គ្រីស្ទបរិស័ទ​ទាំង​អស់​គឺ​ជា​សង្ឃ The Priesthood of all Believers

Priesthood of all believers pdf download

ពាក្យ​លំនាំ

បើសិន​យើងចង់​តែ​​ប្រើ​ព្រះជាម្ចាស់​  ដើម្បី​អោយ​ទ្រង់​ជួយ​យើង​នៅក្នុង​ជីវិត​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​  នោះ​យើង​ប្រហែល​ជា​មិន​ចាប់​អារម្មណ៍​លើ​សេចក្តី​ពិត​ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង​មេរៀន​នេះ​ទេ​។ ​ទោះ​យ៉ាង​ណា​  ព្រះ​បាន​បើក​សំដែង​សេចក្តីពិត​ដែល​សំខាន់​ទាំង​នេះ​សម្រាប់​ការ​យល់​ដឹង​  និង ​ការ​អនុវត្ត​ដំណឹងល្អ​ដោយ​ត្រឹម​ត្រូវ ដូច្នេះ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ត្រូវ​តែ​ចាត់​ទុក​សេចក្តី​ពិត​ទាំង​នេះ​ថា  ​មាន​សារៈសំខាន់​ខ្លាំង​ណាស់​។         ​

ព្រះ​យេស៊ូវ​ស្រឡាញ់​ពួក​ជំនុំ​របស់​ទ្រង់  ហើយ​ពួក​ជំនុំ​សំខាន់​ចំពោះ​ទ្រង់​យ៉ាង​ខ្លាំង ​ ​រហូត​ដល់​ទ្រង់​បាន​ប្រទាន​ជីវិត​របស់​ទ្រង់​ជំនួស​ពួក​ជំនុំ​​។ ​ដូច្នេះ គ្រីស្ទបរិស័ទ​ណា​ ដែល​ស្រឡាញ់​ព្រះគ្រីស្ទ ត្រូវ​តែ​ស្រឡាញ់​ពួកជំនុំ ដែល​ជា​កូនក្រមុំ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​ផង​ដែរ​។ ដូច្នេះ មេរៀន​នេះ​គួរ​តែ​សំខាន់​សម្រាប់​យើង​ ដើម្បី​អោយ​ពួកជំនុំ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​អាច​ផ្គាប់​ព្រះ​ហឫទ័យ​ដល់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​បាន​។​

ការ​សង្ខេប

​      សេចក្តី​ពិត​សំខាន់​មួយ​ចេញ​ពី​ព្រះ​គម្ពីរ​គឺ​ថា  ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ទាំង​អស់​គឺ​ជា​សង្ឃ (បូជាចារ្យ)។ ​នេះ​គឺ​ជា​ភាព​ខុស​គ្នា​មួយ​រវាង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់ ​និង​សញ្ញា​ថ្មី​។ ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ ដោយ​សារ​តែ​ការ​សុគត​របស់​ព្រះយេស៊ូវ​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង​ ហើយ​ប្រព័ន្ធ​នៅ​ក្នុង​សម្ព័ន្ធ​មេត្រី​ (សញ្ញា) ​ថ្មី​ខុសគ្នា​នឹង​ប្រព័ន្ធ​នៅ​ក្នុង​     សម្ព័ន្ធ​មេត្រី​ (សញ្ញា) ចាស់​។ ដូច្នេះ ​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​មិន​ដែល​ហៅ​ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​ពួក​ជំនុំ​ថា សង្ឃ (បូជាចារ្យ) ទេ ហើយ​វាខុស​ពី​​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ដែល​ហៅ​ពួក​អ្នក​ដឹកនាំ/  ពួក​គ្រូ​គង្វាល​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ជា «សង្ឃ» ឬ «បូជាចារ្យ​»​ នោះ។ ​នៅ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​  ព្រះ​បាន​ត្រាស់​ហៅ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ទាំង​អស់​អោយ​បម្រើ​ទ្រង់​។​ មេរៀន​នេះ​មាន​សារៈសំខាន់​ក្នុង​ការ​ជួយ​យើង​អោយ​យល់​ពីអ្វី​ដែល​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​ធ្វើ​សម្រាប់​យើង  ពី​ឯកសិទ្ធិ  ​និង​ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​របស់​យើង​ចំពោះ​ព្រះ  ​បញ្ជាក់​អំពី​សារៈសំខាន់​របស់​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ ដោយ​មិន​គិត​ពី​អាយុ ភេទ ឬ​ជាតិសាសន៍ ហើយ​បង្ហាញ​យើ​ង​អំពី​របៀប​ធ្វើ​អោយ​ជីវិត​ពួក​ជំនុំ​​ស្រប​តាម​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ត្រឹម​ត្រូវ​។​

