អេសាយ ៦:១-១៣ Isaiah 6:1-13

Is. 6.1-13

អេសាយ​:១៣

ការ​រំលឹក ​អេសាយ ២:៦-២២ បង្រៀន​ថា ​«នៅ​ថ្ងៃ​នោះ» «ព្រះអង្គ​នឹង​ពង្រាប​មនុស្ស​មាន​ចិត្ត​អួតអាង​» ហើយ «​មាន​តែ​ព្រះអម្ចាស់​មួយ​អង្គ​ទេ ដែល​មនុស្ស​ត្រូវ​លើក​តម្កើង​» (ខ.១១)។  ហេតុ​នេះ​ហើយ​បាន​ជា​នៅ​ក្នុង​សញ្ញា​ថ្មី​ យើង​នឹង​លើក​តម្កើង​ព្រះ​នាម​ព្រះ​យេស៊ូវ​ ហើយ​ទ្រង់​នឹង​សំដែង​សេចក្ដី​ក្រោធ​ ដើម្បី​ពង្រាប​មនុស្ស​មាន​ចិត្ត​អួតអាង​ទាំង​អស់​នៅ​ថ្ងៃ​នៃ​ព្រះគ្រីស្ទ​ ដែល​ជា​ថ្ងៃ​ព្រះគ្រីស្ទ​យាង​ត្រឡប់​មក​វិញ។

សូម​អាន​អេសាយ​ ៦:១-១៣ ទាំង​មូល។​

ចូរ​អាន​ខ.១-៤ ឡើង​វិញ។  យោង​ទៅ​តាម​និមិត្ត​នេះ​ តើ​ព្រះជាម្ចាស់​មាន​ចរិតលក្ខណៈ​យ៉ាង​ម៉េច? 

ការ​ពន្យល់ មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ដឹង​ពី​អត្ត​សញ្ញាណ​របស់​ពួក​សេរភីម​ឡើយ​ ពី​ព្រោះ​បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​លើក​យក​មក​និយាយ​នៅ​ក្នុង​ខ​២រួច​មក​ ឈ្មោះ​របស់​ពួក​គេ​មិន​ត្រូវ​បាន​លើក​យក​មក​និយាយ​ម្តង​ទៀត        ​ឡើយ។ អ្វី​ដែល​យើង​បាន​ដឹង​នោះ​គឺ សូរ​សំ​លេង​របស់​ពួក​សេរភីម​អស្ចារ្យ​ខ្លាំង​ណាស់ គឺ​វា​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្រប​ទ្វារ​និង​ខ្លោង​ទ្វារ​បាន​ញ័រ។ ប៉ុន្តែ​ទោះបី​ជា​ពួក​គេ​ជា​ស្នា​ព្រះ​ហស្ត​ដ៏​អស្ចារ្យ​យ៉ាង​នេះ​ក៏​ដោយ ក៏​ពួក​គេ​មិន​អាច       ​សំឡឹង​មើល​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ចំ​ព្រះភ័ក្ត្រ​បាន​ដែរ។​ ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​ពួកគេ​បាន​ប្រើ​ស្លាប​មក​បាំង​មុខ​របស់​ពួក​គេ។ នេះ​បាន​សេចក្តី​ថា ស្នា​ព្រះ​ហស្ត​ទាំង​នេះ​បាន​គោរព​កោត​ខ្លាច​ដល់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ខ្លាំង​បំផុត។ ចំពោះ​យើង​វិញ យើង​អាច​ក្រឡេក​មើល​មក​ក្នុង​លោកិយ​នេះ ហើយ​យើង​គួរ​តែ​យំ​សោក​ចំពោះ​ពួក​គេ​ផង​ ដ្បិត​ពួកគេ​មិន​ទាន់​ទទួល​ស្គាល់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​នៅ​ឡើយ​ទេ។

