១ កូរិនថូស ៣ 1Cor. 3 Simon Manchester

1 Cor 3 Build to last pdf download

យើង​កំពុង​មើល​ក្នុង​ក្បួន​មួយ​ដែល​មាន​អាយុ​២០០០ឆ្នាំ​ គឺ​ជា​សំបុត្រ​ទីមួយ​របស់​ប៉ុល​ទៅកាន់​ពួក​កូរិនថូស​ ក្នុង​ជំពូក​៣ ដើម្បី​ឲ្យ​ដឹង​ពី​របៀប​សាង​សង់​ពួក​ជំនុំ​មួយ។ មើល​សារ​ទ្បើង​វិញ៖ ពួក​ជំនុំ​ក្នុង​ក្រុង​កូរិនថូស​គិត​ដូចជា​លោកិយ​ គិត​ដូចជា​វប្ប​ធម៌​ដែល​ពួកគេ​បាន​រស់​នៅក្នុង។ ពួកជំនុំ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ល្អ ប៉ុន្តែ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ចង់​មាន​អំណាច​កាន់តែ​ខ្លាំង ពួកគេ​បាន​ចង់​បាន​ព្រះ​រាជសារ​កាន់​តែ​មាន​អំណាច​ ​ពួក​ជំនុំ​កាន់តែ​ខ្លាំង ហើយ​ពួកគេ​បាន​ចង់​បាន​អ្នក​អធិប្បាយ​កាន់​តែ​មាន​អំណាច។ ប៉ុល​ពន្យល់​នៅក្នុង​ជំពូក​១​ថា អំណាច​របស់​ព្រះ​ត្រូវ​បាន​ឃើញ​នៅក្នុង​ព្រះ​រាជសារ​របស់​ព្រះ​អំពី​ព្រះគ្រីស្ទ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ឆ្កាង​ អំណាច​របស់​ព្រះ​ត្រូវ​បាន​ឃើញ​នៅក្នុង​ពួក​ជំនុំ​ធម្ម​តា ហើយ​អំណាច​របស់​ព្រះ​ត្រូវ​បាន​ឃើញ​នៅក្នុង​អ្នក​នាំ​សារ​ធម្ម​តា។

នៅក្នុង​ជំពូក​២ ពួក​កូរិនថូស​គិត​ថា​ពួកគេ​បាន​ទទួល​ប្រាជ្ញា​ថ្មី​មួយ​អំពី​ការ​រស់​នៅ​របស់​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ដែល​មាន​ការ​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​ជាង​អ្វី​ដែល​ប៉ុល​បាន​បង្រៀន​ពួកគេ ហើយ​ប៉ុល​ពន្យល់​ថា ប្រាជ្ញា​របស់​ព្រះ​គឺ​ផ្ដោត​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ឆ្កាង​ ហើយ​ថា វា​ត្រូវ​បាន​កត់​ត្រា​ទុក​នៅក្នុង​បទ​គម្ពីរ​សំរាប់​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​បន្ទាប​ខ្លួន។​ ការ​រិះ​គិត​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​នៅ​កូរិនថូស​បាន​លែង​តាម​ព្រះបន្ទូល ​ហើយ​តាម​លោកីយ​វិញ។

ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​គិត​តាម​ផ្លូវ​ណា​មួយ នោះ​ក្រោយ​មក​វា​នឹង​មាន​ឥទ្ធិ​ពល​លើ​របៀប​ដែល​អ្នក​រស់​នៅ។

​ក្នុង​ជំពូក​៣​ប៉ុល​បង្រៀន​ពួក​គេ​អំពី​របៀប​គិត​ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្បាស់។ នៅក្នុង​ខ. ១៦ ប៉ុល​សរសេរ​ថា «តើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​មិន​ដឹង​ទេ​ឬ​អី​….?» ប៉ុល​សរសេរ​ពាក្យ​ទាំង​នេះ​១១ដង​នៅក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី ហើយ​ក្នុង​ចំណោម​នេះ​មាន​១០ដង​នៅក្នុង​សំបុត្រ​កូរិនថូស​ទី១។ នៅ​ទី​នេះ​គឺជា​ពួក​ជំនុំ​មួយ​ដែល​ហាក់ដូចជា​កំពុង​គិត​ផ្លូវ​ខុស​លើ​ប្រធាន​បទ​យ៉ាង​ច្រើន​ ហើយ​ប៉ុល​ត្រូវ​តែ​និយាយ​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត​ថា «តើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​មិន​ដឹង​ទេ​ឬ​អី​…?»

បី​ចំនុច៖

១. របៀប​មើល​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ​លើ​ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​ជា​អ្នក​បំរើ​នៃ​ព្រះ។

២. របៀប​មើល​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ​លើ​ព័ន្ធ​កិច្ច​ជា​សំខាន់​ចំពោះ​ព្រះ។

៣. របៀប​មើល​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ​លើ​ពួកជំនុំ​ជា​ពិសេស​ចំពោះ​ព្រះ។

 

១. របៀប​មើល​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ​លើ​ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​ជា​អ្នក​បំរើ​នៃ​ព្រះ

យើង​ដឹង​ថា​ពួក​គ្រីស្ទបរិស័ទ​នៅ​កូរិនថូស​កំពុង​វាយ​តំលៃ​លើ​អ្នក​ដឹក​នាំ​របស់​ពួក​គេ​តាម​ទិដ្ឋភាព​របស់​លោកីយ​ ហើយ​ពេល​ខ្លះ​លទ្ធផល​គឺថា ពួកគេ​លើក​សរសើរ​ប៉ុល​លើស​ជា​ង​តំលៃ​ពិត​របស់​គាត់​ ហើយ​ពេល​ខ្លះ​ពួកគេ​បន្តុះ​បង្អាប់​ប៉ុល​លើស​ជាង​តំលៃ​ពិត​របស់​គាត់។

៣:១ ប៉ុល​ហៅ​ការ​គិត​នេះ​ដូច​នឹង​មនុស្ស​ខាង​ឯ​សាច់​ឈាម​ នៅ​ក្មេងខ្ចី។ គ្មាន​តំលៃ​ពីរ​នៅក្នុង​គ្រួសារ​នៃ​ព្រះ​នោះ​ទេ ​ទ្រង់​មិន​លំអៀង​ទៅ​អ្នក​ណា​ ប៉ុន្តែ​មាន​ឥរិយាបថ​ខុស​ៗ​គ្នា​នៅក្នុង​គ្រួសារ​នៃ​ព្រះ។ មាន​ឥរិយាបថ​តាម​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​និង​តាម​លោកិយ​ មាន​ឥរិយា​បថ​បែប​ចាស់​ទុំ​និង​ក្មេង​ខ្ចី​ ហើយ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​វាយ​តំលៃ​លើ​អ្នក​ដឹក​នាំ​របស់​អ្នក​តាម​ទិដ្ឋភាព​របស់​លោកីយ នោះ​អ្នក​នឹង​គិត​ថា​អ្នក​ដឹក​នាំ​ជា​មនុស្ស​ធំ​ឧត្តម ឬ​អ្នក​នឹង​និយាយ​ប្រឆាំង​នឹង​ពួកគេ​ អំពើ​ទាំង​ពីរ​នោះ​គឺ​មិន​មាន​ភាព​ចាស់​ទុំ​ទេ។ ​

