សេចក្តីពិតធំៗទាំងប្រាំ អំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើង Five Great Truths about our Salvation

Five Great Truths about our Salvation pdf download

នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​  មាន​គ្រូ​គង្វាល​និង​សាស្ត្រាចារ្យ​ព្រះគម្ពីរ​ជា​ច្រើន​បាន​បង្រៀន​អំពី​សេចក្តី​ពិត​អស្ចារ្យ​ទាំង​ប្រាំ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ អំពី​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​របស់​យើង​  ហើយ​សេចក្តី​ពិត​ទាំង​ប្រាំ​នេះ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​គ្នា​យ៉ាង​ខ្លាំង។ សេចក្តី​ពិត​ទាំង​ប្រាំ​នេះ​មាន​៖

  • តែ​ដោយ​ព្រះ​គុណ​ប៉ុណ្ណោះ​
  • តែ​ដោយ​ជំនឿ​ប៉ុណ្ណោះ
  • តែ​ដោយ​ព្រះគ្រីស្ទ​ប៉ុណ្ណោះ
  • តែ​ដោយ​ព្រះ​គម្ពីរ​ប៉ុណ្ណោះ
  • តែ​សំរាប់​សិរី​រុង​រឿង​របស់​ព្រះ​ប៉ុណ្ណោះ។

(អង់គ្លេស​ Grace alone, Faith alone, Christ alone, Scripture alone, and to God’s Glory alone)។ សូម​មើល​លើ​សេចក្តី​ពិត​ទាំង​នេះ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ  ហើយ​យល់​ដឹង​អំពី​របៀប​ដែល​សេចក្តី​ពិត​ទាំង​នេះ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​នឹង​គ្នា។

ខ​គម្ពីរ​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ​អំពី​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​របស់​យើង​គឺ​ អេភេសូរ ២:៨ ។

ដ្បិត​គឺ​ដោយ​ព្រះ​គុណ ដែល​អ្នក​រាល់គ្នា​បាន​សង្គ្រោះ​ដោយ​សារ​សេចក្តី​ជំនឿ ហើយ​សេចក្តី​នោះ​ក៏​មិនមែន​កើត​ពី​អ្នក​រាល់គ្នា​ដែរ គឺជា​អំណោយទាន​របស់​ព្រះ​វិញ (អេភេសូរ ២:៨)

ចូរ​កត់​សំគាល់​ថា​ នៅ​ក្នុង​ខ​នេះ​លោក​ប៉ុល​មាន​ប្រសាសន៍​ថា ​យើង​ទទួល​ព្រះ​គុណ​នេះ​តាមរយៈ​សេចក្តី​ជំនឿ។

នៅ​ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរ​រ៉ូម លោក​ប៉ុល​ពន្យល់​អំពី​ដំណឹង​ល្អ និង​បង្រៀន​យ៉ាង​ច្បាស់លាស់​អំពី​សេចក្តី​ជំនឿ ​និង​ព្រះ​គុណ​ ។ ជា​ឧទាហរណ៍ លោក​ប៉ុល​សរសេរ​នៅ​ក្នុង​ រ៉ូម ​៤:១៦​ ថា «ដូច្នេះ សេចក្តី​សន្យា​បាន​មក​ដោយ​សេចក្តី​ជំនឿ ដើម្បី​ឲ្យ​បាន​ត្រូវ​ខាង​ព្រះគុណ ប្រយោជន៍​ឲ្យ​សេចក្តី​សន្យា​បាន​ខ្ជាប់ខ្ជួន ដល់​ពូជ​លោក​ត​ទៅ មិន​មែន​ត្រឹម​តែ​ពូជ​ដែល​អាង​ក្រឹត្យវិន័យ​ប៉ុណ្ណោះទេ គឺ​ដល់​ទាំង​ពូជ​ដែល​អាង​សេចក្តី​ជំនឿ​របស់​លោក​អ័ប្រាហាំ ដែល​ជា​ឰយុកោ​នៃ​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ថែម​ទៀត​ផង»។

