១ កូរិនថូស ១ 1Cor. 1 Simon Manchester

1 Cor 1 Gods power and wisdom pdf download

តើ​ហេតុអ្វី​បានជា​មនុស្ស​ខ្លះ​មើល​ឃើញ​ថា ការ​ជឿ​ព្រះ​យេស៊ូវ គ្រីស្ទ​មាន​សារៈសំខាន់ ហើយ​មនុស្ស​ខ្លះទៀត​មើលឃើញ ថា​មិន សំខាន់? តើ​ហេតុអ្វី​បានជា​គ្រីស្ទាន​ខ្លះ​ចម្រើន​ឡើង​មាន​លក្ខណៈ ចាស់ទុំ ហើយ​គ្រីស្ទាន​ខ្លះ​ទៀត​មិន​មាន​លក្ខណៈ​ចាស់ទុំ? សំនួរ ទាំងពីរ​នេះ​គឺ​សំខាន់ ហើយ​ព្រះគម្ពីរ ១ កូរិនថូស ១ មាន​ចម្លើយ ចំពោះ​សំនួរ​ទាំងនេះ។

មនុស្ស​ខ្លះ​មើល​ឃើញ​ថា ព្រះ​គ្រីស្ទ​រំដោះ​គេ​ឲ្យ​មាន​សេរី ភាព រួច​ផុត​ពី​បន្ទុក​នៃ​អំពើ​បាប ហើយ​គេ​អាច​ផ្ទះផ្សារ​ជាមួយនឹង ព្រះ​អាទិករ​វិញ​តាមរយៈ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ។ ព្រះ​គ្រីស្ទ សង្គ្រោះ គេ​ដោយ​មិន​ឲ្យ​គេ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​នរក និង​ផ្តល់​ផ្លូវ​ឲ្យ​គេ​ទៅកាន់ នគរ​ស្ថានសួគ៌​វិញ ព្រមទាំង​មិន​បដិសេធ​ទ្រង់​ដើម្បី​តាម​អ្វី​ណាមួយ​ផ្សេងទៀត​ទេ។ តើ​ហេតុអ្វី​បានជា​មនុស្ស​ខ្លះ​អាច​មើល ឃើញ​ដូច្នេះ?

ចំណែកឯ​មនុស្ស​ផ្សេងទៀត​គិតថា ព្រះ​យេស៊ូវ​មិន​មាន​ការ​ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ហើយ​គេ​ក៏​មិន​ឲ្យ​តម្លៃ​ចំពោះ​ព្រះ​គ្រីស្ទ។ គេ​ក៏​មិន​ចាប់ អារម្មណ៍​នឹង​អ្វី​ដែល​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ផ្តល់​ឲ្យ​គេ​ផង។

តើ​ហេតុអ្វី​បានជា​មនុស្ស​មានការ​ឆ្លើយ​តប​ផ្សេងៗ​គ្នា។  មនុស្ស ភាគច្រើន​នឹង​គិតថា នោះ​គឺ ដោយសារតែ​ជម្រើស​របស់​យើង។ មនុស្ស​ខ្លះ​ជ្រើសរើស​ទទួល​ជឿ​ព្រះ​យេស៊ូវ ចំណែកឯ​មនុស្ស ផ្សេងទៀត​បដិសេធ​ទ្រង់ ក៏ប៉ុន្តែ​ចម្លើយ​នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​គឺ ខុសគ្នា ពី​នេះ។ ព្រះគម្ពីរ​ពិពណ៌នា​ប្រាប់​យើង​ថា អំពើ​បាប​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស មើល​មិន​ឃើញ​សេចក្តី​ពិត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ។ នៅ​ពេល​ដែល មនុស្ស​ទទួល​ជឿ​ព្រះ​យេស៊ូវ នោះ​ពីព្រោះ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ ជួយ​ឲ្យ​គេ​អាច​មើល​ឃើញ​ថា ព្រះ​យេស៊ូវ​គឺជា​នរណា ហើយ​ទទួល ជឿ​ទ្រង់ ព្រមទាំង​ឲ្យ​តម្លៃ​ទ្រង់​លើស​ជាង​អ្វីៗ​ផ្សេង​ទៀត។ ហេតុ ដូច្នេះ នៅ​ពេល​ដែល​នរណា​ម្នាក់​ទទួល​ជឿ​ព្រះ​យេស៊ូវ នោះ​គឺជា ការ​អស្ចារ្យ ដែល​មកពី​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់។ ប្រហែលជា​យើង​គិតថា អ្នក​ដែល​ជឿ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គឺ គ្មានអ្វី​ពិសេស​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​ការ​ជាក់ស្តែង នោះ​គឺជា​ការ​អស្ចារ្យ​មួយ។ នេះ​គឺជា​មូលហេតុ​ដែល​សាវ័ក​ប៉ូល ពោរពេញ​ដោយ​សេចក្តី​អំណរ​ជា​ខ្លាំង អំពី​អ្នកក្រុង​កូរិនថូស  ពីព្រោះ​គេ​បាន​ទទួល​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​យ៉ាង​អស្ចារ្យ។

