ណា​ដែល​ពឹង​ដល់​ក្រិ​ត្យ​វិន័យ​ឱ្យ​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត​ នោះ​ត្រូវ​កាត់​ចេញ​ពី​ព្រះគ្រីស្ទ និង​បាន​ធ្លាក់​ចេញពី​ព្រះ​គុណ​ហើយ។  ព្រះ​គ្រី​ស្ទ​បាន​ប្រោស​យើង​ឱ្យ​មាន​សេរីភាព​ តែ​លោក​ប៉ុល​ជំរុញ​យើង​កុំ​ឱ្យ​ប្រើ​សេរី​នោះ​ទុក​ជា​ឱកាស​ដល់​សាច់​ឈាម​ឡើយ​ គឺ​ត្រូវ​ឱ្យ​បំរើ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​ដោយ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​វិញ (៥:១៣)។

សូម​អាន​កាឡាទី​ ៥:១៦-២៦ ទាំង​មូល។​

សូម​អាន​ខ.​១៦-១៨​ ទ្បើង​វិញ​ហើយ​ឆ្លើយ​សំនួរ​ខាង​ក្រោម។​

តើ​ យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូច​ម្ដេច ដើម្បី​នឹង​មិន​បំពេញ​សេចក្តី​ប៉ងប្រាថ្នា​ខាង​សាច់ឈាម?

តើ​ សេចក្តី​ពីរ​ដែល​ប្រឆាំង​នឹង​គ្នា​នោះ​គឺ​ជា​សេចក្តី​អ្វី?

បើ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​ទ្រង់​នាំ​យើង នោះ​តើ​លទ្ធផល​គឺ​ជា​អ្វី?

ការ​ពន្យល់ និង​ការ​អនុវត្ត  ​នៅ​ក្នុង​សំបុត្រ​នេះ​លោក​ប៉ុល​បាន​សរសេរ​ច្រើន​ដង​ថា យើង​មាន​សេរីភាព​និង​មិន​នៅ​ក្រោម​បន្ទុក​ក្រិ​ត្យ​វិន័យ​ទៀត​ទេ ពីព្រោះ​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​យាង​មក​ដល់​ហើយ។  ប៉ុន្តែ​ ការ​បង្រៀន​នេះ​មិន​មាន​ន័យ​ថា យើង​មាន​សេរីភាព​ដើម្បី​បំពេ​ញ​តាម​ចិត្ត​និង​សេចក្តី​ប៉ង​ប្រាថ្នា​របស់​ខ្លួន​ទេ។  ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ យើង​មាន​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ ហើយ​ទ្រង់​មាន​សមត្ថភាព​នាំ​យើង​អោយ​មាន​ជីវិត​សុចរិត។

សំនួរ​ពិចារណា​: តើ អ្នក​មាន​ទំនាស់​រវាង​សេចក្តី​ប៉ង​ប្រាថ្នា​របស់​សាច់​ឈាម​និង​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត?

សូម​អាន​ខ.​១៩-២១។  កិច្ចការ​ខាង​សាច់​ឈាម​គឺ​ជា​អ្វី?

 

តើ អស់​អ្នក​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ដូច្នេះ​អាច​ទទួល​នគរ​ព្រះ​ឬ​ទេ?

សំនួរ​ពិចារណា: ​ក្នុង​ការ​តយុទ្ធ​ទល់​នឹង​បាប តើ​អ្នក​ខ្សោយ​នឹង​កិច្ចការ​ខាង​សាច់​ឈាម​ណា​ខ្លះ?

សូម​អាន​ ខ.​២២-២៣។  ផល​ផ្លែ​នៃ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​មាន​អ្វីខ្លះ?

 

សំនួរ​ពិចារណា​: តើ អ្នក​បាន​ឃើញ​ផល​ផ្លែ​នៃ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​ណា​ខ្លះ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​ខ្លួន?

 

តើ អ្នក​ត្រូវ​ការ​រីក​ចម្រើន​ខាង​ផល​ផ្លែ​នៃ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​ណា​ខ្លះ?

 

សូម​អាន​ ខ.​២៤-២៦។  អស់អ្នក​ដែល​ជា​របស់​ផង​ព្រះ​គ្រី​ស្ទ នោះ​បាន​ធ្វើ​អ្វី?

លោក​ប៉ុល​បាន​ជំរុញ​យើង​អោយ​ធ្វើ​អ្វី? (ខ.២៥)។

លោក​ប៉ុល​បាន​ព្រមាន​យើង​អោយ​កុំ​ធ្វើ​អ្វី?

ការ​ពន្យល់ និង​ការ​អនុវត្ត  ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​មិន​អាច​តាម​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​និង​សេចក្តី​ប៉ង​ប្រាថ្នា​របស់​សាច់​ឈាម​បាន​ទេ គឺ​យើង​ត្រូវ​តែ​ជ្រើស​រើស។  យើង​មិន​អាច​តាម​ជីវិត​ចាស់​បាន​ទេ ពីព្រោះ​យើង​មាន​ជីវិត​ថ្មី​ហើយ​បាន​ស្លាប់​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះគ្រីស្ទ​ខាង​ជីវិត​ចាស់ហើយ។  តើ​ យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូច​ម្ដេច ដើម្បី​នឹង​ប្រតិបត្តិ​តាម​ព្រះវិញ្ញាណ​និង​រីក​ចម្រើន​នូវ​ជីវិត​ក្នុង​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ

 

រំលឹក​ទ្បើង​វិញ  តើ​យើង​បាន​រៀន​អ្វី​ចេញ​ពី​កាឡាទី​ ៥:១៦២៦?​

 

ការ​អនុវត្ត តាម​អ្វី​ដែល​អ្នក​បាន​រៀន​តាម​រយៈ​បទ​គម្ពីរ​នេះ តើ​អ្នក​ត្រូវ​យក​វា​មក​អនុវត្តន៍​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​នា​ពេល​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top