យ៉ូហាន ១៥:១-១៧ John 15:1-17

John 15.1-17

យ៉ូហាន​ ១៥:១៧

ការ​រំលឹក៖ នៅ​ក្នុង​យ៉ូហាន​ ១៤:១៥-៣១ យើង​បាន​រៀន​ថា ព្រះយេស៊ូវ​ប្រទាន​ហេតុផល​ទីពីរ​ ដែល​វា​ជា​ការ​ល្អ​ ដែល​ទ្រង់​ចាក​ចេញ​ទៅ​ គឺ​ដោយ​ព្រោះ​ទ្រង់​នឹង​យាង​ទៅ​ឯ​ព្រះវរបិតា ​ហើយ​ទ្រង់​និង​ព្រះវរបិតា​នឹង​បញ្ជូន​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​មក​កាន់​យើង។

សូម​អាន​យ៉ូហាន​ ១៥:១-១៧ ទាំង​មូល។

ចូរ​អាន​ ខ.១-៤ ទ្បើង​វិញ ​ហើយ​ឆ្លើយ​សំនួរ​ខាង​ក្រោម។​

តើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​ធៀប​អង្គ​ទ្រង់​ទៅ​នឹង​អ្វី?

តើ ព្រះ​វរបិតា​បាន​ធ្វើ​អ្វី​ចំពោះ​អស់​ទាំង​ខ្នែង​ណា​ដែល​មិន​បង្កើត​ផល​ផ្លែ?

តើ យើង​បាន​ស្អាត​ហើយ​ដោយសារ​អ្វី?

តើ ព្រះ​យេស៊ូវ​បង្គាប់​យើង​អោយ​ធ្វើ​អ្វី (ខ.៤)?

ការ​ពន្យល់៖  នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញាចាស់​ អ៊ីស្រាអែល​គឺ​ជា​ដើម​ទំពាំងបាយជូរ ឬ​ចំការ​ទំពាំងបាយជូរ (ទំនុកដំកើង​ ៨០:៨–១៦; អេសាយ​ ៥:១–៧; អេសេគាល​ ១៥:១–៦; ១៩:១០–១៤)។  ព្រះ​យេស៊ូវ​គឺ​ជាដើម​ទំពាំងបាយជូរ​ដ៏​ពិត​ប្រាកដ ​ពីព្រោះ​ទ្រង់​បាន​សំរេច​នូវ​ភារកិច្ច​របស់​អ៊ីស្រាអែល ​(ហើយ​អ៊ីស្រាអែល​បាន​បរាជ័យ​ក្នុង​ភារកិច្ច​របស់​គេ)។​ ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ប្រើ​ពាក្យប្រៀបធៀប​អំពី​ដើម​ទំពាំងបាយជូរ ​ដើម្បី​បង្ហាញ​អំពី​ទំនាក់​ទំនង​ដ៏​ស្និទ្ធស្នាល​រវាង​ព្រះ​វរបិតា​និង​ព្រះរាជ​បុត្រា​។​  ​ដើម​ទំពាំងបាយជូរ​មាន​ប្រយោជន៍​សំរាប់​បង្កើត​ផ្លែ​ ដូច្នេះ​អត្ថបទ​នេះ​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​មែក​និង​អ្វី​ដែល​ត្រូវ​កើត​ឡើងជា​ប្រយោជន៍​ដើម្បី​មែក​នឹង​បង្កើត​ផ្លែ (ខ.២)។  ​មែក​ណា ​ដែល​ឥត​មាន​ផ្លែ ​ត្រូវ​បាន​កាត់​ចោល។ ក្នុង​ចំណោម​ពួក​សិស្ស​ទាំង​អស់​ ​យូដាស​ត្រូវ​បាន​កាត់​ចោល។  ប្រសិន​បើ​មែក​មិន​ស្ថិត​នៅ​ជាប់​នឹង​ដើម​ទេ វា​ពុំ​អាច​បង្កើត​ផល​ដោយ​ឯក​ឯង​បាន​ឡើយ ដូច្នេះ​ហើយ​ពួក​សិស្ស​ត្រូវ​ស្ថិត​នៅ​ជាប់​នឹង​ព្រះ​យេស៊ូវ​។  គោល​បំណង​ធំ​បំផុត​នៃ​ពាក្យប្រៀបធៀប​អំពី​ដើម​ទំពាំងបាយជូរ​នេះ​គឺ​ ដើម្បី​បង្ហាញ​យ៉ាង​ច្បាស់​លាស់​ថា ពួក​សិស្ស​ត្រូវ​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ព្រះ​យេស៊ូវ ​ប្រយោជន៍​អោយ​គេ​បាន​បង្កើត​ផល​ផ្លែ។

ចូរ​អាន​ ខ.៥-៨

តើ យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​អ្វី​ដើម្បី​បង្កើត​ផល​បាន​ច្រើន?