តើ​ទាំង​អស់​នេះ​ទាក់​ទង​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​យេស៊ូវ​ដូចម្តេច​ខ្លះ?ព្រះគម្ពីរ​បាន​មាន​បន្ទូល​ថា កាល​ដើម​ដំបូង​ឡើយ មាន​ព្រះ​បន្ទូល (ព្រះ​យេស៊ូវ) ហើយ​ព្រះ​បន្ទូល​គឺ​ជា​ព្រះ ដែល​ជា​ព្រះ​ដែល​យើង​បាន​មើល​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​អេសាយ ៦។ នៅ​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​យ៉ូហាន ១២:៤១ សាវក​យ៉ូ​ហាន​បាន​ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​ព្រះ​គម្ពីរ​អេសាយ​ ៦ដោយ​និយាយ​ថា ហោ​រា​អេ​សាយ​បាន​ឃើញ​ព្រះ​យេស៊ូវ​ នៅ​ពេល​ដែល​គាត់​បាន​ឃើញ​ការ​ជាក់​ស្តែង​ដ៏​អស្ចារ្យ​អំពី​ព្រះ​ដ៏​បរិ​សុទ្ធ​នេះ។

ការ​អនុវត្ត  មាន​ពេល​ខ្លះ​ពួក​អ្នក​ជឿ មាន​ទស្សនៈ​តូច​ចង្អៀត​អំពី​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់។ ដូច្នេះ​ហើយ​ទើប​ព្រះ​អង្គ​បង្ហាញ​ពី​ភាព​ធំ​ឧត្តម​ ព្រះ​ចេស្ដា​របស់​ទ្រង់​ឲ្យ​ពួក​គេ​បាន​ឃើញ​ ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គេ​បាន​បន្ទាប​ខ្លួន​នៅ​ចំពោះ​ព្រះ​អង្គ ព្រម​ទាំង​ទទួល​ស្គាល់​ពី​ភាព​ធំ​ឧត្តម​របស់​ព្រះ​អង្គ។ ឥរិយាបថ​នេះ​បាន​កើត​ឡើង​ចំពោះ​ហោ​រា​អេសាយ  តើ​អ្នក​មាន​          ទស្សនៈ​តូច​ចង្អៀត​អំពី​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ដែរ​ឬ​ទេ?

ចូរ​អាន​ខ.៥។  តើ​លោក​អេសាយ​បាន​ឆ្លើយ​តប​យ៉ាង​ម៉េច​ទៅ​នឹង​អ្វី​ដែល​គាត់​បាន​ឃើញ?

ការ​ពន្យល់ និង​អនុវត្ត​ នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​ងងឹត នោះ​យើង​មិន​អាច​មើល​ភាព​ក​ខ្វក់​ដែល​យើង​មាន​នោះ​ទេ ​ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​ដែល​ពន្លឺ​មួយ​ត្រូវ​បាន​បំភ្លឺ​មក​ ​លើ​យើង នោះ​បន្ទាប់​មក​យើង​អាច​មើល​ឃើញ​ថា​ យើង​មិន​ស្អាត​ទេ។  ដូច​គ្នា មុន​មនុស្ស​បាន​ជួប​ព្រះជាម្ចាស់​គេ​មិន​ឃើញ​បាប​របស់​ខ្លួន​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ​ទេ ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​យើង​បាន​ចូល​ពន្លឺ​នៃ​ព្រះជាម្ចាស់​ហើយ នោះ​យើង​ឃើញ​បាប​របស់​ខ្លួន​ច្បាស់​ជាង​មុន (សូម​មើល​យ៉ូហាន​ ៣:១៩-២១)។  នេះ​កើត​ឡើង​ចំពោះ​លោក​អេសាយ។  បន្ទាប់​ពី​គាត់​បាន​ឃើញ​ភាព​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះអង្គ​ គាត់​បាន​ឃើញ​យ៉ាង​ជាក់​ស្ដែង​ថា គាត់​មិន​ស្អាត​ទេ។  តើ​ភាព​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​នាំ​អោយ​អ្នក​ឃើញ​បាប​របស់​ខ្លួន​ដែរ​ឬ​ទេ?