ការ​ដែល​ប៉ុល​ហៅ​ពួកគេ​ថា​នៅក្មេង​ខ្ចី​ (៣:១) គឺ​ពិបាក​សំរាប់​ពួក​កូរិនថូស​ពីព្រោះ​ពួក​គេ​បាន​គិត​ថា​ពួកគេ​បាន​អភិវឌ្ឍ​យ៉ាង​អស្ចារ្យ​ ហើយ​គិត​ថា​ពួកគេ​រីក​ចំរើន​លើស​ជាង​សេចក្តី​បង្រៀន​របស់​ប៉ុល​ទៅ​ទៀត។ គាត់​និយាយ​ទៅ​កាន់​ពួកគេ​ថា តើ​អ្នក​មិន​ដឹង​ថា​គំនិត​ថ្មី​របស់​អ្នក​នៅក្មេង​ខ្ចី​ទេ​ឫ​អី? ខ.៥- ដូច្នេះ តើ​ប៉ុល​ជា​អ្វី? ឬ​អ័ប៉ុទ្បូស​ជា​អ្វី? គឺ​គ្រាន់​តែ​ជា​អ្នក​បំរើ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ជឿ​តាម​ដែល​ព្រះ​អម្ចាស់​បាន​ប្រទាន​មក​គ្រប់​គ្នា​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​តើ​ ។ របៀប​ត្រឹម​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​មើល​ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​ជា​អ្នក​បំរើ​នៃ​ព្រះ។ អ្នក​បំរើ​នៅ​ទី​នេះ​មិន​មាន​ន័យ​ថា «ទាសករ» នោះ​ទេ (បើ​ទោះ​ពេល​ខ្លះ​ប៉ុល​ហៅ​ខ្លួន​គាត់​ថា​ទាសករ​ក៏​ដោយ​) ប៉ុន្តែ​អ្នក​បំរើ​ម្នាក់​គឺជា​មនុស្ស​ដែល​រស់​នៅ​ក្រោម​ចៅហ្វាយ​ម្នាក់​ប៉ុន្តែ​មាន​សេរី​ភាព​ច្រើន។ ប៉ុល​ប្រើ​ការ​ឧទាហរណ៍​អំពី​ការ​ធ្វើ​ស្រែ​ចំការ​ដើម្បី​ពន្យល់​អំពី​តួ​នាទី​របស់​អ្នក​បំរើ​នេះ។ ​

ខ. ៦ «ខ្ញុំ​បាន​ដាំ អ័ប៉ុទ្បូស​បាន​ស្រោច​ទឹក» យើង​អាច​រៀន​បាន​មេរៀន​ខ្លះៗ​នៅ​ទីនេះ:

ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​គឺ​ជា​ពួក​អ្នក​បំរើ​ ហើយ​ពួកជំនុំ​មិន​មែន​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ដឹក​នាំ​នោះ​ទេ (ខ. ៩)។ យើង​គឺជា​ពួក​អ្នក​ធ្វើ​ការ​របស់​ព្រះ​ ប៉ុន្តែ​អ្នក​គឺជា​ស្រែ​របស់​ព្រះ ជា​ការ​សាង​សង់​របស់​ព្រះ​)។ ដូច្នេះ ប៉ុល​ដឹង​ថា​គាត់​មិន​មែន​ជា​ម្ចាស់​ពួក​កូរិនថូស​ហើយ​គ្រូ​គង្វាល​មិនមែន​ជា​ម្ចាស់​ពួក​ជំនុំ​ទេ។ គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​អាច​និយាយ​ថា (ឧទាហរណ៍) នេះ​គឺ​ជា​ព្រះ​វិហារ​របស់​វណ្ណា​បាន​ទេ ពីព្រោះ​ពួកជំនុំ​គឺ​ជា​ពួកជំនុំ​របស់​ព្រះអង្គ។ ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​មិនមែន​ជា​ម្ចាស់​ថ្នាក់​រៀន​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ហើយ​ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​មិនមែន​ជា​ម្ចាស់​ក្រុម​សិក្សា​ព្រះគម្ពីរ​ តែ​ទាំង​នេះ​ជា​របស់​ព្រះ​វិញ។ ប៉ុល​ក៏​មិន​មែន​ជា​របស់​ពួក​ជំនុំ​កូរិនថូស​ ​ហើយ​ពួកជំនុំ​ក៏​មិន​មែន​ជា​ម្ចាស់​របស់​ពួក​អ្នក​ដឹកនាំ​ផង​ដែរ។ ម្ចាស់​គឺ​ជា​ព្រះ។ ពួក​អ្នក​បំរើ​គឺ​ជា​ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ។

ចេញ​ពី​រូប​ភាព​នេះ​ ខ្លឹម​សារ​នៃ​ព័ន្ធ​កិច្ច​គឺ​ជា​ការ​បំរើ​(ដូច​យើង​ឃើញ​ក្នុង​គំរូ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​)​ ដូច្នេះ​ខ្លឹម​សារ​នៃ​កាតព្វកិច្ច​របស់​អ្នក​ដឹក​នាំ​គឺ​បំរើ។ ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​បំរើ​ក្នុង​របៀប​ដ៏​អស្ចារ្យ​បំផុត​ដែល​ការ​បំរើ​របស់​ទ្រង់​ប្រ​ទាន​ឲ្យ​យើង​នូវ​សេចក្តី​សង្គ្រោះ។ ការ​ឆ្លើយ​តប​របស់​យើង​គឺ​ត្រូវ​តែ​បំរើ​ព្រះ​ហើយ​និង​ស្អាង​ប្រជារាស្ត្រ​របស់​ព្រះ​ទ្បើង​នៅក្នុង​សេចក្តី​ជំនឿ​របស់​ពួកគេ។ ដូច្នេះ ​ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​អ្នក​បំរើ​ល្អ​ម្នាក់​ ត្រូវ​គិត​ថា​អ្នក​អាច​ជួយ​មនុស្ស​ដោយ​របៀប​ណា។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ធ្វើជា​ស្វាមី​ល្អ​ម្នាក់​ ត្រូវ​គិត​ថា​អ្នក​អាច​ជួយ​ភរិយា​របស់​អ្នក​អស់​កល្ប​ដោយ​របៀប​ណា​(គឺ​បាន​ជួយ​ប្រពន្ធ​នៅ​ក្នុង​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះគ្រីស្ទ​យ៉ាង​ម៉េច ​និង​ជួយ​ប្រពន្ធ​រៀប​ចំ​ខ្លួន​សំរាប់​ថ្ងៃ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​យាង​មក​វិញ​ដោយ​របៀប​ណា)។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ជា​ឪពុក​ម្តាយ​ល្អ​ ត្រូវ​គិត​ថា​អ្នក​អាច​ជួយ​កូន​ៗ​របស់​អ្នក​អស់កល្ប​ដោយ​របៀប​ណា។ នេះ​គឺជា​ការ​បំរើ​ពិត​ប្រាកដ។