ចូរ​កត់​សំគាល់​ថា ​លោក​ប៉ុល​សរសេរ​ថា ​សេចក្តី​សន្យា​មក​ដោយ​សារ​សេចក្តី​ជឿ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ណា​ម្នាក់​សន្យា​នឹង​ជូន​ទូរស័ព្ទ​មួយ​ជា​កាដូ​ដល់​ខ្ញុំ​ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ ខ្ញុំ​ចេញទៅ​ខាង​ក្រៅ​ទិញ​ទូរស័ព្ទ​មួយ​ នោះ​មាន​ន័យ​ថា ​ខ្ញុំ​មិន​មាន​សេចក្តី​ជំនឿ​ ​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​សន្យា​របស់​មិត្ត​របស់​ខ្ញុំ​ទេ។ ឬ​ប្រសិន​បើ​គាត់​សន្យា​នឹង​ជូន​ទូរស័ព្ទ​មួយ​ដល់​ខ្ញុំ​ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ខ្ញុំ​ខិតខំ​ធ្វើការ​ ដើម្បី​រក​លុយ​ទិញ​ទូរស័ព្ទ នោះ​ខ្ញុំ​មិន​មាន​សេចក្តី​ជំនឿ​នៅ​ក្នុង ​សេចក្តី​សន្យា​របស់​គាត់​ទេ។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិនបើ​គាត់​ជូន​ទូរស័ព្ទ​ដល់​ខ្ញុំ ​ដូច​ដែល​គាត់​បាន​សន្យា​ នោះ​មិន​ដោយ​សារ​ការ​ងារ​របស់​ខ្ញុំ​ទេ​ ។ ស្រដៀង​គ្នា​ផង​ដែរ យើង​ទទួល​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​តាមរយៈ​សេចក្តី​សន្យា​របស់​ព្រះ។ របៀប​ដែល​យើង​ទទួល​សេចក្តី​សន្យា​របស់​ព្រះ​គឺ​ដោយ​ការ​ជឿ​ថា ព្រះ​នឹង​ប្រទាន​នូវ​អ្វី​ដែល​ទ្រង់​បាន​សន្យា​នោះ។ (សំរាប់​ការ​សិក្សា​អំពីអ្វី​ដែល​ព្រះ​បាន​សន្យា​ សូម​មើល​ធន​ធាន​ឯកសារ សេចក្តី​សង្គ្រោះ​ និង​សេចក្តី​សន្យា​របស់​ព្រះ​)​ ។ សេចក្តី​សន្យា​ដែល​ទ្រង់​ប្រទាន​ គឺ​ទ្រង់​ប្រទាន​មក​តាមរយៈ​ព្រះ​គ្រីស្ទ ។ ​នេះ​គឺ​ជា​ហេតុផល​មួយ​ ដែល​សេចក្តី​ជំនឿ​នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញាថ្មី​គឺ​ជា​សេចក្តី​ជំនឿ​លើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ  (​សំរាប់​ការ​សិក្សា​អំពី​សេចក្តី​ជំនឿ​ សូ​ម​មើល​ធនធាន​ឯកសារ​ សេចក្តី​ជំនឿ​)។​ ដូច្នេះ ព្រះ​សង្គ្រោះ​យើង​ ដោយ​សារ​សេចក្តី​ជំនឿ គឺ​យើង​ជឿ​ដល់​ព្រះ​គ្រីស្ទ និង​ដាក់​ការ​ទុក​ចិត្ត​របស់​យើង​លើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ  មិន​មែន​លើ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ល្អ​របស់​យើង​នោះ​ទេ។  (សូម​មើល​រ៉ូម ១:៥; ៥:១-២; ៩:៣០-៣២; កាឡាទី ១:១៦; ៣:១១; ៥:៤; ភីលីព ១:៩)។​

តាមរយៈ​ខ​គម្ពីរ​ខាង​លើ​ យើង​មើល​ឃើញ​មូល​ហេតុ ​ដែល​គ្រូ​គង្វាល​ជា​ច្រើន​បាន​បង្រៀន​សេចក្តី​ពិត​ធំៗ​នៅក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ថា​ យើង​បាន​សង្គ្រោះ តែ​ដោយ​ព្រះ​គ្រីស្ទ ​ តែ​ដោយ​ព្រះ​គុណ​ ​និង​តែ​ដោយ​សេចក្តី​ជំនឿ។ ​ប៉ុន្តែ​ ជា​ការ​សំខាន់​ដែល​យើង​យល់​អំពី​សារៈសំខាន់ នៃ​ពាក្យ​ថា  តែ​ដែល​យើង​បាន​សង្គ្រោះ​តែ​ដោយ​ព្រះ​គ្រីស្ទ ​ តែ​ដោយ​ព្រះ​គុណ​ ​និង​តែ​ដោយ​សេចក្តី​ជំនឿ។ យើង​មិន​បាន​សង្គ្រោះ​ដោយ​សារ​ព្រះ​គ្រីស្ទ  រួម​នឹង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ល្អ​របស់​យើ​ង​នោះ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​តែ​ដោយសារ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ប៉ុណ្ណោះ។​