ចូរ​អាន​ខ.៦-៧។  តើ ​សេរភីម​មួយ​បាន​ធ្វើ​អ្វី?

ការ​ពន្យល់ និង​អនុវត្ត​ រងើកភ្លើង​ជា​និមិត្តរូប​ដែល​បង្ហាញ​អំពី​សារៈសំខាន់​នៃ​អាសនា។  អាសនា​គឺ​ជា​កន្លែង​ដែល​គេ​ថ្វាយ​យញ្ញបូជា​ធួន​នឹង​បាប​ដើម្បី​អោយ​ព្រះជាម្ចាស់​នឹង​លើក​លែង​ទោស​របស់​យើង។  នេះ​គឺ​ជា​វិធី​តែ​មួយ​គត់ ​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​លើក​លែង​ទោស​អោយ​អេសាយ។  និមិត្ត​សញ្ញា​នេះ​ធានា​លោក​អេសាយ​ថា​                 ព្រះជាម្ចាស់​បាន​លើកលែងទោស​អោយ​គាត់​ហើយ។  វា​ជា​ការ​សំខាន់​ដែល​ថា ​សារ​របស់​អេសាយ​ជា​ពាក្យ​របស់​អ្នក​ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​លើកលែងទោស​ហើយ។  ចំពោះ​យើង​វិញ យើង​មាន​វិធី​តែ​មួយ​គត់​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​លើក​លែង​ទោស គឺ​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​ថ្វាយ​រូប​អង្គ​ទ្រង់​ជា​យញ្ញបូជា​ធួន​នឹង​បាប ហើយ​យើង ​(ដូច​លោក​អេសាយ​)ត្រូវ​ទទួល​ការ​លើក​លែង​ទោស​នេះ។  តើ​អ្នក​បាន​ទទួល​ការ​លើក​លែង​ទោស​ពី​ព្រះ​យេស៊ូវ​ឬ​ទេ?

ចូរ​អាន​ខ.៨-១០។  តើ​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ចាត់​ហោរា​អេសាយ​ឱ្យទៅ ដើម្បី​ប្រកាស​ព្រះរាជសារ​ស្ដី​អំពី​អ្វី?

ការ​ពន្យល់  គ្រីស្ទបរិស័ទ​ធ្លាប់​ប្រើ​ខ.៨ យ៉ាង​ច្រើន ​ដើម្បី​លើក​ទឹក​ចិត្ត​យើង​អោយ​បម្រើ​ព្រះអង្គ​ និង​ប្រកាស​ព្រះបន្ទូល​ ប៉ុន្តែ​តាម​ធម្មតា​គេ​ភ្លេច​អ្វី​ដែល​មក​មុន (ខ.១-៧) និង​មក​ក្រោយ (ខ.៩-១២)។  ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ទទួល​លោក​អេសាយ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​នាំ​ព្រះរាជសារ?  ពីព្រោះ​រងើក​ភ្លើង​បាន​ប៉ះ​នឹង​មាត់​គាត់​ជា​មុន​ ​ហើយ​បន្ទាប់​មក​សេចក្តី​ទុច្ចរិត​របស់​គាត់​ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ ហើយ​អំពើ​បាប​របស់​គាត់​ត្រូវ​បាន​អត់​ទោស​ឱ្យ​ផង (ខ.៧)។  ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ចាត់​ហោរា​អេសាយ​ឱ្យ​ទៅ​ដើម្បី​ប្រកាស​ព្រះរាជសារ​ស្ដី​អំពី​ការ​វិនិច្ឆ័យ។  នេះ​មិន​មែន​ជា​ព្រះរាជសារ​មួយ​ដែល​ងាយ​ស្រួល​ប្រកាស​ទេ។  ​ជនជាតិ​យូដា​នឹង​មិន​ទទួល​ឬ​ប្រែ​ចិត្ត​ទេ។  ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ដក​ស្រង់​ពី​អត្ថបទ​នេះ (ម៉ាថាយ​ ១៣:១៤-១៥) ពីព្រោះ​ជនជាតិ​យូដា​នៅ​សម័យ​ទ្រង់ ​មិន​ទទួល​សេចក្ដី​បង្រៀន​របស់​ព្រះអង្គ​ផង​ដែរ។

ចូរ​អាន​ខ.១១-១៣។  តើ​ហោរា​អេសាយ​ឆ្លើយ​យ៉ាង​ម៉េច? (ខ.១១)

ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ឆ្លើយ​សំនួរ​របស់​ហោរា​អេសាយ​យ៉ាង​ម៉េច?