តើ ការ​បង្កើត​ផល​បាន​ច្រើន​មាន​គោល​បំណង​អ្វី (ខ.៨)?

ការ​ពន្យល់ និង​ការ​អនុវត្ត៖  ខ.៧​បាន​បង្ហាញ​ការ​អនុវត្ត​មួយ​ដែល​បង្រៀន​ថា ​ការ​ស្ថិត​នៅ​ជាប់​នឹង​ព្រះ​យេស៊ូវ​ជាប់​ទាក់​ទង​នឹង​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​និង​ការ​អធិស្ឋាន​។​ តើ​ធ្វើ​ដូច​ម្ដេច​អោយ​យើង​ខ្ញុំ​អាច​ស្ថិត​នៅ​ជាប់​នឹង​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន?  គឺ​ដោយ​យើង​ទុក​ព្រះបន្ទូល​‌របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​ស្ថិត​នៅ​ជាប់​នឹង​យើង។  ដូច្នេះ​ បើ​សិន​ជា​ព្រះបន្ទូល​‌របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​មិន​ស្ថិត​នៅ​ជាប់​នឹង​យើង​ទេ នោះ​យើង​ពុំ​អាច​បង្កើត​ផ្លែ​បាន​ទេ។  នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង យើង​ត្រូវ​ទុក​ព្រះបន្ទូល​‌របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​ស្ថិត​នៅ​ជាប់​នឹង​យើង ដោយ​យើង​សិក្សា​ព្រះ​គម្ពីរ​ ស្ដាប់​ព្រះ​គម្ពីរ​ ទុក​ចិត្ត​និង​ស្ដាប់​តាម​ព្រះ​គម្ពីរ​។  មនុស្ស​ដែល​មិន​ធ្វើ​ដូច្នេះ​មិន​អាច​បង្កើត​ផ្លែ​ទេ។   ​ការ​ទទួល​បាន​អ្វី​ៗ​ដែល​យើង​ទូល​សុំ​ពី​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ព្រះបន្ទូល​‌របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​ស្ថិត​នៅ​ជាប់​នឹង​យើង ឬ​អត់។  នេះ​មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​ជា​ពាក្យ​មន្តអាគម​ ដែល​នាំ​អោយ​យើង​បាន​ទទួល​អ្វី​តាម​សេចក្តី​ប្រាថ្នា​ចង់​បាន​របស់​យើង​ឡើយ​ ពីព្រោះ​បើ​សិន​ជា​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​ស្ថិត​នៅ​ជាប់​នឹង​យើង នោះ​យើង​នឹង​ទូល​សុំ​តាម​ព្រះហឫទ័យ​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​វិញ។​ នេះ​គឺ​ជា​របៀប​មួយ​ទៀត ​ដែល​យើង​ឃើញ​ទំនាក់​ទំនង​ដ៏​ស្និទ្ធស្នាល​រវាង​ដើម​ទំពាំង​បាយ​ជូរ​និង​មែក។  ​តើ​អ្នក​បាន​ធ្វើ​អ្វី​នៅ​ក្នុង​ជីវិត ​ប្រយោជន៍​ដើម្បី​អោយ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​ស្ថិត​នៅ​ជាប់​នឹង​អ្នក?

ចូរ​អាន​ ខ.៩-១៧

តើ យើង​ធ្វើ​ដូច​ម្ដេច​អោយ​យើង​ខ្ញុំ​អាច​ជាប់​នឹង​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​?

តើ ព្រះ​យេស៊ូវ​បង្គាប់​យើង​អោយ​ធ្វើ​អ្វី?

ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​បង្រៀន​សេចក្ដី​ទាំង​នេះ​ប្រយោជន៍​ដើម្បីអ្វី (ខ.១១)?

បង្គ្រប់​ប្រយោគ​នេះ៖ គ្មាន​អ្នក​ណា​មាន​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ធំ​ជាង​នេះ គឺ_______________________។

តើ ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ព្រះ​យេស៊ូវ​មិន​ចាត់​ទុក​យើង​ជា​អ្នក​បំរើ​ទៀត​ (ខ.១៥)?