គ្រីស្ទបរិស័ទ​ខ្លះ​ចម្រើន​ឡើង មាន​លក្ខណៈ​ចាស់ទុំ​យ៉ាង​លឿន។ គេ​ប្រែក្លាយ​ពី​ទឹកដោះគោ​រាវ ទៅជា​អាហារ​រឹង​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស។ គេ​មាន​សេចក្តី​ព្យាយាម​ក្នុង​ការ​ដើរ​តាម​ព្រះ​គ្រីស្ទ និង​ចាប់ផ្តើម មាន​ឥទ្ធិពល។ គេ​មិន​ដើរ​តាម​សេចក្តី​បង្រៀន​ខុសឆ្គង ព្រម ទាំង​មាន​ជំនឿ​ខ្ជាប់ខ្ជួន​ថែម​ទៀត​ផង។ ខណៈ​ដែល​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ ដទៃទៀត​មិន​ចម្រើន​ឡើង ហើយ​នៅ​តែ​មាន​លក្ខណៈ​ជា​កូនង៉ា ដដែល​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ពី​មួយ​ឆ្នាំទៅ​មួយឆ្នាំ។

នេះ​គឺជា​សំនួរ​មួយ​ដ៏​សំខាន់ នៅពេល​យើង​មើល​អាន​ព្រះគម្ពីរ ១កូរិនថូស ពីព្រោះ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​នៅ​ទីក្រុង​កូរិនថូស​មិន​មាន លក្ខណៈ​ចាស់ទុំ។ គេ​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​ចម្រើន​ឡើង ហើយ​នៅតែ មាន​លក្ខណៈ​ជា​កូនង៉ា ពី​មួយ​ឆ្នាំទៅ​មួយឆ្នាំ។ មូលហេតុ​ដែល​គេ មិន​ចម្រើន​ឡើង គឺ​ដោយសារ​គេ​មានគំនិត​គិត​ដូចជា​កូនក្មេង។ អ្វី​ដែល​មនុស្ស​គិត នោះ​នឹង​ជះឥទ្ធិពល​មក​លើ​គេ​វិញ ដោយសារ លក្ខណៈ​របស់​គេ។ សាវ័ក​ប៉ូល​បាន​សរសេរ​ទៅកាន់ ក្រុម​ជំនុំ ប្រយោជន៍​ដើម្បី​កែ​តម្រង់​ការ​គិត​របស់​គេ។ គាត់​បាន​បង្កើត ក្រុម​ជំនុំ ព្រមទាំង​យកចិត្តទុកដាក់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ទៅលើ​ក្រុម​ជំនុំ។ គាត់​ចង់​ឲ្យ​គេ​គិត​ដោយ​ត្រឹមត្រូវ ហើយ​នៅក្នុង​ជំពូក ១ គាត់​ចាប់ ផ្តើម​ជាមួយនឹង​ចំនុច​គន្លឹះ​នានា ក្នុង​គោលបំណង​កែ​តម្រង់​គេ។

តាម​ការពិត ជំពូក​នេះ​គឺ​សំខាន់​ណាស់ ខ្ញុំ​មានបំណង​អធិប្បាយ ជំពូក​នេះ​ចន្លោះ​ពី ៦ ­ទៅ ៨ សបា្តហ៍។ ដោយសារ​ជំពូក​នេះ​ច្រើន ពេក​ក្នុង​ការ​អធិប្បាយ​តែម្តង ដូច្នេះ​យើង​នឹង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​មួយ​ឃ្លា ម្តងៗ ពី ខ២៤ ព្រះ​គ្រីស្ទ ជា​ព្រះ​ចេស្ដា​នៃ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់។ យើង​នឹង សិក្សា​ពីរ​ចំនុច ដូចតទៅ៖

១. គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​កូរិនថូស ទទួល​បាន​ជីវិត​ថ្មី​ពី​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ តែ​គេ​មាន​ទស្សនៈ​ដូចគ្នា​នឹង​លោកិយ។

ពី ខ ១-៣ សាវ័ក​ប៉ូល​និយាយ​ថា គាត់​សរសេរ​ទៅកាន់​ក្រុម​ជំនុំ​នៃ ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ ចូរ​កត់​ស្គាល់​ថា នោះ​ជា​ព្រះវិហារ​របស់​ព្រះ ក្នុង​កូរិនថូស។ កូរិនថូស​គឺជា​ក្រុង​នៅ​ប្រទេស​ក្រិក​ហើយ​លោក​ប៉ុល​បាន​បង្កើត ក្រុម​ជំនុំ​នៅ​ទីនោះ​ក្នុង​កំឡុង​ដំណើរ​បេសកកម្ម​លើក​ទី​ពីរ​របស់​គាត់ ប៉ុន្តែ​ពួក​ជំនុំ​នៅ​កូរិនថូស​គឺជា​ពួក​ជំនុំ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់។

ចូរ​កត់​សម្គាល់​ថា គេ​បានជា​បរិសុទ្ធ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ និង​បាន​ហៅ​មក​ធ្វើជា បរិសុទ្ធ។ កាលណា​អ្នក​ជឿ​លើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ នោះ​អ្នក បានជា​បរិសុទ្ធ​ដោយសារ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់។ ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​បាន​ជ្រើស​រើស​អ្នក​ហើយ​អ្នក​បាន ស្អាត។ នៅក្នុង​សញ្ញា​ថ្មី មិន​មាន​ទីកន្លែង​បរិសុទ្ធ​ជាក់លាក់​ទេ ក៏​មិន​មាន ទីកន្លែង​បរិសុទ្ធ​ជាក់លាក់​នៅក្នុង​ព្រះវិហារ​ដែរ ហើយក៏ មិន​មាន​ថ្ងៃ បរិសុទ្ធ​ណាមួយ​ដ៏​ពិសេស​ដែរ លើស​ពី​នេះ​ក៏​មិន​មាន គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ណា​ដែល​ពិសេស​ជាង និង​បរិសុទ្ធ​ជាង​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ដទៃទៀត ផង។ មានតែ​មួយ​ដែល​បរិសុទ្ធ គឺ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ និង​រាស្ត្រ​របស់ ទ្រង់​ប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុង​ខ៤ សាវ័ក​ប៉ូល​ថ្លែង​អរ​ព្រះ​គុណ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ ចំពោះ​ព្រះ​គុណ ដែល​ទ្រង់​ប្រទាន​ឲ្យ​ដល់​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ ដែល​ជា​អ្នកក្រុង​កូរិនថូស គឺ​ព្រះ​ពរ​ខាង​ឯ​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ និង​អំណោយទាន​ប្រយោជន៍ ដើម្បី​បម្រើ ព្រះ​ជា​ម្ចាស់។ បន្ទាប់មក ក្នុង​ខ ៨-៩ សាវ័ក​ប៉ូល​ធានា ដល់​គេ​ថា ដោយ សារ​សេចក្តី​ស្មោះត្រង់​របស់​ទ្រង់ ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ នឹង​ឲ្យ​គេ​បាន​រឹងមាំ រហូតដល់​ទី​បញ្ចប់ ដូច្នេះ​គេ​នឹង​មិន​អាម៉ាស់​នៅ ថ្ងៃ​នោះ​ទេ ។ នោះ​គឺជា​អ្វី ដែល​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើល។ ប្រសិនបើ​អ្នក មាន​អារម្មណ៍​ធ្លាក់​ទឹកចិត្ត និង​ថប់​អារម្មណ៍ ឬ​ព្រួយចិត្ត​អំពី​អ្វី​ផ្សេងៗ ចូរ​ចងចាំ​ថា ប្រសិនបើ អ្នក​បាន​ទុក​ចិត្តនឹង​ព្រះ​យេស៊ូវ ប្រយោជន៍ ដើម្បី​សង្គ្រោះ​អ្នក នោះ ទោះបី​អ្នកមាន អារម្មណ៍​យ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នក​ទទួល​បាន​ជីវិត​ថ្មី និង​អំណោយ ទាន​បម្រើ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ និង រាស្ត្រ​របស់​ទ្រង់ ហើយ​ទ្រង់​នឹង​ថែរក្សា ការពារ​អ្នក​ដល់ទី​បំផុត ដ្បិត​ទ្រង់​ស្មោះត្រង់ ហើយ​ព្រះ​ជា ម្ចាស់​ធានា​ថា នៅពេល​អ្នក​ឈរ​នៅ​ចំពោះ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​នៅ​ថ្ងៃ​របស់ ទ្រង់ នោះ​អ្នក​នឹង​មិន​អាម៉ាស់​ឡើយ ដោយសារ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​យេស៊ូវ ។