អ្នក​មិន​ជឿ​ព្រះ​អម្ចាស់​ឬ​សមាជិក​ពួកជំនុំ​ដែល​មិន​មាន​ភាព​ចាស់​ទុំ​នៅក្នុង​ពួក​ជំនុំ​នឹង​គិត​ថា «តើ​ខ្ញុំ​អាច​ទទួល​បាន​អ្វី​នៅ​ទី​នេះ?» ប៉ុន្តែ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ដែល​មាន​ភាព​ចាស់​ទុំ​កំពុង​គិត​ថា​គាត់​អាច​បំរើ​ដោយ​បន្ទាប​ខ្លួន​ដោយ​របៀប​ណា​វិញ។

សូម​កត់​សំគាល់​ថា​នៅក្នុង​៣:៦ ប៉ុល​មិនមែន​មាន​ការ​ប្រកួត​ប្រ​ជែង​នោះ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​គាត់​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​ជា​ដៃ​គូ «ខ្ញុំ​បាន​សាប​ព្រោះ អ័ប៉ុទ្បូស​ជា​អ្ន​ក​ស្រោច​»។ គាត់​អាច​បង្ហាញ​ថា​អ័ប៉ុទ្បូស​មិន​មែន​ជា​សាវ័ក​ម្នាក់​ទេ។ ​មាន​ក្រុម​មួយ​នៅក្នុង​ពួកជំនុំ​ដែល​កំពុង​លើក​តម្កើង​អ័ប៉ូទ្បូស​ ហើយ​វា​ជា​ការ​ងាយ​ស្រួល​សំរាប់​ប៉ុល​ក្នុង​ការ​និយាយ​ថា «គាត់​មិន​មែន​ជា​សាវ័ក​ដូច​ជា​ខ្ញុំ​នោះ​ទេ។ គាត់​ក៏​មិន​មែន​ជា​គ្រូគង្វាល​ដែល​បាន​បង្កើត​ពួក​ជំនុំ​ដូច​ជា​ខ្ញុំ​ដែរ» ប៉ុន្តែ​លោក​ប៉ុល​រាប់​បញ្ចូល​អ័ប៉ុទ្បូស​ គាត់​មិន​សរសេរ​អំពី​តំណែង​ខ្ពស់​ជាង​របស់​គាត់​ហើយ​គាត់​បង្រៀន​ពួក​កូរិនថូស​ឲ្យ​គិត​ត្រឹម​ត្រូវ​ដូច​ដែល​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​គួរ​តែ​គិត​ត្រឹម​ត្រូវ​ដែរ។

គ្រូ​គង្វាល​មុន​ខ្ញុំ​នៅក្នុង​ពួកជំនុំ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ការ​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​អាច​ធ្វើ​ ហើយ​មាន​ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​ក្នុង​ចំណោម​បុគ្គលិក​នៅ​ទី​នេះ​ឥឡូវ​ដែល​ធ្វើ​ការ​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​អាច​ធ្វើ​ដោយ​យោង​ទៅ​តាម​ជំនាញ អារម្មណ៍​និង​សមត្ថភាព។​ ​ ​មាន​ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​នៅក្នុង​ពួកជំនុំ​ដែល​យើង​ត្រូវ​ការ​ជា​ចាំបាច់។ មា​ន​ពួក​គ្រូ​បង្រៀន​ក្មេង​ ហើយ​មាន​អ្នក​លេង​ភ្លេង​ មាន​ចាស់ទុំ​បំរើ​ មាន​ពួក​អ្នក​បំរើ​ថែ​រក្សា​មនុស្ស​ ហើយ​ការ​ងារ​គ្រប់​ប្រភេទ​ដែល​យើង​ធ្វើ​នៅក្នុង​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​ជា​មួយ​គ្នា​បាន។

៣:៧-៨«ហេតុ​នោះ​បានជា​អ្នក​ដែល​សាបព្រោះ និង​អ្នក​ដែល​ស្រោច នោះ​មិន​មែន​ជា​អ្វី​ទេ ស្រេច​ហើយ​នឹង​ព្រះ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ដុះ​វិញ​ទេតើ ឯ​អ្នក​ដែល​សាបព្រោះ និង​អ្នក​ដែល​ស្រោច​នោះ​ដូចគ្នា​ទេ ហើយ​ក្នុង​អ្នក​នីមួយៗ នោះ​នឹង​បាន​រង្វាន់​តាម​ការដែល​ខ្លួន​ធ្វើ»​ អំណាច​ទាំង​អស់​ជា​របស់​ព្រះ។ មាន​តែ​ព្រះ​ទេ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​គ្រប់​ការ​រីក​ចំរើន​បាន​ ដូច្នេះ​ព្រះ​ទទួល​បាន​សិរីល្អ។ ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​មិន​មែន​ជា​អ្វី​ក្នុង​ន័យ​អំណាច​និង​សិរីល្អ​ ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​សំខាន់​សំរាប់​ការ​សាប​ព្រោះ​និង​ការ​ស្រោច​ទឹក។ ស្រែ​ចំការ​មិន​អាច​ដំណើរការ​ដោយ​គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​ដាំ​និង​ស្រោច​ទឹក​នោះ​ទេ។ បើ​គ្មាន​មនុស្ស​ធ្វើ​ការ​នៅក្នុង​សួន​ច្បារ​ទេ នោះ​នឹង​គ្មាន​អ្វី​ល្អ​ដុះ​ទ្បើង​ឡើយ។ ហើយ​បើ​គ្មាន​មនុស្ស​ធ្វើការ​នៅក្នុង​ពួកជំនុំ​ទេ នោះ​ពិត​នឹង​មិន​មាន​អ្វី​កើត​ទ្បើង​ឡើយ។ ព្រះ​ប្រើ​អ្នក​សាប​ព្រោះ​និង​អ្នក​ស្រោច​ទឹក។ ដូច្នេះ ពួក​កូរិនថូស​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​គិត​ដូចជា​ពួក​អ្នក​បំរើ​ ពួក​គេ​ត្រូវ​ដឹង​ថា​ពួក​គេ​ជា​ដៃ​គូ​នឹង​គ្នា​ ហើយ​ពួកគេ​ត្រូវ​ការ​ការ​គិត​ពិត​ប្រាកដ។ ​