ពាក្យ​ «សង្ឃ»​ និង «បូជាចារ្យ»​

​      មុន​ពេល​យើង​សិក្សា​បន្ត​ទៅ​ទៀត​ យើង​ត្រូវ​តែ​គិត​អំពី​ពាក្យ​ថា «សង្ឃ» និង «បូជាចារ្យ» សិន​។​ ​ពាក្យ​ដើម​ជា​ភាសា​ហេព្រើរ ​និង​ក្រិក​គឺ​ត្រូវ​បាន​បក​ប្រែ​ថា «សង្ឃ» នៅក្នុង​គម្ពីរ​ខ្មែរ​បរិសុទ្ធ (លោក Hammond) និង​បក​ប្រែ​ថា «បូជាចារ្យ​» នៅ​ក្នុង​គម្ពីរ​ខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន​ (គខប ឬ Khmer Standard Version)។ ​ការ​បក​ប្រែ​ខុស​គ្នា​នេះ​គឺ​ដោយ​ព្រោះ​មាន​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ពាក្យ​ភាសា​ខ្មែរ​មួយ​  ដែល​នឹង​ជួយ​ផ្តល់​អោយ​ជនជាតិ​ខ្មែរ​នូវ​គំនិត​ត្រឹម​ត្រូវ​អំពី​ ​សង្ឃ (បូជាចារ្យ) នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​។ ​ពាក្យ​ភាសា​ហេព្រើរ​សម្រាប់​សង្ឃ​ (បូជាចារ្យ) គឺ (כֹּהֵן kōhēn ភាសា​អើរ៉ាម​ כָּהֵן, kāhēn) សំដៅ​លើ​មនុស្ស​ម្នាក់​ ដែល​បម្រើ​នៅក្នុង​តំណែង​ជា​ផ្លូវ​ការ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ ឬ​ជុំ​វិញ​កន្លែង​ថ្វាយ​បង្គំ​បរិសុទ្ធ​​មួយ​ ហើយ​សម្រប​សម្រួល​រវាង​ព្រះ​  និង​មនុស្ស​។​ ​នៅក្នុង​ភាសា​បុរាណ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ស្រដៀង​នឹង​ភាសា​ហេព្រើរ​ ពាក្យ​ថា សង្ឃ ​(បូជាចារ្យ) នេះ​ក៏​បាន​សំដៅ​ទៅ​លើ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ខាង​សាសនា​ផង​ដែរ​។ ពាក្យ​ភាសា​ក្រិក​ដែល​បកប្រែ​ថា​ «សង្ឃ​» ឬ «បូជាចារ្យ»​ ដែល​គេ​បាន​ប្រើ​នៅ​ក្នុង​សញ្ញា​ថ្មី​គឺ​ ἱερεύς (hiereus)។ ពាក្យ​ភាសា​ក្រិក​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ពាក្យ​នេះ​មាន​រួម​ទាំង​គុណនាម​ ἱερός (hieros, «បរិសុទ្ធ​»​) និង​នាម ἀρχιερεύς (archiereus, «សម្ដេច​សង្ឃ»​) និង ἱερόν (hieron, «ព្រះ​វិហារ​»​)។ ពាក្យ​ភាសា​ក្រិក​សំដៅ​ទៅ​អ្នក​ដែល​បម្រើ​ព្រះ​របស់​គេ​នៅ​ព្រះ​វិហារ​ (ឬ ​ទី​បរិសុទ្ធ​)។  ដូច្នេះ​យើង​ឃើញ​ថា ពាក្យ​ភាសា​ក្រិក​មាន​អត្ថន័យ​  ស្រដៀង​គ្នា​នឹង​ពាក្យ​ភាសា​ហេព្រើរ​។

​      ដូច្នេះ ​យើង​អាច​បកប្រែ​ពាក្យ​ភាសា​ហេព្រើរ ​និង​ភាសា​ក្រិក​ដោយ​ពាក្យ​ «សង្ឃ» នៅ​ក្នុង​វប្បធម៌​ខ្មែរ​បាន ដោយ​ព្រោះ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​«សង្ឃ» គឺ​ជា​មនុស្ស​ ដែល​បម្រើ​នៅក្នុង​តំណែង​ជា​ផ្លូវ​ការ​មួយ​នៅក្នុង ឬ​ជុំ​វិញ​កន្លែង​ថ្វាយ​បង្គំបរិសុទ្ធ​។ ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ក៏​ប្រើ​សង្ឃ ដើម្បីធ្វើ​ការ​​សម្រប​សម្រួល​រវាង​ពួកគេ​  និង​វិញ្ញាណ  ​ផ្សេងៗ​ផង​ដែរ​។ ​វប្បធម៌​ភាគ​ច្រើន​​​រាប់​ពាន់​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ  ​មាន​មនុស្ស​ធ្វើ​ការ​នៅក្នុង​តំណែង​នេះ ហើយ​ពាក្យ​ភាសា​ហេព្រើរ​បាន​សំដៅ​ទៅ​លើ​មនុស្ស​មាន​តំណែង​នេះ​។ ​ទោះ​យ៉ាង​ណា ​បញ្ហា​គឺ​ថា​ នៅពេល​ប្រជាជន​ខ្មែរ​លឺ​ពាក្យ​ថា «សង្ឃ» ពួកគេ​គិត​អំពី​សង្ឃ​ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា​ខ្មែរ ហើយ​វា​ខុស​គ្នា​ខ្លាំង​ណាស់​ជា​មួយ​​នឹង​ «សង្ឃ» នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​។ ​ហេតុផល​មួយ​គឺ​ដោយ​ព្រោះ  ​ព្រះ​ដ៏​ជា​អាទិករ​ ដែល​បាន​បើក​សំដែង​អង្គ​ទ្រង់​នៅក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ ​មាន​លក្ខណៈ​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពី​​​វិញ្ញាណទាំង​ឡាយ​។ ​មុខ​ងារ​សំខាន់​មួយ​របស់​សង្ឃ/​បូជាចារ្យ​នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​គឺ​ត្រូវ​ថ្វាយ​យញ្ញ​បូជា​ ដែល​ជា​មូលហេតុ​មួយ​ ដែល​គម្ពីរ​ខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន​ (គខប) ​បាន​បកប្រែ​ភាសា​ហេព្រើរ​ כֹּהֵן ​ជា​ពាក្យ​ «​បូជាចារ្យ»​។

បញ្ហា​គឺ​ថា ​ទោះ​បី​ជា​នៅក្នុង​វប្បធម៌​ជា​ច្រើន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​រាប់​ពាន់​ឆ្នាំ ​មាន​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ខាង​សាសនា​ ដែល​បម្រើ​នៅ​ព្រះ​វិហារ ហើយ​ពួកគេ​ជា​ពួក​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​ក៏ដោយ  តើ​យើង​គួរ​តែ​ប្រើ​ពាក្យ​ដូច​គ្នា​សម្រាប់​មនុស្ស​ ដែល​បំពេញ​មុខ​ងារ​សម្រាប់​ព្រះ​ដ៏​ពិត​និងមនុស្ស  ​ ដែល​បំពេញ​មុខ​ងារ​សម្រាប់​ព្រះ​ក្លែង​ក្លាយ​ឬ​ទេ? ឬ​តើ​យើង​គួរ​តែ​ប្រើ​ពាក្យ​ខុស​គ្នា​មួយ​  ដើម្បី​ជួយ​បង្ហាញ​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​ព្រះ​ដ៏​ពិត  ​និង​ព្រះ​ក្លែង​ក្លាយ​ដែរ​ឬ​ទេ​។​ នេះ​មិន​មែន​ជា​សំនួរ​ងាយស្រួល​ឆ្លើយ​នោះ​ទេ​។ ​ដោយ​សារ​បញ្ហា​នេះ​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ក៏​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​ប្រើ​ពាក្យ​ភាសា​ហេព្រើរ​​ផង​ដែរ។​