អ្នកក្រុង​កូរិនថូស​ដែល​សាវ័ក​ប៉ូល​សរសេរ​ទៅកាន់ គឺជា​គ្រីស្ទ បរិស័ទ គេ​មានជីវិត​ថ្មី ប៉ុន្តែ​យើង​មើលឃើញ​នៅក្នុង ខ១០ ដែល គេ​មាន​ទស្សនៈ​ខាង​លោកិយ។ នោះ​អាច​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​នៅ ក្នុង​ក្រុម​ជំនុំ​របស់​យើង​សព្វថ្ងៃ​នេះ ដែល​គេ​មានជីវិត​ថ្មី​ពី​ព្រះ ប៉ុន្តែ ទទួល​ការ​ល្បួង​ខាង​តម្លៃ​លោកិយ។ គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​នៅ​កូរិនថូស​កំពុង​ដើរ​តាម​អ្នកដឹកនាំ ផ្សេងៗ ហើយ​គេ​ក៏​ជា​អ្នកគាំទ្រ​របស់​មេ​ដឹកនាំ​ផ្សេងៗ​ផង ដែល បង្ក​ឲ្យ​មានការ​បែងចែក។ គេ​មិន​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ ហើយ​និង អ្វី​ដែល​ទ្រង់​បាន​ធ្វើ​សម្រាប់​គេ​ផង។ គេ​ជឿ​ថា ព្រះ​គ្រីស្ទ​សុគត ជំនួស​គេ ប៉ុន្តែ​គេ​កំពុង​គិត​ដូច​លោកិយ ហេតុដូច្នេះ​គេ​មិន​លូត លាស់​នៅក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ ហើយ​នៅ​មាន​លក្ខណៈ​ជា​កូនង៉ា​ដដែល។

 

តើ​អ្នក​គិតថា យើង​ត្រូវការ​អំណាច​ប្រយោជន៍​ដើម្បី​រស់​នៅក្នុង​ជីវិត គ្រីស្ទាន ដែរឬទេ? មែនហើយ យើង​ត្រូវការ។ ខុស​ហើយ​បើ​គិតថា យើង​អាច​រស់​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​គ្រីស្ទាន​ដោយ​គ្មាន​អំណាច។ ក្រុម​ជំនុំ ត្រូវការ​អំណាច។ យើង​ជា​មនុស្ស​ទន់ខ្សោយ ហើយ​មាន​អំពើ បាប។ តើ​យើង​អាច​ទទួល​បាន​អំណាច​ពី​ណា​មក?

តើ​យើង​នឹង​ទទួល​បាន​អំណាច​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​បាន​ដែរ​ឬទេ? តើ យើង​នឹង​ទទួល​បាន​អំណាច ពី​ការសាងសង់​ព្រះវិហារ​ស្អាត​ដែរ ឬទេ? តើ​យើង​នឹង​ទទួល​បាន​អំណាច ពីព្រោះ​យើង​មាន​លុយ ឬក៏ ពីព្រោះ​យើង​មាន​អំណោយទាន​ដែរឬទេ? ខ្ញុំ​សង្ឃឹមថា មិន​មាន នរណា​ម្នាក់​គិត​ដូច​នោះ​ទេ។

យើង​ត្រូវ​ទទួល​បាន​អំណាច​ពី​ទីកន្លែង ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​ប្រទាន អំណាច​ឲ្យ។ នៅក្នុង ខ ១៨ សាវ័ក​ប៉ូល​ពន្យល់​ពី​ទីកន្លែង​ដែល យើង​ទទួល​អំណាច។