យើ​ង​មិន​បាន​សង្គ្រោះ​ដោយ​សារ​សេចក្តី​ជំនឿ​ រួម​នឹង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ល្អ​របស់​យើង​នោះ​ទេ​  ប៉ុន្តែ​ដោយ​សារ​សេចក្តី​ជំនឿ​តែ​មួយ​គត់​វិញ។ ប្រសិន​បើ​ដោយ​សារ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​របស់​យើង​ដែរ​ ​នោះ​វា​មិនមែន​ដោយ​សារ​សេចក្តី​ជំនឿ​ទៀត​ទេ​ ដូច​ជា​ រ៉ូម ៤:៥; ៩:៣២ និង​កាឡាទី ​៣:១០-១២ ​បង្រៀន​ស្រាប់។ យើង​មិន​បាន​សង្គ្រោះ​ដោយ​សារ​ព្រះ​គុណ​ រួម​នឹង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ល្អ​របស់​យើង​ទេ គឺ​តែ​ដោយ​សារ​ព្រះ​គុណ​វិញ។ ប្រសិន​បើ​ដោយសារ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​របស់​យើង​ដែរ​ នោះ​វា​មិន​មែន​ដោយ​សារ​ព្រះ​គុណ​ទៀត​ទេ ដូច​ជា រ៉ូម​ ១១:៦ បង្រៀន​ស្រាប់។ ​ការ​គិត​ពិចារណា​អំពី​ឈើ​ឆ្កាង​គឺ​ជា​របៀប​មួយ​ទៀត ​ដើម្បី​ជួយ​យើង​មើល​ឃើញ​ថា ​យើង​បាន​សង្គ្រោះ​តែ​ដោយ​សេចក្ដី​ជំនឿ​ជឿ​ដល់​ព្រះគ្រីស្ទ។ ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​សុគត​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង ​ដើម្បី​អត់ទោស​អំពើ​បាប​របស់​យើង។ ប្រ​សិន​បើ​យើង​ព្យាយាម​ឲ្យ​បាន​សង្គ្រោះ​ដោយ​សារ​ការ​ស្តាប់​បង្គាប់​របស់​យើង​ នោះ​ដូច​ជា​ការ​និយាយ​ថា ព្រះ​យេស៊ូវ​មិន​ចាំបាច់​ត្រូវ​សុគត​សំរាប់​ការ​អត់ទោស​របស់​យើង​ទេ​ ហើយ​ការ​សុគត​របស់​ទ្រង់​គឺ​ជា​ការ​ឥត​ប្រយោជន៍។ ដូច​ព្រះ​គម្ពីរ​បង្រៀន​ថា «ខ្ញុំ​មិន​លើក​ព្រះគុណ​នៃ​ព្រះ​ចោល​ទេ ដ្បិត​បើ​សិន​ជា​សេចក្តី​សុចរិត​មក​ដោយសារ​ក្រឹត្យវិន័យ នោះ​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​សុគត​ជា​ឥត​ប្រយោជន៍​សោះ​»​ (កាឡាទី​ ២:២១)។

​តាមរយៈ​ខ​គម្ពីរ​ខាង​លើ​ ​ យើង​ឃើញថា​ នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​ ការ​ដែល​ផ្ទុយ​នឹង​ជឿ​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ​គឺ​ជឿ​លើ​ខ្លួន​ឯង គឺ​យើង​មិន​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ​ ប៉ុន្តែ​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​របស់​ខ្លួន។