តើ ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​យើង ហើយ​បាន​តែងតាំង​យើង​អោយ​ទៅ​ធ្វើ​អ្វី?

ការ​ពន្យល់ និង​ការ​អនុវត្ត៖ ដូច​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​មាន​អំណរ​ដោយ​សារ​ទ្រង់​ស្ដាប់​បង្គាប់​ព្រះ​វរបិតា​ នោះ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ក៏​មាន​អំណរ​ដោយ​សារ​ពួក​គេ​ស្ដាប់​បង្គាប់​ព្រះរាជ​បុត្រា​ផង​ដែរ​។  នេះ​មិន​មែន​ជា​អំណរ​ដ៏​រាក់ ដែល​អាស្រ័យ​តាម​កាលៈទេសៈ ​ដែល​នាំ​អោយ​យើង​សប្បាយ​ទេ ប៉ុន្តែ​គឺ​ជា​អំណរ​ដ៏​ជ្រៅ ​ដែល​យើង​មាន ​ទោះ​បី​ជា​យើង​មាន​សេចក្ដី​ទុក្ខ​លំបាក​ និង​សេចក្តី​បៀតបៀន​ក៏​ដោយ។​  ពួក​សិស្ស​មាន​អំណរ​ពីព្រោះ​ពួក​គេ​មាន​កិត្តិយស​ក្នុង​ការ​រង​ទុក្ខ​ទោស​ដោយ​ព្រោះ​ព្រះនាម​ព្រះ​យេស៊ូវ (កិច្ចការ​ ៥:៤០-៤១)។  នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ បទ​បញ្ជា​ដែល​យើង​ត្រូវ​ស្ដាប់​តាម​គឺ​ ស្រឡាញ់​ដល់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ ដូច​ជា​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ស្រឡាញ់​យើង​ដែរ ការ​នេះ​នឹង​នាំ​យើង​អោយ​មាន​អំណរ​។  តើ​អ្នក​បាន​ទទួល​អំណរ​មក​ពី​ការ​ស្ដាប់​បង្គាប់​ព្រះអង្គ​និង​ស្រឡាញ់​ដល់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ដែរ​ឬ​ទេ?

នៅ​ក្នុង​ខ.១៣​ ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ទាយ​អំពី​ការ​សុគត​របស់​ទ្រង់​ម្ដង​ទៀត។  នៅ​ក្នុង​ ១៤:៣១ ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​បង្រៀន​ថា ការ​សុគត​របស់​ទ្រង់​សំដែង​អំពី​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះរាជ​បុត្រា​ចំពោះ​ព្រះ​វរបិតា​ នៅ​ក្នុង​ ​១៥:១៣ ព្រះ​យេស៊ូវ​បង្រៀន​ថា ការ​សុគត​របស់​ទ្រង់​សំដែង​អំពី​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះរាជ​បុត្រា​ចំពោះ​មិត្ត​សម្លាញ់។