. ភាព​ខ្សោយ និង​អំណាច​ព្រះ​ចេស្ដា​របស់​ព្រះ (:១៨…)

ព្រះ​ទ្រង់​បើក​សម្ដែង​អំណាច​ព្រះ​ចេស្ដា​របស់​ទ្រង់ តាមរយៈ​សារ ដែល​ទំនងជា​ខ្សោយ ប៉ុន្តែ​ជា​ការ​ពិត សារ​នោះ​ជា​ព្រះបន្ទូល​ដែល ពេញ​ដោយ​អំណាច​ព្រះ​ចេស្ដា តាមរយៈ​មនុស្ស​ទន់ខ្សោយ​ដែល ជា​ការ​ពិត មនុស្ស​នោះ​ជា​មនុស្ស​ដែល​ពេញ​ដោយ​អំណាច និង តាមរយៈ​គ្រូ​អធិប្បាយ​ខ្សោយ ដែល​ជា​ការពិត គ្រូ​អធិប្បាយ​នោះ​ជា គ្រូ​អធិប្បាយ​ដែល​ពេញ​ដោយ​អំណាច មែនទែន។

ខ ១៨ ព្រះបន្ទូល​អំពី​ឈើឆ្កាង គឺថា ព្រះ​ទ្រង់​បាន​បង់ថ្លៃ​លោះ​រូប អង្គ​ទ្រង់ ប្រយោជន៍​ដើម្បី​សង្គ្រោះ​មនុស្ស​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​អំពើ​បាប។ មនុស្ស​ជាច្រើន មិន​ចាប់អារម្មណ៍​នឹង​ព្រះបន្ទូល​នេះ​ទេ។ គេ​ក៏​មិន គិតថា គេ​នឹង​ត្រូវការ​ព្រះបន្ទូល​នេះ​ផង។

នៅពេល​អ្នក​លឺ​ព្រះបន្ទូល​អំពី​ឈើឆ្កាង ប្រសិនបើ​អ្នក​យល់ថា សារ​នោះ ជា​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​ពី​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ ដូច្នេះ​ព្រះបន្ទូល​នោះ គឺ​មាន​តម្លៃ​ចំពោះ​អ្នក។ អ្នក​យល់ថា នេះ​គឺជា​ផ្លូវ​ដែល​អ្នក​អាច​មាន សន្តិភាព​ជាមួយនឹង​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់។ យើង​អាច​អាន​សារ​អំពី​ទស្សនៈ វិទូ អ្នកនិពន្ធ សាស្ត្រាចារ្យ​នានា មើល​ទូរទស្សន៍ និង​ស្រាវជ្រាវ​ក្នុង អ៊ីនធឺណិត​ផ្សេងៗ ហើយ​គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​ផ្តល់​ផ្លូវ​ឲ្យ​អ្នក ដើម្បី ឲ្យ​អ្នក​អាច​មាន​សន្តិភាព​ជាមួយ​នឹង​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ឡើយ ប្រសិនបើ គេ​មិន​បាន​ទទួល​ព្រះបន្ទូល​អំពី​ឈើឆ្កាង ដែល​ជា​ដំណឹង​ល្អ។

ដូច្នេះ​គ្រប់​ទាំង​ប្រាជ្ញា​ខាង​លោកិយ មិនអាច​ឆ្លើយ​នឹង​សំនួរ​ធំៗ​នេះ ឬក៏​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ធំៗ​នៅក្នុង​ពិភពលោក​នេះ​បាន​ឡើយ។ ប្រាជ្ញា​ខាង​លោកិយ ក៏​មិនអាច​ប្រាប់​យើង​អំពី​របៀប​ចូល​ទៅ​នគរ​ស្ថានសួគ៌ ឬ​របៀប​ទទួល​បាន​សេចក្តី​សង្គ្រោះ របៀប​ទទួល​បានការ អត់​ទោស និង​របៀប​មាន​សន្តិភាព​ជាមួយនឹង​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ឡើយ។