យើង​មិនអាច​ដាក់​ការ​ទុក​ចិត្ត​របស់​យើង​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ​ផង ​និង​លើ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ល្អ​របស់​យើង​ផង​ ដើម្បី​បាន​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​បាន​ឡើយ។ សេចក្តី​សង្គ្រោះ​ ​គឺ​ជា​សេចក្តី​ជំនឿ​ជឿ​ដល់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ​តាមរយៈ​ខ​គម្ពីរ​ខាង​លើ​ យើង​ក៏​ឃើញ​ផង​ដែរ​ថា​ សេចក្តី​ជំនឿ​ ព្រះ​គុណ និង​ព្រះ​គ្រីស្ទ គឺ​ជា​ប្រធាន​បទ​ដែល​ទាក់​ទង​គ្នា​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ។ ​ជា​ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ​យើង​និយាយ​ថា ​យើង​បា​ន​សង្គ្រោះ​ដោយ​សារ​សេចក្តី​ជំនឿ និង​ដោយ​សារ​ការ​ដើរ​តាម​ក្រិត្យ​វិន័យ​របស់​ព្រះ​ នោះ​យើង​ធ្លាក់​ចេញ​ពី​ព្រះ​គុណ​ និង​កាត់​ចេញ​ពី​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ហើយ​  ដូច​ជា​កាឡាទី ៥:៤ បង្រៀន​ថា «អស់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ណា​ដែល​ពឹង​ដល់​ក្រិត្យវិន័យ​ អោយ​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត​ នោះ​ត្រូវ​កាត់​ចេញ​ពី​ព្រះគ្រីស្ទ អ្នក​បាន​ធ្លាក់​ចេញ​ពី​ព្រះគុណ​ហើយ​»។​

យើង​បាន​សិក្សា​អំពី​សេចក្តី​ពិត​ធំៗ​ទាំង​បី​ហើយ។ សេចក្តី​ពិត​ទី​បួន ​គឺ​តែ​ដោយ​ព្រះ​គម្ពីរ។ សេចក្តី​ពិត​នេះ​បង្រៀន​ថា​ ព្រះ​គម្ពីរ​មាន​គ្រប់​អ្វីៗ​ ដែល​យើង​ត្រូវ​ការ​ពី​ព្រះ ​ដើម្បី​បង្រៀន​យើង​ថា ​ទ្រង់​ជា​អ្នក​ណា​ ​អ្វី​ដែល​ទ្រង់​បាន​ធ្វើ​សំរាប់​យើង​ ហើយ​អ្វី​ដែល​ទ្រង់​បង្គាប់​អោយ​យើង​ស្ដាប់​តាម។ យើង​មិន​ត្រូវ​បន្ថែម​អ្វី​ទៅ​លើ​អ្វី​ដែល​ព្រះ​គម្ពីរ​បង្រៀន​ ឬក៏​ដាក់​អ្វី​មួយ​ផ្សេង​អោយ​មាន​អំណាច​ស្មើ​ ឬ​ខ្ពស់​ជាង​ព្រះ​គម្ពីរ​ឡើយ។

មាន​កន្លែង​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ ដែល​បង្រៀន​អំពី​ការ​នេះ។ ​ យើង​នឹង​មើល​លើ​បទ​គម្ពីរ​សំខាន់​មួយ​គឺ ២ធីម៉ូថែ ​៣:១៥-១៦។ បទ​គម្ពីរ​នេះ​បង្រៀន​ថា​ គ្រប់​បទ​គម្ពីរ​ទាំង​អស់​ផ្ដល់​អោយ​យើង​មាន​ប្រាជ្ញា ដើម្បី​នឹង​ទទួល​ការ​សង្គ្រោះ ដោយ​មាន​ជំនឿ​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ។ សូម​កត់​សំគាល់​ថា ​សេចក្តី​ពិត​ធំៗ​បី នៅ​ក្នុង​ចំណោម​សេចក្តី​ពិត​ធំៗ​ទាំង​ប្រាំ ​ ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​គ្នា​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៅ​ក្នុង​បទ​គម្ពីរ​នេះ​ គឺ​ ព្រះ​គម្ពីរ សេចក្តី​ជំនឿ និង​ព្រះ​គ្រីស្ទ ហើយ​ទាំង​អស់​នេះ​ទាក់​ទង​នឹង​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​របស់​យើង។ ចូរ​កត់​សំគាល់​ថា ព្រះ​គម្ពីរ​អាច​នាំ​យើង​ឲ្យ​ទទួល​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​បាន​ ដែល​នេះ​មាន​ន័យ​ថា ​ព្រះគម្ពីរ​បង្រៀន​យើង​អំពី​គ្រប់​អ្វី​ៗទាំង​អស់​ ដែល​យើង​ត្រូវ​ការ​ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​អាច​បាន​សង្គ្រោះ។ ប្រ​សិន​បើ​ព្រះ​គម្ពីរ​មិន​មាន​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់ ​ដែល​យើង​ត្រូវ​ការ​ដឹង​នោះ​ទេ​ នោះ​ព្រះ​គម្ពីរ​មិន​អាច​នាំ​យើង​ឲ្យ​ទទួល​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​តាមរយៈ​សេចក្តី​ជំនឿ​លើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​បាន​ឡើយ។​ ហេតុ​ដូច​នេះ​ហើយ​ យើង​មិន​ត្រូវ​ការ​អ្វី​ផ្សេង​ទៀត ហើយ​យើង​មិន​គួរ​បន្ថែម​អ្វី​ផ្សេង​ទៀត​ ​ពីព្រោះ​យើង​មាន​ព្រះ​គម្ពីរ​តែ​មួយ​គត់ ដែល​មាន​អំណាច​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បង្អស់ ​ដើម្បី​បង្រៀន​ឲ្យ​យើង​ដឹង​ថា ​ព្រះ​ទ្រង់​ជា​អ្នកណា​ ហើយ​ទ្រង់​បាន​ធ្វើ​អ្វី​សំរាប់​យើង​ និង​អ្វី​ដែល​ទ្រង់​បង្គាប់​អោយ​យើង​ស្ដាប់​តាម​នោះ​ឡើយ។