​      នៅក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​ជា​ភាសា​ហេព្រើរ​ដើម​ គេ​បាន​ប្រើ​ពាក្យ​តែ​មួយ​សម្រាប់​ពួក​សង្ឃ ​(បូជាចារ្យ) ដែល​បាន​បម្រើ​ព្រះ​ដ៏​ពិត​ (កូន​របស់​អើរ៉ុន​) និង​សម្រាប់​ពួក​សង្ឃ​របស់​ព្រះ​បាល​ (ឧទាហរណ៍ ២​ពង្សាវតារក្សត្រ ១០:១៩) ​ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​មក​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ ​គេ​បាន​រឹត​បន្តឹង​លើ​ពាក្យ​ភាសា​ហេព្រើរ​អោយ​ប្រើ​សម្រាប់​តែ​ពួក​សង្ឃ​លេវី​ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះ​ហើយ​គេ​បាន​ប្រើ​ពាក្យ​ផ្សេង​មួយ​សម្រាប់​ពួក​សង្ឃ​ ដែល​បម្រើ​ព្រះ​ដទៃ​។​ ​ការ​បក​ប្រែ​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​ភាសា​ហេព្រើរ​ទៅ​ជា​ភាសា​ដទៃ​ ​បាន​ប្រើ​ពាក្យ​ផ្សេង​គ្នា​សម្រាប់​ពួក​សង្ឃ​ដែល​ព្រះ​បាន​ចាក់​ប្រេង​តាំង ត្រូវ​​ជា​កូន​របស់​អើរ៉ុន និង​ពួក​សង្ឃ​ ដែល​បម្រើ​ព្រះ​ដទៃ​។​

​ដោយ​ព្រោះ​មិន​មាន​ពាក្យ​ណា ដែល​នឹង​ផ្តល់​អោយ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​នូវ​អត្ថន័យ​ពេញ​លេញ​អំពី​ពាក្យ​ដើម​នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ នោះ​យើង​នឹង​មិន​និយាយ​ថា ពាក្យមួយ​​ណា​ (​សង្ឃ​ ឬ ​បូជាចារ្យ)​ខុស​ ឬ​ត្រូវ​ឡើយ​។ ​យើង​នឹង​ពន្យល់​អំពី​លក្ខណៈ​របស់​ពួក​សង្ឃ​នៅក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ  ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដែល​មាន​ដោយ​សារ​ការ​សុគត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​និង ​សម្ព័ន្ធ​មេត្រី​ថ្មី ហើយ ​និង​ការ​អនុវត្ត​សម្រាប់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​នៅ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​។

តួនាទី​របស់​សង្ឃ​ (​បូជាចារ្យ) នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​

តួនាទី​របស់​សង្ឃ​នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​គឺ​ត្រូវ​សង្រួបសង្រួម​រវាង​ព្រះ​ដ៏​បរិសុទ្ធ​ ដែល​បាន​បង្កើត​របស់​សព្វ​សារពើ​ និង​មនុស្ស​មាន​បាប​ ហើយ​ត្រូវ​បង្រៀន​បញ្ញត្តិ​របស់​ព្រះ​ដល់​អ៊ីស្រាអែល (លេវីវិន័យ ១០:១១; ចោទិយកថា ២៤:៨; ៣១:៩-១៣; ៣៣:១០) ហើយ​ត្រូវ​ជួយ​នាំ​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​នៅក្នុង​របៀប​ ដែល​ផ្គាប់​ព្រះ​ហឫទ័យ​ដល់​ព្រះ​ គឺ​អោយ​ស្រប​តាម​ព្រះ​បន្ទូល​ដែល​​ទ្រង់​​បើក​សំដែង​​ (១របាក្សត្រ ១៦; នេហេមា ១២) ​ត្រូវ​យល់​ដឹង​អំពី​បំណង​ព្រះ​ហឫទ័យ​របស់​ព្រះ​ (និក្ខមនំ ២៨:៣០; លេវីវិន័យ ៨:៨) និង​នៅក្នុង​រឿង​ក្តី​ផ្លូវ​ច្បាប់​ពិបាកៗ (ចោទិយកថា ១៧:៨-១១) ត្រូវ​អោយ​ពរ​ដល់​បណ្តាជន (ជនគណនា ៦:២៣-២៧) ហើយ​ត្រូវ​ពិនិត្យ​មើល​បណ្តាជន ​ដើម្បី​ប្រកាស​ថា អ្នក​នោះ​ជា​មនុស្ស​បរិសុទ្ធ  ​ឬ​មិន​បរិសុទ្ធ​ (លេវីវិន័យ ១៣-១៥)។ ​ពួក​សង្ឃ​ទូល​អង្វរ​ជំនួស​បណ្តាជន​នៅ​ចំពោះ​ព្រះ​  ហើយ​ជួយ​តំណាង​​បណ្តាជន​នៅ​ពេល​ពួក​គេ​​ថ្វាយ​យញ្ញ​បូជា​ទៅ​​​​​ព្រះជាម្ចាស់​។ ​តាម​ធម្មតា​សង្ឃ​មិន​មែន​ជា​អ្នក ដែល​បាន​សំឡាប់​សត្វ​យញ្ញ​បូជា​ទេ ប៉ុន្តែ​គាត់​ប្រោះ​ឈាម​របស់​សត្វ​នោះ​  នៅ​អាសនា​ជំនួស​អោយ​អ្នក​ដែល​បាន​ថ្វាយ​នោះ (ឧទាហរណ៍ លេវីវិន័យ ១:៣-៩)។ ​ពួក​សង្ឃ​ត្រូវ​តែ​ជា​កូន​របស់​អើរ៉ុន​ (និក្ខមនំ ២៨:១-២៩:៤៦; លេវីវិន័យ ៨:១-៩:២៤)។ ​