សេចក្តី​បង្រៀន​របស់​ប៉ុល​កែ​ប្រែ​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ដោយ​ការ​ជួយ​ឲ្យ​យើង​មើល​ឃើញ​ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​ជា​ពួក​អ្នក​បំរើ​របស់​ព្រះ​ដែល​មាន​តួនាទី​សំខាន់​មួយ៖ ការ​សាប​ព្រោះ​និង​ការ​ស្រោច​ទឹក។ យើង​មិន​ត្រូវ​ឲ្យ​តំលៃ​ពួកគេ​ខ្ពស់​ជាង​ឬ​ទាប​ជាង​នេះ​ឡើយ។

២. របៀប​យល់​អំពី​ព័ន្ធ​កិច្ច។ ប៉ុល​បែរ​ពី​រូប​ភាព​អំពី​ស្រែ​ចំការ​មក​ឯ​រូប​ភាព​អំពី​ការ​សាង​សង់​វិញ។ នៅក្នុង​កូល៉ុស​២​ ប៉ុល​បាន​សរសេរ​ទៅកាន់​ពួក​កូល៉ុស​ថា គាត់​ចង់​ឲ្យ​ពួកគេ​រីក​ចំរើន​ទ្បើង​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ ពីព្រោះ​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​ដាំ​នៅក្នុង​ព្រះគ្រីស្ទ​ ហើយ​ត្រូវ​បាន​ស្អាង​ទ្បើង​នៅក្នុង​ព្រះគ្រីស្ទ​ ហើយ​នៅ​ទី​នេះ​ប៉ុល​ប្រើ​ទាំង «ស្រែ​ចំការ» និង​ «ការ​សាង​សង់» ជា​ឧទាហរណ៍​បញ្ជាក់។ ​

ព័ន្ធ​កិច្ច​ដែល​គាត់​កំពុង​បរិយាយ​គឺ​ជា​របស់​ពួក​សាវ័ក។ យើង​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​លើ​ការ​អនុវត្ត​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ ដូច្នេះ​ហើយ​យើង​តែង​តែ​ចង់​និយាយ​ថា «ការ​ទាំងអស់​នេះ​គឺ​សំរាប់​ខ្ញុំ» ប៉ុន្តែ​ការ​ពិត​គឺជា​សាវ័ក​ប៉ុល​ដែល​បាន​ដាំ​គ្រឹះ​ជំនឿ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ដំបូង​គេ។ នៅក្នុង​អេភេសូរ​២ គាត់​និយាយ​ថា​គ្រឹះ​របស់​ពួក​ជំនុំ​ត្រូវ​បាន​ដាំ​ដោយ​ពួក​សាវ័ក​និង​ពួក​ហោរា។ ការ​នេះ​ពិត​ណាស់​នៅក្នុង​ក្រុង​កូរិនថូស។ គាត់​បាន​ដាំ​គ្រឹះ​ដែល​ជា​ប្រសាសន៍​អំពី​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ឆ្កាង។

​យើង​នឹង​គិត​ថា «ខ្ញុំ​បាន​ដាំ​ជើង​ជញ្ជាំង…» ក្នុង​ខ. ១០ រំពេច​នោះ​មាន​ «បើ​អ្នក​ណា…ធ្វើ​ពី​លើ​ជញ្ជាំង​នេះ» ក្នុង​ខ. ១២ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ខ. ១១ ​ប៉ុល​បន្ថែម​ថា «ដ្បិត​គ្មាន​អ្នកណា​អាច​នឹង ដាំ​ជើង​ជញ្ជាំង​ណា​ផ្សេងទៀត ក្រៅពី​ជើង​ដែល​បាន​ដាំ​រួចហើយ​នោះ​បាន​ទេ គឺជា​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ»។ អ្នក​មិន​អាច​មាន​សុវត្ថិ​ភាព​ទេ​ប្រសិន​បើ​គ្មាន​អ្នក​ដាំ​គ្រឹះ​នៃ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ឆ្កាង។ អ្នក​មិន​មាន​លំនឹង​ទេ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ឈរ​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ឆ្កាង។ ទ្រង់​គឺជា​សេចក្តី​អត់​ទោស​របស់​អ្នក​ ទ្រង់​គឺជា​ស្តេច​របស់​អ្នក​ ហើយ​ទ្រង់​គឺជា​សេចក្តី​សង្ឃឹម​របស់​អ្នក។

ពួក​កូរិនថូស​ហាក់ដូច​ជា​កំពុង​ងាក​ចេញ​ពី​គ្រឹះ​របស់​ពួកគេ​ ហើយ​ពួកគេ​ត្រឡប់​ជា​រិះ​គន់​ប៉ុល​ ប៉ុន្តែ​គាត់​និយាយ​ថា គ្មាន​អ្វី​នឹង​ទ្រ​ទ្រុង​អ្នក​ទេ​ គឺ​មាន​តែ​គ្រឹះ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ដាំ​ប៉ុណ្ណោះ។ គួរ​ឲ្យ​លំបាក​ចិត្ត​ណាស់​ដែល​មាន​ពួក​គ្រូ​បង្រៀន​ខ្លះ​បាន​ចូល​ក្នុង​ក្រុង​កូរិនថូស​ហើយ​បាន​នាំ​យក​មក​នូវ​គំនិត​ថ្មីៗ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​កូរិនថូស​គិត​ជា​ថ្មី ប៉ុន្តែ​ប៉ុល​និយាយ​ថា ពួក​គ្រូ​បង្រៀន​ទាំង​នោះ​នឹង​មិន​រួច​ពី​ការ​ល្បង​ល​និង​ការ​វិនិច្ឆ័យ​របស់​ព្រះ​នោះ​ទេ។ គាត់​ប្រើ​ឧទាហរណ៍​បញ្ជាក់​ល្បី​អំពី​ភ្លើង​នៅក្នុង​ខ.​១៣ «នោះ​ការដែល​អ្នក​រាល់គ្នា​ធ្វើ នឹង​លេច មក​ឱ្យ​ឃើញ​ ដ្បិត​ថ្ងៃ​នោះ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​ការ​នោះ​យ៉ាង​ច្បាស់​លាស់ ព្រោះ​ការ​នោះ​នឹង​សំដែង​ចេញ​មក​ដោយ​សារ​ភ្លើង ហើយ​ភ្លើង​នឹង​សាកមើល​ការដែល​នីមួយ​ៗធ្វើ​ឱ្យ​ដឹង​ជា​យ៉ាងណា»។

