ពាក្យលំនាំ៖ អូបាឌា Introduction to Obadiah

Obadiah Intro pdf download

កាលៈទេសៈ​តាម​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នៅ​សម័យ​អូបាឌា​និង​ខ្លឹម​សារ​នៃ​ប្រសាសន៍​របស់​អូបាឌា​ Historical background to ​Obadiah and basic message

យើង​មិន​បាន​ដឹង​ច្រើន​អំពី​អូបាឌា។  ​ឈ្មោះ​របស់​គាត់​មាន​ន័យ​ថា​ «អ្នក​បម្រើ​ព្រះជាម្ចាស់»។  អូបាឌា​បាន​ព្យាករ​ថា​ព្រះ​នឹង​បំផ្លាញ​ស្រុក​អេដំម (សូម​មើល ជនគណនា​ ២៤:១៨; ទំនុកដំកើង​ ១៣៧:៧; យេរេមា​ ២៥:២១; ៤៩:៧–២២; បរិទេវ​ ៤:២១–២២; អេសេគាល​ ២៥:១២–១៤; ជំពូក​ ៣៥; អេម៉ុស​ ១:១១–១២; ម៉ាឡាគី​ ១:២–៥), ដែល​ជា​ប្រទេស​ជិត​ខាង​ស្រុក​យូដា​និង​កូនចៅ​របស់​លោក​អេសាវ​ យ៉ាកុប​ជា​ប្អូន​របស់​អេសាវ ​(លោកុប្បត្ដិ​ ៣៦)។  ​សារ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ហោរា​អូបាឌា​បាន​សំដៅ​ទៅ​លើ​អេដំម​ ដែល​អ៊ីស្រាអែល​បាន​មាន​ជម្លោះ​ជាច្រើន​ជាមួយ​ ប៉ុន្តែ​ទោះ​បី​ជា​ដូច្នេះ​ក៏ដោយ ក៏​សារ​ព្រះ​បន្ទូល​នេះ​សរសេរ​សំរាប់​អ៊ីស្រាអែល​ស្តាប់​ និង​សំរាប់​មនុស្ស​ទាំង​អស់​នៅ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ស្តាប់​ផង​ដែរ​ ​ពីព្រោះ​សារ​ព្រះ​បន្ទូល​នេះ​បាន​ព្រមាន​អេដំម​អំពី​ការ​បំផ្លាញ​ដែល​ត្រូវ​មក​ពី​ព្រះ​ ហើយ​ក៏​ព្រមាន​ពិភពលោក​ទាំង​មូល​អំពី​ការ​បំផ្លាញ​ដែល​ត្រូវ​មក​ដល់​នៅ​ថ្ងៃ​នៃ​ព្រះ​អម្ចាស់​ (ខ.១៥) និង​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​សំរាប់​រាស្ត្រ​របស់​ព្រះ​ផង​ដែរ។​

គម្រោង Outline

១. ​ការ​ប្រកាស​អំពី​សេចក្តី​វិនាស​របស់​អេដំម (ខ.១-៤)

២. វិសាល​ភាព​នៃ​សេចក្តី​វិនាស​របស់​អេដំម (ខ.៥-៩)

៣. មូលហេតុ​ព្រះជាម្ចាស់​នឹង​បំផ្លាញ​អេដំម (ខ.១០-១៤)

៤. ​ថ្ងៃ​នៃ​ព្រះ​អម្ចាស់​ជិត​មក​ដល់​ហើយ (ខ.១៥-១៨)

៥. ​វិសាល​ភាព​នៃ​រាជ្យ​របស់​ព្រះ​អម្ចាស់ (ខ.១៩-២១)

តើ​កណ្ឌ​អូបាឌា​បង្រៀន​យើង​អ្វីខ្លះ​អំពី​ព្រះ?

​តាម​ការ​រៀប​រាប់​ខាង​លើ​នេះ​ យើង​មើល​ឃើញ​ថា កណ្ឌ​អូបាឌា​បង្រៀន​ថា ព្រះជាម្ចាស់​៖

  • ព្រះ​ទ្រង់​ទត​ឃើញ​គ្រប់​ទាំង​អស់ ហើយ​និង​បំផ្លាញ​មនុស្ស​ដែល​សង្កត់​សង្កិន​រាស្រ្ត​របស់​ព្រះ។
  • ព្រះ​ទ្រង់​គ្រប់​គ្រង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​មនុស្ស​ជាតិ​ដោយ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់។ ទំនាយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​កត់​ទុក​នៅ​ក្នុង​កណ្ឌ​អូបាឌា​បាន​បំពេញ​សំរេច​បន្ទាប់​មក។
  • ព្រះ​ទ្រង់​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្ស​មាន​អំនួត (ខ.៣-៤)។
  • ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ​រាស្រ្ត​របស់​ទ្រង់​ (ខ.១៧-២១)។

តើ​កណ្ឌ​នេះ​បង្រៀន​យើង​អ្វី​ខ្លះ​អំពី​មនុស្ស?

  • ចិត្ត​អួតអាង​បាន​បញ្ឆោត​មនុស្ស (ខ.៣)។

តើ​កណ្ឌ​នេះ​អនុវត្ត​មកកាន់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​សព្វ​ថ្ងៃ​យ៉ាង​ដូចម្តេច?