ការ​ពន្យល់​និង​ការ​អនុវត្ត  ប្រហែល​ជា​លោក​អេសាយ​សង្ឃឹម​ថា ព្រះជាម្ចាស់​នឹង​បំផ្លាញ​ស្រុក​យូដា​តែ​បន្តិច​បន្តួច​ប៉ុណ្ណោះ​ ប៉ុន្តែ​ព្រះអង្គ​ឆ្លើយ​ថា ហោរា​អេសាយ​ត្រូវ​ប្រកាស​ការ​វិនិច្ឆ័យ​ ​«ដរាប​ដល់​កាលណា​ទីក្រុង​ទាំង​ប៉ុន្មាន​ត្រូវ​ចោល​ស្ងាត់ឥតមាន​អ្នកណា​នៅ​សោះ​»។  ព្រះជាម្ចាស់​មាន​សេចក្ដី​ក្រោធ​ហើយ​នឹង​បំផ្លាញ​ស្រុក​យូដា​ទាំង​ស្រុង។  តើ​គេ​មាន​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​ឬ​ទេ?  មាន! នៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​ជំពូក​នេះ ព្រះជាម្ចាស់​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា               «ដូចជា​ដើមឈើ​ទាលហើយនឹង​ដើម​ម៉ៃសាក់ ​ដែល​សល់​នៅតែ​គល់ ​ក្រោយ​ដែល​គេ​កាប់​រំលំ​ហើយគឺ​ពូជពង្ស​បរិសុទ្ធ​ជា​គល់ឈើ​នោះ​ឯង»។

លោក​អេសាយ​បាន​ទទួល​សារភាព​អំពើ​បាប​របស់​ខ្លួន ស្ដាប់​ព្រះបន្ទូល​ ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះអង្គ​ និង​ស្ដាប់​តាម។  តើ​ការ​ទាំង​នេះ​ងាយ​ស្រួល​ឬ​ពិបាក​សំរាប់​អ្នក?

ការ​ពន្យល់​និង​ការ​អនុវត្ត  សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​យើង​ឃើញ​ថា មាន​បញ្ហា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​លោកិយ​ ហើយ​នេះ​ជា​ការ​វិនិច្ឆ័យ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ ដែល​បណ្ដោយ​អោយ​មនុស្ស​ធ្វើ​តាម​អំពើ​បាប​ដែល​មាន​ក្នុង​ចិត្ត​របស់​ពួកគេ។  ដូចជា​លោក​ អេសាយ​ផង​ដែរ​ យើង​ត្រូវ​ប្រកាស​ព្រះបន្ទូល​នៅ​ក្នុង​កាលៈទេសៈ​នេះ។  តើ​មាន​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​ឬ​ទេ?  មាន! គឺ​ពូជពង្ស​បរិសុទ្ធ​នោះ​គឺជា​ព្រះគ្រីស្ទ​និង​អស់​អ្នក​ក្នុង​ព្រះគ្រីស្ទ។

រំលឹក​ទ្បើង​វិញ តើ​យើង​បាន​រៀន​អ្វី​អំពី​ព្រះជាម្ចាស់​ចេញ​ពី អេសាយ​:១៣?

ការ​អនុវត្ត​:តាម​អ្វី​ដែល​អ្នក​បាន​រៀន​តាម​រយៈ​បទ​គម្ពីរ​នេះ តើ​អ្នក​ត្រូវ​យក​វា​មក​អនុវត្ត​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​នា​ពេល​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top