ទី​មួយ ​ការ​នេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ​ពួក​សាវ័ក​ ទី​ពីរ​ការ​នេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ​អស់​អ្នក​ដែល​បង្រៀន។ ភ្លើង​របស់​ព្រះ​ល្បង​ល​ព័ន្ធ​កិច្ច​របស់​យើង។ ប្រសិន​បើ​វា​គឺជា​ព័ន្ធ​កិច្ច​ដែល​ស្មោះ​ត្រង់​ នោះ​វា​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់។ ហើយ​យើង​អរ​ព្រះ​គុណ​ព្រះ​ដែល​ព្រះ​ប្រទាន​រង្វាន់​ ពីព្រោះ​គ្មាន​រង្វាន់​ពី​មនុស្ស​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​វា​មាន​តំលៃ​នោះ​ទេ។​ វា​គឺជា​ពាក្យ​ថា​ «ប្រពៃ​ហើយ​បាវ​ល្អ​ស្មោះ​ត្រង់​អើយ» ពី​ចៅហ្វាយ​ ហើយ​រង្វាន់​ដែល​ចៅហ្វាយ​ឲ្យ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​បំរើ​ព្រះគ្រីស្ទ​គ្រប់​យ៉ាង​មាន​តំលៃ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បំរើ​ព្រះគ្រីស្ទ​ នោះ​រង្វាន់​របស់​ទ្រង់​សំរាប់​អ្នក​គឺ​ជា​រង្វាន់​ពិត​ហើយ​និង​មាន​តំលៃ​ជាង​អ្វី​ទាំង​អស់​ដែល​អ្នក​មាន​នៅ​លើ​ផែន​ដី​ទៅ​ទៀត។ មាន​មនុស្ស​ខ្លះ​ដែល​តែ​ង​តែ​ស្វែង​រក​រង្វាន់​បន្ថែម​ ប៉ុន្តែ​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​រង្វាន់​ដែល​ទ្រង់​ប្រទាន​នោះ​គឺជា​រង្វាន់​ពិត។

ខ. ១៥ បង្ហាញ​ថា​ព័ន្ធ​កិច្ច​ដែល​មាន​គ្រឹះ​ផ្សេង​ពី​ព្រះគ្រីស្ទ​នឹង​ត្រូវ​ឆេះ​អស់។ ​អ្នក​សាង​សង់​នេះ​នឹង​មាន​សុវត្ថិភាព​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ ប៉ុន្តែ​ព័ន្ធ​កិច្ច​របស់​គាត់​នឹង​ត្រូវ​បំផ្លាញ​ដោយ​ព្រោះ​វា​គឺជា​ចំបើង​ហើយ​និង​មិន​អាច​ឆ្លង​កាត់​ភ្លើង​បាន​ទេ។ នេះ​គឺ​ជា​ការ​ព្រមាន​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ​មួយ។ ប៉ុល​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពួក​អ្នក​រិះ​គន់​គាត់​នៅក្នុង​ក្រុង​កូរិនថូស​បដិសេធ​ព័ន្ធ​កិច្ច​របស់​គាត់​ឡើយ។ គាត់​និយាយ​ថា មាន​តែ​ព្រះ​ទេ​ដែល​អាច​បដិសេធ​ព័ន្ធ​កិច្ច​របស់​ខ្ញុំ​បាន​ ហើយ​ការ​វិនិច្ឆ័យ​នោះ​មក​ដល់​នៅ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ។ ប៉ុល​ក៏​ចង់​ឲ្យ​ពួកគេ​ដឹង​ថា ការ​ល្បង​ល​របស់​សេចក្តី​បង្រៀន​ថ្មី​ដែល​ពួកគេ​បាន​ទទួល​គឺ​មិន​ទាន់​មក​ក្នុង​ពេល​ឥឡូវ​ទេ។ ប៉ុន្តែ​ជា​រឿយ​ៗយើង​ពិតជា​ទទួល​យក​សេចក្តី​បង្រៀន​បែប​ដូច្នេះ។ យើង​និយាយ​ថា សូម​មើល​ទៅ​ឯ​ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ​ពួក​ជំនុំ​ផ្សេង​នោះ សូម​មើល​ទៅ​ឯ​សេចក្តី​រីក​រាយ​និង​សេចក្តី​រំជួល​ចិត្ត។ ប៉ុន្តែ​ការ​ទាំងនេះ​មិន​សំខាន់​ទេ។ ព្រះជាម្ចាស់​នឹង​ធ្វើ​ការ​វាយ​តំលៃ​ដ៏​ធំ​នៅ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ។

ការ​អនុវត្ត​ខ្លះៗ:

ជំពូក​ ១-៣: ព័ន្ធ​កិច្ច​ស្មោះ​ត្រង់​គឺ​ជា​ព័ន្ធកិច្ច​ដែល​ដាក់​ព្រះគ្រីស្ទ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ឆ្កាង​នៅ​កណ្តាល។ យើង​ត្រូវ​តែ​អធិប្បាយ​អំពី​បុគ្គល​និង​ការ​ងារ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ។

នៅ​ពេល​ជំលោះ​កើត​ទ្បើង​រវាង​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​និង​និកាយ​របស់​អ្នក តើ​អ្នក​នឹង​ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច? នៅពេល​ជំលោះ​កើត​ទ្បើង​រវាង​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​នឹង​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ តើ​អ្នក​នឹង​ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច? នៅពេល​ជំលោះ​កើត​ទ្បើង​រវាង​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​និង​យោបល់​របស់​អ្នក​ តើ​អ្នក​នឹង​ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច?  នេះ​គឺជា​ការ​ល្បង​ល​របស់​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ដែល​ចាស់​ទុំ។ ភាព​ចាស់ទុំ​មិន​តែង​តែ​មក​ជា​មួយ​នឹង​អាយុ​ឬ​តាមរយៈ​បទ​ពិសោធន៍​នោះ​ទេ។​ ​ ភាព​ចាស់​ទុំ​មាន​ន័យ​ថា​ ការ​យក​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ឆ្កាង​ជា​ចំនុច​កណ្តាល​ ហើយ​គ្រប់​យ៉ាង​ត្រូវ​បាន​វាយ​តំលៃ​ដោយ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ។ យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​គិត​ថា​យើង​ធ្វើ​ការ​នេះ ប៉ុន្តែ​យើង​ត្រូវ​ការ​បន្ត​រីក​ចំរើន​នៅក្នុង​ភាព​ចាស់​ទុំ​ទៅទៀត។