សេចក្តី​ពិត​នេះ ​គឺ​មាន​សារៈសំខាន់​ ពីព្រោះ​នៅ​ពេល​មនុស្ស​ដើរ​តាម​គំនិត​របស់​ពួកគេ​ ជាជាង​ដើរ​តាម​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ យើង​តែ​ង​តែ​គិត​ថា មនុស្ស​នឹង​បាន​សង្គ្រោះ​ដោយ​សារ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ល្អ​របស់​ពួក​គេ។ សាសនា​ផ្សេងៗ​ទៀត​នៅ​លើ​ពិភព​លោក​បង្រៀន​ថា​ មនុស្ស​បាន​សង្គ្រោះ​ដោយ​សារ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ល្អ​ ការ​ដែល​ពួកគេ​ធ្វើ ​ពិធីបុណ្យ​សាសនា​របស់​ពួកគេ​ ។​ល។ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​គម្ពីរ​អះអាង​ថា ​យើង​មិន​អាច​បាន​សង្គ្រោះ​ដោយ​សារ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ល្អ​របស់​យើង​បាន​ទេ​ ប៉ុន្តែ​យើង​បាន​សង្គ្រោះ​ដោយ​សារ​សេចក្តី​ជំនឿ​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រីស្ទ​វិញ។  អ្វី​ដែល​ព្រះ​គម្ពីរ​បង្រៀន​ និង​អ្វី​ដែល​មនុស្ស​គិត ​គឺ​ខុស​គ្នា។​ ដូច្នេះ នៅ​ពេល​មនុស្ស​មិន​ដើរ​តាម​សេចក្តី​ពិត តែ​ដោយ​ព្រះ​គម្ពីរ​ប៉ុណ្ណោះ​  ​ប៉ុន្តែ​បន្ថែម​ប្រពៃណី​របស់​មនុស្ស​ ​ប្រពៃ​ណី​របស់​ពួកជំនុំ​ អោយ​ស្មើ ឬ​ខ្ពស់​ជាង ​ព្រះ​គម្ពីរ​  នោះ​ពួកគេ​ភ្លេច​ ឬ​បដិសេធ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​នូវ​សេចក្តី​ពិត​ ដែល​ថា ​យើង​បាន​សង្គ្រោះ​តែ​ដោយ​សារ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ ​តែ​ដោយ​សារ​សេចក្តី​ជំនឿ​ និង​តែ​ដោយ​សារ​ព្រះ​គុណ។ សេចក្តី​ពិត​ធំ​ទី​ប្រាំ​គឺ​ តែ​សំរាប់​សិរី​រុង​រឿង​របស់​ព្រះ​ប៉ុណ្ណោះ។ ​យើង​ឃើញ​សេចក្តី​ពិត​នេះ​ម្តង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរ​រ៉ូម។ រ៉ូម ៣:២៧ ចែង​ថា «ដូច្នេះ តើ​សេចក្តី​អួត​អាង​នៅ​ឯ​ណា គឺ​ត្រូវ​លើក​ចោល​ហើយ តើ​ច្បាប់​ណា​ដែល​លើក​ចោល​នោះ តើ​ជា​ច្បាប់​ខាង​ឯ​ការ​ប្រព្រឹត្ត ​ឬ មិន​មែន​ទេ គឺ​ជា​ច្បាប់​ខាង​ឯ​សេចក្តី​ជំនឿ​វិញ​ទេ​តើ»។ ហើយ​រ៉ូម ៤:២ ចែង​ថា «ដ្បិត​បើ​សិន​ណា​ជា​លោក​អ័ប្រាហាំ​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត ដោយ​ការ​ដែល​លោក​ប្រព្រឹត្ត នោះ​លោក​មាន​កន្លែង​នឹង​អួត​ខ្លួន​ហើយ តែ​មិន​មែន​ចំពោះ​ព្រះ​ទេ»។ ហើយ​អេភេសូរ ២:៨-៩ ចែង​ថា «ដ្បិត​គឺ​ដោយ​ព្រះគុណ ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​សង្គ្រោះ ដោយសារ​សេចក្តី​ជំនឿ ហើយ​សេចក្តី​នោះ​ក៏​មិន​មែន​កើត​ពី​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដែរ គឺ​ជា​អំណោយ​ទាន​របស់​ព្រះ​វិញ  ក៏​មិន​មែន​ដោយ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ដែរ ក្រែង​អ្នក​ណា​អួត​ខ្លួន»។