​ទោះ​យ៉ាង​ណា យើង​ត្រូវ​តែ​ចង​ចាំ​ថា នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់ ​ជាតិសាសន៍​អ៊ីស្រាអែល​ទាំង​មូល​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ជា «នគរ​ដែល​សុទ្ធ​តែ​ជា​សង្ឃ និង​ជា​សាសន៍​បរិសុទ្ធ​» (និក្ខមនំ ១៩:៦)។ ​ប៉ុន្តែ​បន្ទាប់​ពី​ការ​ចាប់ផ្តើម​សម្ព័ន្ធ​មេត្រី​របស់  ​ម៉ូសេ​នៅ​ស៊ីណាយ ​ ព្រះអង្គ​បាន​ជ្រើស​រើស​ពូជ​អំបូរ​លេវី​ ដើម្បី​អោយ​មាន​តំណែង​ពិសេស​ ហើយ​គ្រួសារ​របស់​អើរ៉ុន​នៅក្នុង​ពូជ​អំបូរ​លេវី  ​ត្រូវ​បាន​ព្រះ​ចាក់​ប្រេង​តាំង​អោយ​មាន​តំណែង​ជា​សង្ឃ (បូជាចារ្យ​) (និក្ខមនំ ២៨:១-២៩:៤៦; ៣២:២៥-២៩; ជនគណនា ៣:៤០-៥១)។

តំណែង​ជា​សង្ឃ​តាម​ពូជ​របស់​អើរ៉ុន​គឺ​ជា  ​តំណែង​ជា​សង្ឃ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅក្នុង​សម្ព័ន្ធ​មេត្រី​នៅ​ភ្នំ​ស៊ីណាយ ហើយ​ទំនុក​ដំកើង ១១០:៤ និយាយ​អំពី​ដំណែង​ជា​សង្ឃ (មុខងារ​ជា​បូជាចារ្យ)​ មួយ​ប្រភេទ​ទៀត​ គឺ​ដំណែង​ជា​សង្ឃ​តាម​របៀប​លោក​ម៉ិលគីស្សាដែក (លោកុប្បត្ដិ ១៤:១៨-២០)។ អ្នក​និពន្ធ​កណ្ឌ​ហេព្រើរ​ពិពណ៌នា​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ជា​សម្តេច​សង្ឃ ​(មហា​បូជាចារ្យ)​ នៅក្នុង​សម្ព័ន្ធ​មេត្រី​ថ្មី​តាម​របៀប​លោក​ម៉ិលគីស្សាដែក (ហេព្រើរ​ ៥:៦-១០; ៦:២០; ៧:១៧)។

ព្រះ​យេស៊ូវ​ជា​សម្តេច​សង្ឃ ​(មហា​បូជាចារ្យ)​ ដ៏​អស្ចារ្យ​

​ ​ ​ព្រះគ្រីស្ទ​គឺ​ជា​អ្នក​សង្រួប​សង្រួម ​(ស្ពានមេត្រី) ​តែ​មួយ​រវាង​ព្រះជាម្ចាស់  ​និង​មនុស្ស​លោក​ពីព្រោះ​ទ្រង់​គឺ​ជា​   សម្តេច​សង្ឃ​តាម​របៀប​លោក​ម៉ិលគីស្សាដែក​ (ហេព្រើរ ៥:១-១០)។ ​យញ្ញ​បូជា​ទាំង​អស់​នៅក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​បាន​ចង្អុល​ទៅ​កាន់  ​ការ​សុគត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង​ ធ្វើ​ជា​យញ្ញ​បូជា​ពិត​ប្រាកដ​តែ​មួយ​ ដែល​នាំ​អោយ​ព្រះ​អត់​ទោស​អំពើ​បាប​របស់​យើង ហើយ​យើង​បាន​ផ្សះផ្សា​ជាមួយ​នឹង​ព្រះ​វិញ​។​ ដូច្នេះ​ ព្រះ​យេស៊ូវ​គឺ​ជា​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​ពិត​ប្រាកដ​តែ​ម្នាក់​រវាង​ព្រះ ​និង​មនុស្ស​ (១ធីម៉ូថេ ២:៥)។ ​នៅ​ពេល​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​សុគត​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង​ ​ វាំងនន​ព្រះ​វិហារ​បាន​រហែក​ជា​ពីរ ដើម្បី​បង្ហាញ​ថា​ តាមរយៈ​ការ​សុគត​របស់​ទ្រង់ ​ ទ្រង់​បាន​បើក​ផ្លូវ​សម្រាប់​យើង​ចូល​កាន់ព្រះជាម្ចាស់​​។ ដូច្នេះ ការ​អនុវត្ត​មួយ​​ពី​ការ​សុគត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង​គឺ​ថា ​យើង​លែង​ត្រូវ​ការ​ពួក​សង្ឃ​ (​បូជាចារ្យ)​ដូច​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​ ដែល​ថ្វាយ​យញ្ញ​បូជា​ទៀត​ហើយ​។ ​បើ​សិន​​និយាយ​ថា យើង​ត្រូវ​ការ​ពួក​សង្ឃ​ដូច​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​  គឺ​ជា​ការ​បដិសេធ​អ្វី ដែល​ព្រះយេស៊ូវ​​បាន​សម្រេចនៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង​។ ​នេះ​មាន​ន័យ​ថា​ តួនាទី​របស់​ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​ពួក​ជំនុំ​នៅក្នុង  ​សម្ព័ន្ធ​មេត្រី​ថ្មី​គឺ​  ខុស​ពី​តួនាទី​របស់​ពួក​សង្ឃ​របស់​អ៊ីស្រាអែល​នៅ​ក្នុង​សម្ព័ន្ធ​មេត្រី​ចាស់​។ ​