កណ្ឌ​អូបាឌា​ទាក់​ទង​នឹង​ជីវិត​របស់​យើង​នៅ​សព្វថ្ងៃ​នេះ​នៅ​ក្នុង​របៀប​ជាច្រើន។

១. ហោរា​អូបាឌា​ប្រកាស​ទាំង​ដំណឹង​អំពី​ការ​វិនិច្ឆ័យ​របស់​ព្រះ​និង​ដំណឹងល្អ​អំពី​ទ្រង់​បាន​សន្យា​ប្រទាន​សេចក្តី​សង្គ្រោះ។ ​ហោរា​អូបាឌា​ពិពណ៌នា​ការ​វិនិច្ឆ័យ​នេះ​ដោយសំនួន​សេចក្តី​ «ថ្ងៃ​របស់​ព្រះ​អម្ចាស់» (ខ.១៥)។ ​សំរាប់​មនុស្ស​នៅ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ នេះ​គឺ​ជា​ការ​ព្រមាន​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ​អំពី «​ថ្ងៃ​របស់​ព្រះ​អម្ចាស់» ដ៏​ធំ នៅ​ចុង​បញ្ចប់​ពេលវេលា​ នៅពេល​ព្រះ​យេស៊ូវ​យាង​ត្រឡប់​មកវិញ​ ហើយ​នឹង​នាំ​ការ​វិនិច្ឆ័យ​មក។ ​នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញាថ្មី «ថ្ងៃ​របស់​ព្រះ​អម្ចាស់» ក្លាយ​ជា​ «ថ្ងៃ​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​»។ ​ព្រះ​នឹង​បំពេញ​សំរេច​សេចក្តី​សន្យា​របស់​ទ្រង់​ក្នុង​ការ​នាំ​ការ​វិនិច្ឆ័យ​មក​លើ​លោកិយ​នៅ​ពេល​ព្រះយេស៊ូវ​យាង​ត្រឡប់​មក​វិញ ដូចជា​ទ្រង់​បាន​បំពេញ​រេច​ការ​ព្រមាន​របស់​ទ្រង់​ក្នុង​ការ​នាំ​ការ​វិនិច្ឆ័យ​និង​សេចក្តី​វិនាស​នៅក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញាចាស់​ផង​ដែរ។​ ដូច្នេះ យើង​ត្រូវ​តែ​ត្រៀម​ខ្លួន​សំរាប់​ថ្ងៃ​នោះ​ (ម៉ាថាយ​ ២៤:៤២-២៥:៤៦)។

២. អូបាឌា​ប្រកាស​ថា​ព្រះ​នឹង​បំផ្លាញ​អស់​អ្នក​ដែល​ជិះជាន់​ប្រជា​រាស្ដ្រ​របស់​ព្រះអង្គ។  សព្វថ្ងៃ​នេះ​ពួក​គ្រីស្ទាន​ត្រូវ​បាន​គេ​ជិះជាន់​ជា​ញឹកញាប់​ ប៉ុន្តែ​យើង​រង់ចាំ​ដោយ​ចិត្ដ​អត់ធ្មត់ ចំពោះ​ព្រះយេស៊ូវ​ដែល​ទ្រង់​នឹង​ដាក់​ទោស​ដល់​អស់​អ្នក​ដែល​សង្កត់​សង្កិន​ពួក​យើង (វិវរណៈ​ ៦:១០)។

៣. ​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​យ៉ាកុប​និង​អេដំម​មាន​សារៈសំខាន់​នៅក្នុង​សារ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ហោរា​អូបាឌា។ ​មាន​របៀប​ទូទៅ​ពីរ​ ដែល​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​ប្រើ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​យ៉ាកុប​និង​អេដំម។ ទីមួយ ពូជ​ពង្ស​របស់​អ័ប្រាហាំ ដែល​ជា​ពួក​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​មរតក​នៃ​សេចក្តី​សន្យា​របស់​ព្រះ​ជាមួយ​អ័ប្រាហាំ គឺ​ជា​អស់​អ្នក​ណា​ ដែល​ធ្វើ​ការ​ងារ​របស់​អ័ប្រាហាំ​ ដោយ​ការ​ជឿ​លើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ (យ៉ូហាន ៨:៣៩-៤៧)។ ​ដូច្នេះ អស់​អ្នក​ណា​ ដែល​ជឿ​លើ​ព្រះ​យេស៊ូវ ទទួល​មរតក​នៃ​សេចក្តី​សន្យា​បន្ត​តាម​យ៉ាកុប/អ៊ីស្រាអែល​ (កាឡាទី ៣:៧; រ៉ូម ២:២៨; ៩:៦-១៨ ប្រៀប​ធៀប ហេព្រើរ ១២:១៥-១៧)។  ទីពីរ ដែល​ជា​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​សំរាប់​ទីមួយ គឺ​ថា ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ផ្ទាល់​គឺ​ជា​ពូជ​សន្យា​របស់​អ័ប្រាហាំ (កាឡាទី ៣:១៦)។ ​តាមរយៈ​ទ្រង់ ​សេចក្តី​សន្យា​ទាំងអស់​របស់​ព្រះ​បាន កំពុង​ត្រូវ​បាន​ ហើយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​សំរេច​ (២កូរិនថូស ១:២០)។ ​ព្រះ​ពរ​នៃ​សម្ព័ន្ធ​មេត្រី​របស់​អ័ប្រាហាំ​មក​ដល់​ពួក​អ្នក​ជឿ​នៅក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ (កាឡាទី ៣:១៤)។ ទោះ​បី​ជា​ពួក​បងប្អូន​របស់​ទ្រង់​បាន​ធ្វើ​អោយ​ធ្វើ​ទុក្ខ​ដល់​ទ្រង់​ក៏​ដោយ​ (ម៉ាកុស ៣:២១) ក៏​ទ្រង់​បាន​ដោះលែង​អ្នក​ជាប់​ចំណង​ជា​ច្រើន​ (អេភេសូរ ៤:៨) ហើយ​បាន​ស្ដារ​វាសនា​របស់​យូដា​ឡើង​វិញ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top