ប្រសិន​បើ​យើង​បាន​សង្គ្រោះ​ដោយ​សារ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ ដោយ​សារ​ការ​ប្រតិបត្តិ​តាម​ក្រិត្យ​វិន័យ ​ នោះ​យើង​អាច​អួត​ពី​ខ្លួន​  ​ពីព្រោះ​វា​គឺ​ជា​សេចក្តី​ល្អ​របស់​យើង​ ដែល​បាន​នាំ​អោយ​យើង​ទទួល​សេចក្តី​សង្គ្រោះ។

ប៉ុន្តែ​យើង​អាច​អួត​តែ​ពី​ព្រះ​អម្ចាស់​ប៉ុណ្ណោះ និង​ថ្វាយ​សិរី​រុង​រឿង​តែ​ដល់​ទ្រង់​ប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះ​យើង​បាន​ទទួល​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​តាម​រយៈ​យើង​ជឿ​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ។ ដូច​ជា​ព្រះគម្ពីរ​ចែង​ថា «ដើម្បី​ឲ្យ​បាន​ត្រូវ​នឹង​សេចក្តី​ដែល​ចែង​ទុក​មក​ថា «អ្នក​ណា​ដែល​អួត ត្រូវ​អួត​តែ​ពី​ព្រះអម្ចាស់​ប៉ុណ្ណោះ»​ (១ កូរិនថូស ១:៣១) ។

នេះ​មិន​មានន័យ​ថា​ យើង​នឹង​មិន​បាន​ដំកើង​ឡើង​នោះ​ទេ​ ពីព្រោះ​ព្រះ​សន្យា​ថា ​នៅ​ក្នុង​ការ​បង្ក​បង្កើត​ថ្មី​ យើង​នឹង​បាន​ដំកើង​ឡើង (​រ៉ូម ៨:៣០)។​ ​ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ នៅ​ក្នុងនាម​ជា​រាស្រ្ត​របស់​ព្រះ យើង​រីករាយ​នៅ​ក្នុង​ការ​ថ្វាយ​សិរីរុងរឿង​ដល់​ទ្រង់ ​ច្រៀង​សរសើរ​ទ្រង់​  ដូច​ជា​ព្រះ​គម្ពីរ​ចែង​ថា «តែ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ជា​ពូជ​ជ្រើស រើស ជា​ពួក​សង្ឃ​ហ្លួង ជា​សាសន៍​បរិសុទ្ធ ជា​រាស្ត្រ​ដ៏​ជា​កេរ្តិ៍ អាករ​នៃ​ព្រះ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​សំដែង​ចេញ ឲ្យ​ឃើញ​អស់​ទាំង​លក្ខណៈ​របស់​ព្រះ ដែល​ទ្រង់​បាន​ហៅ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ចេញ​ពី​សេចក្តី​ងងឹត មក​ក្នុង​ពន្លឺ​អស្ចារ្យ​របស់​ទ្រង់» (​១ ពេត្រុស​២:៩)។

ហេតុដូច្នេះ ដើម្បី​អោយ​បាន​ខ្ជាប់​ខ្ជួន​ជាមួយ​ដំណឹង​ល្អ​ពិត​ប្រាកដ​  ​ហើយ​បន្ត​មាន​អំណរ​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ ​ប្រកប​ដោយ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​ ចូរ​យើង​រៀន​ ហើយ​រំលឹក​ខ្លួន​យើង​អំពី​សេចក្តី​ពិត​ធំៗ​ទាំង​ប្រាំ​នេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top