អ្នក​ជឿ​ទាំង​អស់​គឺជា​សង្ឃ​

ដូច្នេះ​ ដោយ​សារ​អ្វី​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ធ្វើ​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង​ និង​ដោយ​សារ​យើង​នៅ​ក្រោម​សម្ព័ន្ធមេត្រី​ថ្មី នោះ​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​មិន​ដែល​ហៅ​ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​ពួក​ជំនុំ​ជា «​ពួក​សង្ឃ»​ ​(​​បូជាចារ្យ​​)​នោះ​ឡើយ​ ​ប៉ុន្តែ ​បង្រៀន​ថា   គ្រីស្ទបរិស័ទ​ទាំង​អស់​គឺ​ជា​សង្ឃ (១ពេត្រុស ២:៥, ៩; វិវរណៈ ១:៦; ៥:១០;​២០:៦ ប្រៀបធៀប​នឹង​និក្ខមនំ ១៩:៦)។ ​ដូច្នេះ ​នៅក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​មាន​តែ​ពួក​លេវី​មួយ​ចំនួន​ទេ​ ដែល​អាច​ក្លាយ​ជា​សង្ឃ ហើយ​ពួក​សាសន៍​ដទៃ​មិន​អាច​ទេ ជនជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ដែល​មិន​មក​ពី​ពូជ​អំបូរ​លេវី​ក៏​មិន​អាច​ ហើយ​សូម្បី​តែ​ពួក​លេវី​ជាច្រើន​ក៏​មិន​អាច​ដែរ​។​ ឥឡូវ​នេះ ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ទាំង​អស់​ មិន​ថា​សាសន៍​យូដា​ ឬ​សាសន៍​ដទៃ គឺ​ជា​សង្ឃ​។ ​នេះ​មាន​ន័យ​ថា គ្រីស្ទបរិស័ទ​មិន​ត្រូវ​ការ​អ្នក​សង្រួបសង្រួម​ ​(ស្ពាន​មេត្រី)​រវាង​ព្រះ ​និង​យើង​ក្រៅ​ពី​ព្រះ​យេស៊ូវ​ឡើយ (១ធីម៉ូថេ ២:៥)។ បើសិន​យើង​និយាយ​ថា យើង​ត្រូវ​ការ​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​ម្នាក់​ទៀត នោះ​យើង​បដិសេធ​អ្វី​ ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ធ្វើ​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង​ហើយ​។​

​ការ​និយាយ​ថា  យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​គឺ​ជា​សង្ឃ  ក៏​ប្រាប់​យើង​អំពី​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ទាំង​អស់​ផង​ដែរ​។ ​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ត្រូវ​តែ​មាន​ជីវិត​បរិសុទ្ធ (១ពេត្រុស ១:១៦)។ ​ជារឿយៗ​នៅក្នុង​សាសនា​របស់​មនុស្ស​ មាន​ពីរ​ថ្នាក់ ​គឺ​មាន​ការ​បែង​ចែក​មួយ​រវាង​សង្ឃ​ដែល​ជា​មនុស្ស​បរិសុទ្ធ​ពិសេស និង​អ្នក​ដើរ​តាម​សាសនា​ធម្មតា ​(ពួក​ឃរាវាស ពួក​គ្រហស្ថ ពួក​អ្នក​ក្រៅ​ពី​វិជ្ជាជីវៈ)។ ​យើង​មើល​ឃើញ​ការ​បែង​ចែក​នេះ​នៅក្នុង​ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា​នៅក្នុង​ប្រទេស​   កម្ពុជា​ គឺ​សង្ឃ​ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា​គឺ​ ជា​មនុស្ស​បរិសុទ្ធ​ពិសេស ប៉ុន្តែ​មនុស្ស​ធម្មតា​មិន​ចាំបាច់​ធ្វើ​តាម​ច្បាប់​ដូច​គ្នា​ ឬ​ត្រូវ​តែ​បរិសុទ្ធ​ដូច​សង្ឃ​នោះ​ទេ​។ ​ការ​បែង​ចែក​នេះ​ពិត​ជា​ផ្ទុយ​ទាំង​ស្រុង​ទៅ​នឹង​ជំនឿ​គ្រីស្ទបរិស័ទ។ ​មិន​មាន​កន្លែង​ណា​នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​ ដែល​ផ្តល់​ច្បាប់​សម្រាប់​ក្រុម​ពួក​សង្ឃ​ពិសេស​មួយ និង​ច្បាប់​ផ្សេងទៀត​សម្រាប់​គ្រីស្ទ បរិស័ទ​ធម្មតា​ឡើយ​។ ​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ត្រូវ​តែ​បរិសុទ្ធ​ ហើយ​​ប្រើ​ជីវិត​ដើម្បី​បម្រើ​ព្រះ​​ និង​ថ្វាយ​រូបកាយ​របស់​យើង​ជា​យញ្ញ​បូជា​រស់​ដល់​ទ្រង់ (រ៉ូម ១២:១-២)។ ​

​តង្វាយ​ដទៃ​ទៀត​ ដែល​អ្នក​ជឿ​ថ្វាយ​ទៅ​កាន់​ព្រះ​គឺ «​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ជា​បង​ប្អូន​» (អេភេសូរ ៥:១, ២) «​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ល្អ» (ហេព្រើរ ១៣:១៦) «ទ្រព្យ​សម្បត្តិ» ដើម្បី​ជួយ​ដល់​អ្នក​ដទៃ (ហេព្រើរ ១៣:១៦) និង «ការ​បំរើ» អ្នក​ដទៃ (ភីលីព ២:១៧)​។ ​យើង​មិន​ទុក​អោយ​អ្នក​ណា​ផ្សេង​រៀប​ចំ​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​សម្រាប់​យើង​ទេ គឺ​យើង​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​វិញ​។ ​យើង​មិន​ទុក​អោយ​ពួក​សង្ឃ​ច្រៀង​សម្រាប់​យើង​ទេ គឺ​យើង​ទាំង​ស្រី​ទាំង​ប្រុស​ច្រៀង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​វិញ​ (កាឡាទី ៣:២៨; អេភេសូរ ៥:១៩)។ ​នេះ​មិន​មាន​ន័យ​ថា ​មិន​មាន​មុខ​ងារ​ពិសេស​សម្រាប់​គ្រីស្ទ បរិស័ទ​ខ្លះ ដែល​ព្រះ​បាន​ត្រាស់​ហៅ​អោយ​បំពេញ​ការ​បម្រើ​ជាក់លាក់​នោះ​ទេ ពីព្រោះ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ខ្លះ​ពិត​ជា​មាន​ការ​បម្រើ​ពិសេស​មួយ (១កូរិនថូស ១២:២៨; អេភេសូរ ៤:១១…) ប៉ុន្តែ​មនុស្ស​ទាំង​នេះ​មិន​មាន​ការ​ចូល​ទៅ​ចំពោះ​ព្រះ​ពិសេស​ជាង ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ដទៃ​ទៀត​ឡើយ ហើយ​ពួកគេ​ក៏​មិន​មែន​ជា​ពួក​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​រវាង​     ព្រះជាម្ចាស់​ និង​មនុស្ស​ដែរ​។​