ប៉ុន្តែ​ព្រះបន្ទូល​អំពី​ឈើឆ្កាង​ប្រាប់​យើង​អំពី​បញ្ហា​របស់​យើង គឺ​អំពើ បាប​របស់​យើង ហើយ​ដំណោះស្រាយ​គឺ ឈើឆ្កាង ប្រយោជន៍ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​អាច​ចូល​ទៅ​នគរ​ស្ថានសួគ៌។ ទោះបីជា​លោកិយ មើលឃើញ ឈើឆ្កាង​ជា​ការ​ឆោតល្ងង់ តែ​នោះ​ពិត​ជា​មាន​ដំណោះ ស្រាយ​ចំពោះ​បញ្ហា​ដ៏​ធំ​បំផុត​របស់​យើង ដូច្នេះ មាន​មធ្យោបាយ​មួយ ដែល​យើង​ត្រូវតែ​ប្រឆាំង​នឹង​លោកិយ ។

គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​មិន​លក់​ផលិតផល​ទេ ប៉ុន្តែ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ប្រកាស​អំពី​សេចក្តី​ពិត​ដែល​លោកិយ​មិន​ចង់​ស្តាប់។ ហើយ​ព្រះបន្ទូល អំពី​ឈើឆ្កាង​នេះ​គឺជា​អំណាច​ព្រះ​ចេស្ដា​នៃ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់។ អ្នក​ប្រ ហែល​ជា​មាន​អារម្មណ៍​ធុញទ្រាន់ ដោយ​លឺ​អំពី​ព្រះបន្ទូល​អំពី ព្រះ គ្រីស្ទ​ដែល​ជាប់​ឆ្កាង ប៉ុន្តែ​នោះ​ជា​ផ្លូវ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​សេចក្តី សង្គ្រោះ។

ទំនងជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​កូរិនថូស​មាន​សេចក្តី​រំភើបចិត្ត អំពី​គំនិត​ថ្មី​នានា ដែល​គេ​សន្មត​ទាំង​ស្មាន​ថា​នឹង​ផ្តល់​អំណាច។ យើង​មើលឃើញ​ជា​បន្តបន្ទាប់​នៅក្នុង​សំបុត្រ ដែល គេ​មាន​សេចក្តី​រំភើប​អំពី​ការ​និយាយ​ភាសា​ដ៏​ទៃ ការ​ទស្សន៍ទាយ និង​ការ​ធ្វើ​ការ​អស្ចារ្យ ក៏ប៉ុន្តែ​គ្មាន​អំណាច​ណា​ដែល​មាន​មហិទ្ធិឫទ្ធិ ជាង​អំណាច​ព្រះ​ចេស្ដា​នៃ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ ដែល​សង្គ្រោះ​យើង​ឲ្យ​រួច ផុត​ពី​សេចក្តី​ស្លាប់ ឲ្យ​មាន​មានជីវិត​រស់​ឡើងវិញ ពី​សេចក្តី​ងងឹត ឲ្យ​ទៅជា​ពន្លឺ ពី​ខាងក្រៅ​គ្រួសារ​នៃ​ព្រះ​ឲ្យ​ទៅជា​ខាងក្នុង​គ្រួសារ នៃ​ព្រះ ដែល​អំណាច​គឺ​ស្ថិត​នៅក្នុង​ព្រះបន្ទូល​អំពី​ឈើឆ្កាង អាស្រ័យហេតុនេះ​បានជា យើង​នៅ​ជាប់​នឹង​ព្រះបន្ទូល​អំពី​ឈើឆ្កាង។

នៅ​ក្នុង​ខ ២៦-២៧ សាវ័ក​ប៉ូល​សរសេរ​ថា ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ជ្រើសរើស មនុស្ស​ទន់ខ្សោយ និង​មនុស្ស​ល្ងង់ខ្លៅ​ពី​លោកិយ ប្រយោជន៍ ដើម្បី​ឲ្យ​អាម៉ាស់​ដល់​មនុស្ស​មាន​ប្រាជ្ញា និង​មនុស្ស​ខ្លាំងពូកែ។ ម្តង ទៀត នេះ​គឺ​ខុសគ្នា​ពី​របៀប​ដែល​លោកិយ​គិត។ គេ​ចង់បាន ឥទ្ធិពល​ពី​អ្នកមាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ ពី​អ្នកមាន​ប្រាជ្ញា និង​ពី​អ្នកមាន​អំណាច។ ប្រសិនបើ យើង​គិត​ដូចជា​លោកិយ នោះ​យើង​នឹង​អាក់ អន់ចិត្ត។ ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ ប្រើប្រាស់​មនុស្ស​ទន់ខ្សោយ​នៅក្នុង លោកិយ​នេះ ដោយមាន​គោលបំណង ហើយ​ទ្រង់​ប្រើប្រាស់​គេ ដើម្បី​សេរី​រុងរឿង​របស់​ទ្រង់។