នៅ​ពេល​ដែល​ព្រះយេស៊ូវ​បាន​ហៅ​យើង​ជា​មិត្ត​សម្លាញ់​របស់​ទ្រង់ នោះ​មិន​មាន​ន័យ​ថា នេះ​ជា​ទំនាក់​ទំនង​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​ជា ទំនាក់ទំនង​របស់​យើង​ជា​មួយ​នឹង​មិត្ត​សម្លាញ់​របស់​យើង​ផ្សេង​ទៀត​ទេ គឺ​មិត្តភាព​រវាង​ព្រះយេស៊ូវ​និង​ពួក​សិស្ស​ របស់​ទ្រង់​មិន​មែន​ជា​មិត្តភាព​រវាង​មនុស្ស​ដែល​មាន​ឋានៈ​ស្មើ​គ្នា​នោះ​ទេ។  សូម្បីតែ​នៅក្នុង​អត្ថបទ​នេះ ​ព្រះយេស៊ូវ​បង្គាប់​យើង ​ហើយ​យើង​គោរព​តាម​ទ្រង់។ យើង​មិន​បាន​បង្គាប់​ទ្រង់​ទេ។  ជា​ការ​ពិត​យើង​ត្រូវ​ស្ដាប់​បង្គាប់​ទ្រង់​ដើម្បី​ក្លាយជា​មិត្ត​សម្លាញ់​របស់​ព្រះអង្គ​ (ខ.១៤)។  ​ម្យ៉ាង​ទៀត​ សូម​ចំណាំ​ថា អត្ថបទ​នេះ​មិន​បាន​និយាយ​ថា​ ព្រះយេស៊ូវ​គឺជា​មិត្ត​សម្លាញ់​របស់​យើង​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ថា យើង​ជា​មិត្ត​សម្លាញ់​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​វិញ។  នៅពេល​ដែល​ ព្រះយេស៊ូវ​បាន​និយាយ​ថា ទ្រង់​មិន​ហៅ​យើង​ជា​អ្នក​បំរើ​ទៀត​ នោះ​មិន​មាន​ន័យ​ថា យើង​មិន​មែន​ជា​អ្នក​បំរើ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​ទេ ពីព្រោះ​យើង​ពិត​ជា​អ្នក​បំរើ​មែន។  ខ.១៥​ បាន​ពន្យល់​អំពី​អ្វី​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​បង្រៀន​អំពី​មិត្ត​សម្លាញ់​និង​អ្នក​បំរើ​។  អ្នក​បំរើ​ស្ដាប់​បង្គាប់​ម្ចាស់​របស់​ខ្លួន ​ប៉ុន្តែ​ប្រហែល​ជា​មិន​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ដ៏​ស្និទ្ធស្នាល​ជា​មួយ​នឹង​ម្ចាស់​របស់​ខ្លួន​ទេ​ ដូច្នេះ​ហើយ​អ្នក​បំរើ​ «គេ​មិន​ដឹង​ថា​ចៅហ្វាយ​ធ្វើ​អ្វី​ទេ»។  អ្នក​បំរើ​គ្រាន់តែ​ឮ​បង្គាប់​ហើយ​គោរព​តាម។  ក្នុង​នាម​ជា​មិត្ត​សម្លាញ់​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​ យើង​ត្រូវ​កាន់​តាម​បញ្ញត្តិ​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ (ខ.១០)​ ប៉ុន្តែ​លើស​ពី​នោះ យើង​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ដ៏​ស្និទ្ធស្នាល ហើយ​យើង​យល់​កិច្ចការ​ដែល​ម្ចាស់​របស់​យើង​ប្រព្រឹត្ត ពីព្រោះ ​អ្វីៗ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ឮ​ពី​ព្រះ​វរបិតា​មក ទ្រង់​ក៏​បាន​ប្រាប់​អោយ​ពួក​សិស្ស​ដឹង​ផង​ដែរ។  អ្នកបំរើ​ធម្មតា​មិន​មាន​ឯកសិទ្ធិ​នេះ​ទេ។

ព្រះ​គម្ពីរ​បាន​បង្រៀន​ថា ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ជ្រើស​រើស​យើង។   នៅ​ទី​នេះ​ព្រះ​យេស៊ូវ​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ពួក​សិស្ស​ (ហើយ​ជ្រើស​រើស​យើង​ផង​ដែរ) ហើយ​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ពួក​សិស្ស​ប្រយោជន៍​ដើម្បី​អោយ​គេ​បង្កើត​ផល​។  ដូច្នេះ​ សេចក្ដី​ពិត​ដែល​ថា ​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​ជ្រើស​រើស​យើង ​គួរ​តែ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​យើង​អោយ​បម្រើ​ព្រះអង្គ​និង​បង្កើត​ផល​។  ប្រសិនបើ​នរណា​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ក្នុង​ការ​លេង​កីឡា​បាល់​ទាត់​ សម្រាប់​ក្រុម​កម្ពុជា​ បន្ទាប់​មក​គាត់​គួរ​តែ​លេង​កីឡា​បាល់​ទាត់ គាត់​មិន​បាន​ទៅ​នេសាទ​ត្រី​នៅ​ពេល​ដែល​ក្រុម​បាល់​ទាត់​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​លេង​ទេ។  យើង​គួរ​តែ​ចងចាំ​ជានិច្ច​ថា ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ជ្រើសរើស​យើង ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ យើង​គួរ​តែ​គោរព​បំរើ​ព្រះអង្គ​និង​បង្កើត​ផល។

 

រំលឹក​ទ្បើង​វិញ៖ តើ​យើង​បាន​រៀន​អ្វី​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ​ចេញ​ពី​យ៉ូហាន​ ១៥:១៧?

ការ​អនុវត្ត​៖ តាម​អ្វី​ដែល​អ្នក​បាន​រៀន​តាម​រយៈ​បទ​គម្ពីរ​នេះ តើ​អ្នក​ត្រូវ​យក​វា​មក​អនុវត្ត​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​នា​ពេល​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top