​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​ប្រើ​ពាក្យ​ដែល​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​បម្រើ​របស់​ពួក​សង្ឃ ប៉ុន្តែ​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​បាន​អនុវត្ត​ពាក្យ​ទាំង​នោះ​នៅក្នុង​របៀប​ថ្មី។​

សារ​ដំណឹងល្អ​អំពី​ការ​សុគត​ និង​ការ​រស់​ទ្បើង​វិញ​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អ្វី​ដែល​យើង​ធ្វើ​ ដើម្បី​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​។ នៅក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់ ​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​ជាប់​ទាក់​ទង​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​ជា​មួយ​ព្រះ​វិហារ​ ពួក​សង្ឃ ដង្វាយ​ និង​យញ្ញ   ​បូជា។ ឧបមារ​​ថា អ្នក​ជា​សាសន៍​យូដា​ម្នាក់​នៅក្នុង​សតវត្ស​ទី​មួយ​ដែល​ក្លាយ​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ម្នាក់​។ ប្រជាជន​របស់​អ្នក​បាន​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​តាមរយៈ​ពួក​សង្ឃ​  និង​ការ​ថ្វាយ​ដង្វាយ​ និង​យញ្ញ​បូជា​។ ឥឡូវ គេ​បាន​ប្រាប់​អ្នក​ថា យើង​លែង​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​តាម​របៀប​នេះ​ទៀត​ហើយ​។ តើ​អ្នក​គិត​យ៉ាង​ដូចម្តេច​? អ្នក​នឹង​សួរ​ថា  អញ្ចឹង​តើ​យើង​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​ដោយ​របៀប​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​ទៅ​? មាន​ចម្លើយ​នៅ​ក្នុង​ រ៉ូម ១២:១; ហេព្រើរ ១៣:១៥; ១ពេត្រុស ២:៤។ តើ​ហេតុ​អ្វី​   ប៉ុល​និយាយ​ថា «​យញ្ញ​បូជា​រស់​» នៅក្នុង​រ៉ូម​ ១២:១? ពីព្រោះ​ពួកគេ​មាន​ទំលាប់​សំឡាប់​យញ្ញបូជា​ដែល​គេ​ថ្វាយ។​ ប៉ុន្តែ​ឥឡូវ​នេះ ជំនួស​ឲ្យ​ការ​នាំ​សត្វ​ទៅ​ថ្វាយ​ព្រះ​ហើយ​សម្លាប់សត្វ​នោះ​ យើង​នាំ​យក​ជីវិត​របស់​យើង​ផ្ទាល់​ទៅ​ថ្វាយ​ព្រះ​ និង​ថ្វាយ​រូប​កាយ​របស់​យើង​ជា​យញ្ញ​បូជា​រស់​ ដោយ​សារ​តែ​សេចក្តី​មេត្តា​ករុណា​របស់​ព្រះ  ​នៅក្នុង​ការ​សង្គ្រោះ​យើង​តាមរយៈ​ព្រះ​យេស៊ូវ​វិញ​។ ​យើង​មិន​ថ្វាយ​យញ្ញ​បូជា​ខាង​សាច់​ឈាម​ទេ​ (សត្វ…-ល-) ប៉ុន្តែ​យើង​ថ្វាយ​      យញ្ញ​បូជា​ខាង​វិញ្ញាណ​វិញ​ (១ពេត្រុស ២:៤)។ យើង​ថ្វាយ​ការ​សរសើរ​  និង​ប្រកាស​អំពី​ព្រះនាម​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ    (​ហេព្រើរ​ ១៣:១៥)។ សូម​កត់សំគាល់​ថា នៅក្នុង​ខ​គម្ពីរ​ទាំង​នេះ​ អ្នក​និពន្ធ​ថ្លែង​ថា ព្រះ​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ ​និង​ទទួល​យក​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​បែប​នេះ​។ យើង​មិន​មាន​ពួក​សង្ឃ​ដូច​នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​ទៀត​ទេ ប៉ុន្តែ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ទាំង​អស់​គឺជា «ពួក​សង្ឃ​» ហើយ​ព្រះគ្រីស្ទ ​គឺជា​សម្តេច​សង្ឃ​របស់​យើង​រាល់​គ្នា​។  លើស​ពី​នេះ លោក​ប៉ុល​សរសេរ​នៅក្នុង​រ៉ូម​ ១:៩ ថា «ព្រះ​ដែល​ខ្ញុំ​បម្រើ​ដោយ​វិញ្ញាណ​ខ្ញុំ​ ក្នុង​ដំណឹងល្អ​ពី​ព្រះរាជ​បុត្រា​ទ្រង់​»​។ ពាក្យ​ «បម្រើ» នៅ​ទីនេះ​គឺជា​ពាក្យ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បក​ប្រែ​ជា​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​ផង​ដែរ​។ ​របៀប​ដែល​លោក​ប៉ុល​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​មិន​មែន​ជា​ការ​ថ្វាយ​ យញ្ញ​បូជា​ទេ ប៉ុន្តែ​ដោយ​ការ​ប្រកាស​ដំ​ណឹង​ល្អ​វិញ​។ ដូច្នេះ ​ការ​អធិប្បាយ​គឺជា​សកម្ម​ភាព​ថ្វាយ​បង្គំ​មួយ​។ ​ដូច្នេះ ​វា​ខុស​បើ​ ​និយាយ​ថា ពេល​វេលា​ច្រៀង​នៅក្នុង​ពួក​ជំនុំ​ គឺជា​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​  ប៉ុន្តែ​មិន​និយាយ​ថា  ​សេចក្តី​អធិប្បាយ​ គឺជា​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​នោះ​។ ​ការ​អធិ​ប្បាយ ​គឺជា​សកម្មភាព​ថ្វាយ​បង្គំ​របស់​​អ្នក​អធិប្បាយ​។  ​អស់​អ្នក​ដែល​ស្តាប់​ឮ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ បាន​ស្តាប់​ឮ​ព្រះ​បន្ទូល​ដែល​ដឹក​នាំ​ពួកគេ​ឲ្យ​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​​ក្នុង​របៀប​ដែល​ព្រះ​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ ​ដោយ​គេ​រីក​ចម្រើន​នៅក្នុង​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​ព្រះ​  សេចក្តី​ស្រលាញ់​របស់​ទ្រង់​សម្រាប់​យើង​ ដែល​ឃើញ​នៅក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ និង​បំណង​ព្រះ​ហឫទ័យ​ទ្រង់​សម្រាប់​យើង​ ដែល​ទាំង​អស់​នេះ​គឺ​តាមរយៈ​ការ​រៀន​ព្រះ​គម្ពីរ​។ ​នៅក្នុង​របៀប​នេះ​ អ្នក​អធិប្បាយ​គឺជា​ «​អ្នក​ដឹក​នាំ​ថ្វាយ​បង្គំ​»​ ម្នាក់​ ពីព្រោះ​គាត់​កំពុង​ដឹក​នាំ​មនុស្ស​ទៅ​កាន់​ព្រះ  និង​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​តាម​របៀប​ដែល​ផ្គាប់​ព្រះ​ហឫទ័យ​ទ្រង់​។  លើស​ពី​នេះ លោក​ប៉ុល​និយាយ​ថា ការ​អធិប្បាយ​ដំណឹងល្អ​មិន​គ្រាន់​តែ​ជា​សកម្ម​ភាព​បម្រើ​ព្រះ ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ក៏​ជា​កាតព្វកិច្ច​បែប​ពួក​សង្ឃ​ផង​ដែរ​ (រ៉ូម ១៥:១៥-១៦)។