ការ​ពន្យល់​បង្ហាញ​នេះ​ក៏​បង្រៀន​ផង​ដែរ​ថា មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៅក្នុង​ព័ន្ធ​កិច្ច​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​គឺ​មាន​សារៈសំខាន់​ខ្លាំង​ណាស់។ ដូចជា​អ្នក​សាង​សង់​ខ្ជិល​ដែល​ដាំ​គ្រឹះ​អន់​មួយ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អាគារ​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​គ្រោះ​ថ្នាក់​ នោះ​នៅពេល​អ្នក​ជឿ​ថ្មី​ទទួល​បាន​គ្រឹះ​អន់​ ពួក​គេ​ក៏​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​គ្រោះ​ថ្នាក់​ផង​ដែរ។ នេះ​ជា​មូល​ហេតុ​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មុខ​វិជ្ជា​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​ខ្លះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ត្រូវ​យក​មក​បង្រៀន​នៅ​ទី​នេះ។ មិនមែន​ដោយ​សារ​តែ​មុខ​វិជ្ជា​ទាំង​អស់​នោះ​ខុស​ឆ្គង​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ពួក​វា​គឺ​ជា​គ្រឹះ​ដែល​អន់។ ការ​ចាក់​គ្រឹះ​អន់​គឺ​ជា​ការ​ដែល​កំពុង​តែ​ធ្វើជា​អ្នក​សាង​សង់​អន់​ម្នាក់។

ខ្ញុំ​ជួប​ផ្ទាល់​ជាមួយ​នឹង​បុរស​វ័យ​ក្មេង​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​ពួក​ជំនុំ​ ហើយ​ខ្ញុំ​បាន​និយាយ​ទៅ​កាន់​គាត់​ថា «ខ្ញុំ​គិត​ថា​គ្រឹះ​ដែល​ដាំ​សំរាប់​អ្នក​ដែល​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ថ្មីថ្មោង​ម្នាក់​គឺ​អន់​ណាស់​ដែល​ឥឡូវ​អ្នក​កំពុង​មាន​ប្រតិកម្ម​នឹង​ការ​សំរេច​ចិត្ត​អន់​ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​សំរេច​បាន។ អ្នក​នៅតែ​ចូល​ទៅ​គ្រប់​យ៉ាង​តាម​ផ្លូវ​លោកិយ។» បញ្ហា​របស់​គាត់​មិន​អាច​ដោះ​ស្រា​យ​ដោយ​ការ​បន្ថែម​កំរិត​និង​សេចក្តី​សង្ឃឹម​ច្រើន​ជាង​ដើម្បីឲ្យ​សេចក្តី​ជំនឿ​របស់​គាត់​នឹង​ត្រឡប់​ជា​ខ្លាំង​នោះ​ទេ។ គ្រឹះ​អន់​ដែល​គាត់​បាន​ទទួល​ត្រូវ​តែ​បាន​បំផ្លាញ​និង​ជំនួស​ ​ប្រសិន​បើ​អាគារ​មួយ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ជាមួយ​នឹង​ឥដ្ឋ​ក្រដាសការតុង​ ហើយ​យើង​ត្រូវ​តែ​យក​ឥដ្ឋ​ទាំង​នោះ​ចេញ​មុន​ពេល​យើង​អាច​សាង​សង់​បន្ថែម​ទៀត។ ប្រ​សិន​បើ​មនុស្ស​មិន​ផ្ដោត​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ឆ្កាង​និង​រស់​ដោយ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ទេ​ នោះ​ពួកគេ​ពិតជា​មិនអាច​បន្ត​និង​រីក​ចំរើន​បាន​ឡើយ។

ការ​អនុវត្ត​មួយ​ទៀត៖ ​នៅ​ពេល​យើង​វាយ​តំលៃ​លើ​ព័ន្ធ​កិច្ច​ហើយ​និង​ការ​ប្រជុំ​គ្នា​របស់​យើង យើង​ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់​ថា ព័ន្ធ​កិច្ច​ហើយនិង​ការ​ប្រជុំ​គ្នា​ដែល​ល្អ​គឺ​ជា​ព័ន្ធកិច្ច​ហើយ​ការ​ប្រជុំ​គ្នា​ដែល​ស្មោះ​ត្រង់​ មិន​មែន​ជា​ព័ន្ធ​កិច្ច​ហើយនិង​ការ​ប្រជុំ​គ្នា​ដែល​គ្រាន់​តែ​សប្បាយ​រីក​រាយ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ។ ខ្ញុំ​មិន​អាច​ស្រ​ម៉ៃ​ថា​មនុស្ស​ទៅ​ឯ​ព្រះ​យេស៊ូវ​បន្ទាប់​ពី​សេចក្តី​អធិប្បាយ​លើ​ភ្នំ ហើយ​និយាយ​ទៅកាន់​ទ្រង់​ថា «ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​ការ​បង្រៀន​នោះ» នោះ​ទេ។ ​ខ្ញុំ​មិន​អាច​គិត​ថា​មនុស្ស​ទៅ​ឯ​ពេត្រុស​នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ទី​៥០ ហើយ​និយាយ​ថា «ខ្ញុំ​បាន​ចូល​ចិត្ត​ការ​បង្រៀន​នោះ»​នោះ​ទេ។​ ភាព​ស្មោះ​ត្រង់​គឺ​ជា​កា​រ​សំខាន់​បំផុត​សំរាប់​ការ​ប្រជុំ​គ្នា​ហើយ​គោល​បំណង​នៃ​គ្រូ​អធិប្បាយ​គឺ​មិន​មែន​បំពេញ​ចិត្ត​មនុស្ស​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​បំពេញ​ចិត្ត​ព្រះជាម្ចាស់​វិញ។​