ប្រហែល​លោកិយ មិន​គោរព​ព្រះបន្ទូល​ដែល​យើង​ចែកចាយ​ទេ មិន​គោរព​គ្រូ​អធិប្បាយ​ដែល​ប្រកាស​អំពី​ព្រះបន្ទូល ឬក៏​មិន​គោរព មនុស្ស​នៅក្នុង​ពួក​ជំនុំ តែ​ព្រះ​ទ្រង់​ផ្លាស់​ប្តូរជីវិត​របស់​មនុស្ស តាម រយៈ​ព្រះបន្ទូល និង​ថ្វាយ​សេរី​រុងរឿង​ដល់​ទ្រង់​តាមរយៈ​មនុស្ស ទាំងនោះ។ ខ្ញុំ​បានឃើញ​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត មនុស្ស​ដែល​ទំនងជា ទន់ខ្សោយ ឬ​ល្ងង់ខ្លៅ គឺជា​អ្នក​ដែល​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​បាន​ជ្រើសរើស។ ជា​រឿយៗ​គឺជា​មនុស្ស​មិន​សំខាន់​ដែល​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការ​ដឹកនាំ​មនុស្ស​ផ្សេងទៀត សម្រាប់​ព្រះ​គ្រីស្ទ។

ទាំងអស់​នេះ​មានន័យថា យើង​មិនអាច​អួត​អំពី​ខ្លួនឯង​បានទេ ប៉ុន្តែ គឺ​អួត​នៅក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ (ខ៣១)។ ទ្រង់​គឺជា​ប្រាជ្ញា ហើយ​ជា​សេចក្តី សុចរិត​របស់​យើង។ ប្រាជ្ញា និង​សេចក្តី​សុចរិត​របស់​យើង គឺ​មិន មែន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​យើង​ទេ ប៉ុន្តែ​ស្ថិត​នៅក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ទេតើ។

២:១-៥ អំណាច​ព្រះ​ចេស្ដា​នៃ​ព្រះ​បាន​បើក​សម្ដែង​តាមរយៈ​ភាព ខ្សោយ​របស់​គ្រូ​អធិប្បាយ។ តើ​យើង​ត្រូវ​ជ្រើសរើស​នរណា ដើម្បី​អធិប្បាយ​សារ​របស់​យើង? លោកិយ​គិតថា ប្រសិនបើ​គេ​ចង់ ប្រកាស​សារ​អ្វីមួយ​ដើម្បី​មាន​ឥទ្ធិពល​ទៅលើ​មនុស្ស​ដទៃ ដូច្នេះ គេ​គួរតែ​ប្រើ​មនុស្ស​មានអំណាច មាន​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ ល្បី​ល្បាយ ឬក៏ មនុស្ស​និយាយ កំប្លែង​ដើម្បី​ប្រកាស​អំពី​សារ​នេះ។ គ្រីស្ទាន​មិន​គួរ គិត​ដូច​នោះ​ទេ។ យើង​ត្រូវការ​មនុស្ស​ដែល​នឹង​នៅ​ជាប់​នឹង ព្រះ បន្ទូល​អំពី​ឈើឆ្កាង។ ព្រះវិហារ​កាតូលិក​រ៉ូម​និយាយ​ថា បើ​អ្នក​ចង់ បាន​អំណាច​ព្រះ​ចេស្ដា​នៃ​ព្រះ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អាចារ្យ ហើយ​ចាំបាច់ ត្រូវ​ចូលរួម​ពិធីជប់លៀង​ព្រះ​អម្ចាស់​ជាមួយនឹង​អាចារ្យ​របស់​ពួកគេ​ផង។ ព្រះគម្ពីរ​និយាយ​ថា អ្នក​ត្រូវ​ការ​មនុស្ស ម្នាក់​ដើម្បី​ប្រកាស​ព្រះបន្ទូល​គឺ​ព្រះរាជសារ​អំពី​ឈើឆ្កាង។ អ្នក​ពុំ​ចាំបាច់​ត្រូវការ​អ្នក​អធិប្បាយ ដែល​មាន​សញ្ញាប័ត្រ​ច្រើន​ទេ អ្នក​ត្រូវការ​តែ​អ្នក​អធិប្បាយ​ដែល យល់​អំពី​ឈើឆ្កាង​ប៉ុណ្ណោះ ។