ដូច្នេះ តួនាទី​របស់​​ពួក​សង្ឃ​​​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពី​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​។​ នៅក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​ ពួក​សង្ឃ​បាន​ថ្វាយ​បង្គំ​ដោយ​ការ​ថ្វាយ​យញ្ញ​បូជា  ​និង​ដង្វាយ​ទៅ​តាម​ក្រឹត្យវិន័យ​។​ នៅក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី លោក​ប៉ុល​និយាយ​ថា ​ គាត់​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​ដោយ​ការ​ប្រកាស​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ​  ដែល​ជា​យញ្ញ​បូជា​ពិត​តែ​មួយ​ដែល​ព្រះ​អាច​ទទួល​យក​បាន​។ ​លោក​ប៉ុល​មិន​ថ្វាយ​យញ្ញ​បូជា​ទេ  ប៉ុន្តែ​តាមរយៈ​ការ​ប្រកាស​ដំណឹងល្អ ​ពួក​សាសន៍​ដទៃ​អាច​ជា​ដង្វាយ​ដែល​ព្រះ​ទទួល​យក​បាន។ ម្តង​ទៀត​ បទ​គម្ពីរ​នេះ​បង្ហាញ​ថា យើង​ត្រឡប់​ជា​ដង្វាយ​ដែល​ព្រះ​ទទួល​យក​បាន​តាមរយៈ​ព្រះយេស៊ូវ ​ ហើយ​យើង​បរិសុទ្ធ​តាមរយៈ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​។

ការ​អនុវត្ត​សម្រាប់​ជីវិត​ពួក​ជំនុំ​

​      សេចក្តី​ពិត​ដែល​ថា គ្រីស្ទបរិស័ទ​ទាំង​អស់​គឺ​ជា​សង្ឃ ​(បូជាចារ្យ​) គឺ​ជា​ផ្នែក​សំខាន់​មួយ​នៃ​សេចក្តី​បង្រៀន​របស់​ព្រះគម្ពីរ​អំពី​ពួក​ជំនុំ​។ គ្រីស្ទបរិស័ទ​មិន​គួរ​ហៅ​ពួក​អ្នក​ដឹកនាំ​របស់​ពួកគេ​ជា «សង្ឃ» ឬ «បូជាចារ្យ​»​ ទេ ពីព្រោះ​ការ​ហៅ​នេះ​ប្រឆាំង​ទាំង​ស្រុង​ទៅ​នឹង​សេចក្តី​បង្រៀន​និង​ការ​អនុវត្ត​នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី។ ​ដោយ​សារ​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​គឺ​ជា​សង្ឃ  នោះ​យើង​មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​បម្រើ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក  ​នៅក្នុង​រូប​កាយ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ  ហើយ​ជួយ​គ្នា​អោយ​រីក​ចម្រើន​ឡើង​ (១កូរិនថូស ១២:១២-៣១; កូល៉ុស ៣:១៥-១៦)។ ​ប៉ុន្តែ​ នៅពេល​យើង​ធ្វើ​ដូច្នេះ យើង​ត្រូវ​តែ​យក​ចិត្ដ​ទុក​ដាក់​ថា អ្វី​ទាំង​អស់​ដែល​យើង​និយាយ​ បង្រៀន​ និង​ប្រព្រឹត្ត​ក្នុង​ការ​បម្រើ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​គឺ​  ត្រូវ​ស្រប​តាម​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​។ ​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​ក៏​បង្រៀន​ថា ​ មាន​ពួក​ចាស់​ទុំ​នៅក្នុង​ពួក​ជំនុំ ដែល​មាន​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ពិសេស​មួយ​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ   ប៉ុន្តែ​នេះ​មិន​ហាម​អ្នក​ដទៃ​ទៀត​នៅក្នុង​ពួកជំនុំ​មិន​អោយ​និយាយ​ឡើយ​។ ​សេចក្តី​ពិត​ដែល​ថា  ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ទាំង​អស់​គឺ​ជា​សង្ឃ ​មិន​ផ្តល់​ព័ន្ធកិច្ច/​ (ការ​បម្រើ)​ស្មើគ្នា​ទៅ​ចំពោះ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​គ្រប់​គ្នា​នោះ​ទេ  ប៉ុន្តែ​ផ្តល់​ការ​បម្រើ​ដល់​មនុស្ស​ទាំង​អស់​ ដោយ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ចែក​ព័ន្ធកិច្ច (ការ​បម្រើ) ​ពិសេស​ ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​អំណាច​ទៅ​កាន់​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន។ ​ទោះ​យ៉ាង​ណា ​ព័ន្ធកិច្ច​ពិសេស​ ដែល​ព្រះ​គ្រីស្ទ​បាន​ប្រទាន​ដល់​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ គឺ​ជា​ការ​បង្រៀន​និង​ការ​ដឹកនាំ​តាមរយៈ​ការ​បង្រៀន​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​​ព្រះ គឺ​មិន​មែន​ប្រទាន​អោយ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​សម្រប​សម្រួល (ស្ពានមេត្រី) ​រវាង​ព្រះជាម្ចាស់​និង​មនុស្ស​ ឬ​សង្ឃ​ឡើយ​។​