ព័ន្ធ​កិច្ច​នៃ​ការ​បង្រៀន​ត្រូវ​បាន​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​នឹង​ការ​ធ្វើ​ស្រែ​ចំការ​និង​ការ​សាង​សង់។ ប៉ុល​បង្រៀន​ថា​ការ​បង្រៀន​គឺ​ជា​ការ​ងារ​ធ្ងន់ធ្ងរ។ ​យើង​មើល​ទៅ​ឯ​ពួក​អ្នក​សាង​សង់​ហើយ​ឃើញ​ពួកគេ​បែក​ញើស ប៉ុន្តែ​ការ​បម្រើ​សេចក្តី​ពិត​គឺ​ជា​ព័ន្ធ​កិច្ច​ដែល​ប្រើ​អស់​ទាំង​កម្លាំង​របស់​យើង។ យើង​និយាយ​ថា​មនុស្ស​ដែល​សែង​ឥដ្ឋ​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ការ​ងារ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ មិនមែន​មនុស្ស​ដែល​កាន់​ប៊ិច​សរសេរ​នោះ​ទេ។ ប៉ុន្តែ​ការ​ពិត ​ការ​បម្រើ​សេចក្តី​ពិត​និង​ការ​អនុវត្ត​សេចក្តី​ពិត​ទៅកាន់​មនុស្ស​ម្នាក់​ឬ​ពីរ​នាក់​ឬ​ហាសិប​នាក់​គឺ​ពិតជា​ពិបាក​ខ្លាំង​ណាស់។​ យើង​ឃើញ​ការ​បង្រៀន​សេចក្តី​ពិត​ទៅកាន់​កូនៗ​របស់​យើង​និង​ក្រុម​នៅក្នុង​ពួក​ជំនុំ​គឺ​ពិបាក​ ហើយ​ជា​ពិសេស​សព្វ​ថ្ងៃ​នៅ​ពេល​មនុស្ស​ចាប់​អារម្មណ៍​លើ​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​រីក​រាយ​ភ្លាមៗ​ជាជាង​សេចក្តី​ពិត​ ដូច្នេះ​ហើយ​ពួកគេ​មិន​កំពុង​គិត​តាម​បែប​ចាស់​ទុំ​នោះ​ទេ។

ប៉ុល​កំពុង​បង្រៀន​ពួក​កូរិនថូស​ដែល​នៅ​ក្មេង​ខ្ចី​ ឲ្យ​មើល​ឃើញ​ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​របស់​ពួកគេ​ជា​ពួក​អ្នក​បម្រើ​របស់​ព្រះ គឺ​មិន​លើស​ឬ​តិច​ជាង​នេះ​ ហើយ​មើល​ឃើញ​ព័ន្ធកិច្ច​ជា​សំខាន់​ណាស់​នៅ​ចំពោះ​ព្រះ។ នេះ​ជា​មូល​ហេតុ​ដែល​សេចក្តី​អធិស្ឋាន​របស់​អ្នក​មាន​តំលៃ​ខ្លាំង​ណាស់។ អ្នក​ប្រហែល​គិត​ថា ​សេចក្តី​អធិស្ឋាន​សំរាប់​បុគ្គលិក​ពួក​ជំនុំ​ ឬ​សេចក្តី​អធិស្ឋាន​សំរាប់​ពួក​គ្រូ​បង្រៀន​គ្រាន់​តែ​ជា​ពិធី​សាសនា​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ធានា​ចំពោះ​អ្នក​ថា​ សេចក្តី​អធិស្ឋាន​សំរាប់​អស់​អ្នក​ដែល​បង្រៀន​នៅក្នុង​ថ្នាក់​ថ្ងៃអាទិត្យ​ ឬ​នៅក្នុង​ក្រុម​ពួកជំនុំ​ ឬ​អធិប្បាយ​ក្នុង​ពួកជំនុំ​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​គឺ​សំខាន់​មែន​ទែន​ ពីព្រោះ​ព្រះ​សព្វ​ព្រះទ័យ​នឹង​ការ​ស្អាង​ទ្បើង។ ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​ដូច​ជា​អ្នក​ ប្រហែល​មាន​កំហុស​ ដូច្នេះ​ហើយ​យើង​ត្រូវ​សុំ​ឲ្យ​ព្រះ​ជួយ​យើង​ឲ្យ​ស្អាង​ទ្បើង​បាន​ល្អ​សំរាប់​សិរី​ល្អ​របស់​ទ្រង់។                ការ​នេះ​សំខាន់​ណាស់។

៣.​យើង​ត្រូវ​តែ​មើល​ឃើញ​ថា​ពួក​ជំនុំ​គឺ​ពិសេស​ចំពោះ​ព្រះ។

ខ១៦ «តើ​អ្នក​រាល់គ្នា​មិនដឹង​ទេ​ឬថា អ្នក​រាល់គ្នា​ជា ព្រះវិហារ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​» (ព្រះ​គម្ពីរ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ខ្មែរ​)។ ពួក​គ្រូ​ខុស​ឆ្គង​បាន​យក​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ឆ្កាង​ចេញ​ពី​ទី​កណ្តាល​ ហើយ​បាន​និយាយ​ថា នេះ​គឺជា​សារ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​ ចូរ​ដាក់​ពួក​កូរិនថូស​នៅ​ទី​កណ្តាល​វិញ។ ការ​ពិត ពួក​គេ​មិនបាន​ជួយ​ដល់​ពួក​កូរិនថូស​ទេ គឺ​ពួក​គេ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​កូរិនថូស​លេច​លង់​វិញ។ ពួក​កូរិនថូស​និង​ពួក​គ្រូ​ថ្មី​របស់​ពួក​គេ​ត្រូវ​តែ​ដឹង​ថា​ពួកជំនុំ​គឺ​ពិសេស​នៅ​ចំពោះ​ព្រះ។ ទ្រង់​មើល​ពួក​គេ​នៅក្នុង​ខ. ១៦ ជា «ទី​បរិសុទ្ធ​របស់​ទ្រង់»។ មនុស្ស​គឺជា​ទី​បរិសុទ្ធ​របស់​ទ្រង់​ មិនមែន​ជា​អាគារ​នោះ​ទេ។ នៅ​កន្លែង​ណា​អ្នក​ប្រ​ជុំ​គ្នា​ នោះ​អ្នក​គឺ​ជា​ទី​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះ​ហើយ។ ហើយ​ប្រសិន​នរណា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ឈឺ​ចាប់​នោះ​ព្រះ​ទាស់​ប្រឆាំង​នឹង​អ្នក​នោះ​ហើយ។ ខ. ១៧ «បើ​អ្នក​ណា​បង្ខូច…» យើង​មិន​កំពុង​និយាយ​អំពី​គ្រូ​ខុស​ឆ្គង​ដែល​ធ្វើ​ការ​យ៉ាង​អាក្រក់​ ហើយ​នឹង​រួច​ពី​ការ​វិនិច្ឆ័យ​ទោះ​បើ​ការ​ងារ​នោះ​នឹង​ត្រូវ​ឆេះ​អស់​ក៏​ដោយ។ ឥឡូវ​នេះ យើង​កំពុង​និយាយ​អំពី​មនុស្ស​ដែល​ចង់​បំផ្លាញ​ ហើយ​ប៉ុល​និយាយ​ថា​មនុស្ស​នោះ​នឹង​ត្រូវ​វិនាស។