មាន​អ្នក​អធិប្បាយ​ជាច្រើន​ដែល​និយាយ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ ប៉ុន្តែ​គេ​មិន​និយាយ​អំពី​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ជាប់​ឆ្កាង​ឡើយ។ មាន​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ជាច្រើន ដែល​គេ​អធិប្បាយ ដែល​មិនមែន​ជា​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ពិតប្រាកដ។ អ្នកខ្លះ អធិប្បាយ ចូល​ចំពោះ​ព្រះ​គ្រីស្ទ ហើយ​ទ្រង់​នឹង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាំងអស់​របស់​អ្នក។ នោះ​គឺជា​សារ​ខុសឆ្គង និង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ខុសឆ្គង។ យើង​ត្រូវតែ​អធិប្បាយ​អំពី​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដែល​ជាប់​ឆ្កាង។

អ្នកក្រុង​កូរិនថូស មិនបាន​គិត​ដោយ​ត្រឹមត្រូវ​ទេ ប៉ុន្តែ​គេ​គិត​ដូចជា​លោកិយ។ គេ​ចង់បាន​សារ​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង ចង់បាន​គ្រូ​អធិប្បាយ​ល្អ​ជាង និង​សមាជិក​ក្រុម​ជំនុំ​ល្អ​ជាង។ សាវ័ក​ប៉ូល​ប្រាប់​គេ​ថា​គេ​ខុសឆ្គង​ហើយ។ គេ​ត្រូវការ​ព្រះបន្ទូល​អំពី​ឈើឆ្កាង និង​គេ​ត្រូវការ គ្រូ​អធិប្បាយ ដែល​នៅ​ជាប់​នឹង​ព្រះបន្ទូល​អំពី​ឈើឆ្កាង។ ប្រសិនបើ យើង​ធ្លាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​កំហុស​ដូចគ្នា​ទៅ​នឹង​អ្នកក្រុង​កូរិនថូស ដូច្នេះ យើង​កំពុង​មាន​បញ្ហា​ធំ​មែនទែន។ ប្រសិនបើ​យើង​អនុវត្ត​ការ គិត​ខាង​លោកិយ​ទៅ​នឹង​ក្រុម​ជំនុំ ដូច្នេះ​យើង​នឹង​អួត​អំពី​ខ្លួនឯង ហើយ​ជា​លទ្ធផល ព្រះ​គ្រីស្ទ​នឹង​ចាក​ចេញពី​ក្រុម​ជំនុំ។ មិន​ត្រូវ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុម​ជំនុំ រសាត់​អណ្ដែត​ចេញ​ឆ្ងាយ​ពី​ព្រះបន្ទូល​អំពី​ឈើឆ្កាង​ឡើយ។ ខ្ញុំ​ត្រូវ​បាន​សមាជិក​ក្រុម​ជំនុំ​ជួយ​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ថា យើង​ត្រូវ ការ​ត្រឡប់​ទៅ​រក​ព្រះបន្ទូល​អំពី​ឈើឆ្កាង​វិញ។ អំណាច​ព្រះ​ចេស្ដា នៃ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ តែងតែ​គង់នៅ​ជាមួយនឹង​ព្រះបន្ទូល​អំពី​ឈើឆ្កាង ជានិច្ច​ដោយមាន​ព្រះបន្ទូល តាមរយៈ​មនុស្ស​ទន់ខ្សោយ ដែល ស្មោះត្រង់​នឹង​ព្រះបន្ទូល​អំពី​ឈើឆ្កាង ព្រមទាំង​បើក​សម្ដែង​តាម រយៈ​មនុស្ស​ទន់ខ្សោយ ដែល​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ បាន​ជ្រើស​រើស គេ​ប្រយោជន៍​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​អាម៉ាស់​ដល់​អ្នក​ខ្លាំងពូកែ។

The above is an abridged translation of “God’s Power and Wisdom” by Simon Manchester.  If you wish to hear the original English sermon, please go to http://thegospelcoalition.org/resources/a/gods-power_wisdom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top