ខ. ១៨ ត្រឡប់​ទៅ​ឯ​ប្រាជ្ញា​នៃ​ព្រះ​ កុំ​បញ្ឆោត​ខ្លួន​អ្នក​ឡើយ។ «បើ​អ្នកណា​ក្នុង​ពួក​អ្នក រាល់គ្នា​ស្មានថា ខ្លួន​មាន​ប្រាជ្ញា​ក្នុង​លោកិយ​នេះ​ ត្រូវ​ឱ្យ អ្នកនោះ​ត្រឡប់​ជា​ល្ងង់​ល្ងើ​វិញ ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ប្រាជ្ញា​ឡើង»​ ប្រាជ្ញា​លោកិយ​គឺជា​អន្ទាក់​ ព្រះ​នឹង​ចាប់​មនុស្ស​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​ខ. ១៩ ហើយ​ទ្រង់​ដឹង​ថា​ប្រាជ្ញា​លោកិយ​គឺ​ឥត​ប្រយោជន៍។

ដូច្នេះ​ ចូរ​ឲ្យ​ចេះ​ដឹង​ទ្បើង​ ហើយ​កាន់​តែ​ចេះ​ដឹង​ទៅ​ទៀត។ ពួក​គ្រូ​បង្រៀន​ទាំង​អស់​គួរ​ដឹង។ ពួក​ជំនុំ​របស់​ព្រះ​គឺ​ពិសេស​ណាស់​នៅ​ចំពោះ​ទ្រង់ ហើយ​វា​សំខាន់​ដែល​យើង​ម៉ត់​ចត់​នឹង​តួ​នាទី​នៃ​ការ​ស្អាង​ពួកជំនុំ​ទ្បើង។ ពួក​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​គួរ​មើល​ឃើញ​ការ​ប្រជុំ​គ្នា​របស់​យើង​ជា​ការ​ប្រជុំ​គ្នា​ដែល​មាន​ព្រះ​វិញ្ញាណ​របស់​ព្រះ​ គឺ​ទ្រង់​គង​ក្នុង​ចំណោម​យើង​ក្នុង​របៀប​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ។​ តើ​នៅ​ចង​ចាំ​ថា​ ព្រះ យេស៊ូវ​មាន​បន្ទូល​ថា ​កន្លែង​ណា​មាន​ពីរ​ឬ​បី​នាក់​ប្រជុំ​គ្នា​ដោយ​ឈ្មោះ​របស់​ខ្ញុំ​ នោះ​ខ្ញុំ​គង់​នៅកណ្តាល​ ដែរ​ទេ? យើង​គួរ​មើល​ឃើញ​ខ្លួន​យើង​ជា​ទីកន្លែង​សម្រាក​មួយ​នៅក្នុង​ពិភព​លោក​ដែល​ពិបាក។

យើង​ត្រូវ​ប្រ​ជុំ​គ្នា​ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​អាច​ទទួល​ប្រយោជន៍​នៃ​ព្រះ​ជួប​ជា​មួយ​រាស្ត្រ​របស់​ទ្រង់។ ចូរ​ឲ្យ​មាន​ទម្លាប់​និយាយ​ថា​បាទ​ទៅ​ចំពោះ​ការ​ប្រ​ជុំ​គ្នា​ជាមួយ​ប្រ​ជា​រាស្ត្រ​របស់​ព្រះ។ យើង​ត្រូវ​នៅ​ទីនេះ​ជា​រៀង​រាល់​អាទិត្យ​ហើយ​និង​សេចក្តី​អធិស្ឋាន​ដែល​ព្រះ​នឹង​ប្រទាន​ពរ​ដល់​ការ​ប្រ​ជុំ​គ្នា​របស់​យើង​ ពីព្រោះ​វា​ស្ថិត​ក្នុង​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដែល​គ្រាន់​តែ​ក្លាយ​ជា​ពិធី​សាសនា​មួយ។ យើង​ត្រូវ​អធិស្ឋាន​រៀង​រាល់​អាទិត្យ​ថា​ព្រះ​នឹង​ប្រ​ទាន​ពរ​ដល់​ការ​ប្រជុំ​គ្នា​របស់​យើង។ យើង​ត្រូវ​មក​ដោយ​បន្ទាប​ខ្លួន​ហើយ​ដោយ​ការ​សង្ឃឹម​ទុក​ដើម្បី​នៅពេល​យើង​ច្រៀង​និង​អធិស្ឋាន​ហើយ​ស្តាប់​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ វា​នឹង​ជា​ពេល​វេលា​ស្មោះ​ត្រង់​និង​មាន​ផល​ផ្លែ។

ខ. ២១-២៣ «ដូច្នេះ កុំ​ឲ្យ​អ្នកណា​អួត​ពី​មនុស្ស​ឡើយ​» ប្រសិន​បើ​អ្នក​គិត​តាម​ផ្លូវ​លោកិយ​ នោះ​ការ​គិត​របស់​អ្នក​គឺ​ថោក​ណាស់​ តូច​ចង្អៀត​ណាស់។ ​អ្នក​ត្រូវ​តែ​គិត​តាម​ផ្លូវ​របស់​ដំណឹងល្អ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​គិត​តាម​ផ្លូវ​របស់​ដំណឹងល្អ​ នោះ​ពួក​សាវ័ក​ទាំង​អស់​គឺ​ជា​របស់​អ្នក៖ ប៉ុល​ដែល​ជា​សាវ័ក​នៃ​សេចក្តី​ជំនឿ​ជា​របស់​អ្នក​ យ៉ូហាន​ដែល​ជា​សាវ័ក​នៃ​សេចក្តី​ស្រលាញ់​ជា​របស់​អ្នក​ ពេត្រុស​ដែល​ជា​សាវ័ក​នៃ​សេចក្តី​សង្ឃឹម​ជា​របស់​អ្នក ពួក​គេ​ទាំង​អស់​គ្នា​ជា​របស់​អ្នក។ ហើយ​គ្រប់​ការ​ដែល​សំខាន់​គឺជា​របស់​អ្នក។ ហើយ​អ្នក​គឺជា​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​ ហើយ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​គឺជា​របស់​ព្រះ។ អ្នក​គឺ​ជា​មនុស្ស​ពិសេស​របស់​ទ្រង់​ដោយ​សារ​ព្រះ​គុណ​របស់​ទ្រង់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top