ការ​យល់​ខុស​អំពី «សង្ឃ» (បូជាចារ្យ​) នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ពួក​ជំនុំ

​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ​ ​ពួក​ជំនុំ​រ៉ូម៉ាំង​កាតូលិក​បាន​បង្ក​កំហុស​មួយ​គឺ​  បាន​ហៅ​ពួក​អ្នក​ដឹក​នាំ​របស់​ខ្លួន​ជា​ពួក​បូជា ចារ្យ​ ហើយ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​តួនាទី​របស់​ពួក​អ្នក​ដឹកនាំ​របស់​ពួកគេ​ដូច​កាន់​តែ​ដូច​ជា​ពួក​សង្ឃ (បូជាចារ្យ​) ​នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​។ ​ពួកគេ​បាន​ចាត់​ទុក​ពួក​សង្ឃ​របស់​ពួកគេ​ជា​ពួក​អ្នក​សង្រួប​សង្រួម​រវាង​ព្រះ​និង​សមាជិក​ពួកជំនុំ​ ហើយ​បាន​ថ្វាយ​យញ្ញបូជា​ជំនួស​មនុស្ស​ទៀត​ផង​។ ​ពួក​គេ​បាន​ថ្វាយ​យញ្ញ​បូជា​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​ធ្វើ​ពិធី​អរព្រះគុណ​ព្រះ​អម្ចាស់​ (​ពិធី​ជប់​លៀង​ព្រះអម្ចាស់​ដែល​គេ​ហៅ​ថា Mass) ដោយ​ពួកគេ​ជឿ​ថា  នៅពេល​បូជាចារ្យ​បាន​បំពេញ  ​តួនាទី​ពិសេស​របស់​គាត់​ហើយ​  ​នោះ​នំប៉័ង ​និង​ស្រា​នឹង​ផ្លាស់​ប្រែ​ទៅ​ជា​រូប​កាយ  ​និង ​លោហិត​របស់    ​ព្រះគ្រីស្ទ ហើយ​សង្ឃ​ថ្វាយ​ព្រះគ្រីស្ទ​ជា​យញ្ញបូជា​សម្រាប់​មនុស្ស​។​ ​

កំហុស​នេះ​ដែល​យល់​ច្រឡំ​ថា ​ពួក​អ្នក​ដឹកនាំ​ពួក​ជំនុំ​គឺ​ជា​សង្ឃ (បូជាចារ្យ​) ដូច​នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​គឺ​  បាន​ចាប់ផ្តើម​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​ចុង​សតវត្ស​ទី​មួយ​។ ក្លេមិន (Clement) (ប្រហែល​ឆ្នាំ​៩៥) ​បាន​ប្រើ​ឋានានុក្រម​មាន​បី​ថ្នាក់​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​សញ្ញាចាស់(​គឺ ​សម្តេច​​សង្ឃ​ ពួក​សង្ឃ និង​ពួក​លេវី​) ​មក​អនុវត្ត​ចំពោះ​អ្នក​ដឹកនាំ​ពួក​ជំនុំ​គ្រីស្ទ បរិស័ទ​ដែរ​។ ធឺទូលាន (Tertullian) (ប្រហែល​ឆ្នាំ​២០០) ​បាន​ប្រើ​ពាក្យ​ថា «​សង្ឃ» (បូជាចារ្យ​) និង «​សម្តេច​សង្ឃ» សម្រាប់​ពួក​គ្រូគង្វាល​របស់​ពួក​ជំនុំ​។ ​នៅក្នុង​សតវត្ស​ទី​១៣ ​មាន​ការ​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​មួយ ដែល​ពួក​សង្ឃ​រ៉ូម៉ាំង​កាតូលិក​គឺ​ជា​ក្រុម​ពិសេស​មួយ ដែល​អាច​បំពេញ​តួនាទី (តំណែង) ​សាសនា​ ដែល​គ្មាន​អ្នក​ណា​ផ្សេង​ទៀត​អាច​ធ្វើ​បាន​ឡើយ​។ ​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​​​ពិធី​សាសនា​ ដែល​បូជាចារ្យ​បាន​ធ្វើ ​គឺ​អាស្រ័យ​លើ​បូជាចារ្យ ​ដូច្នេះ​ហើយ ​ជំនឿ​របស់​ក្រុម​ជំនុំ​ត្រឡប់​ទៅ​ជា​មិន​សូវ​សំខាន់​។ គេ​តម្រូវ​អោយ​សមាជិក​ពួក​ជំនុំ​សារភាព​អំពើ​បាប​របស់​ខ្លួន​ទៅ​កាន់​បូជាចារ្យ​  ពីព្រោះ​គាត់​មាន​ដើរ​តួនាទី​ជា​អ្នក​សង្រួប​សង្រួម​រវាង​ព្រះ  ​និង​សមាជិក​ពួកជំនុំ។ ​បូជាចារ្យ​មាន​អំណាច​អត់​ទោស (ឬ​មិន​អត់​ទោស) អំពើ​បាប​របស់​មនុស្ស​បាន​។​

ការ​កំណែ​ទម្រង់

​      នៅពេល​មាន​ការ​កំណែ​ទម្រង់  ហើយ​ពួកជំនុំ​ប្រូតេស្តង់​បាន​ចាប់​ផ្តើម ​ សេចក្តី​ពិត​មួយ​របស់​ព្រះ​គម្ពីរ​ ដែល​ពួកគេ​បាន​សង្កត់​ធ្ងន់​លើ​គឺ ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ទាំង​អស់​ជា​សង្ឃ។ ​ពួក​អ្នកដឹកនាំ​ពួក​ជំនុំ​មិន​មែន​ជា​ពួក​សង្ឃ​ពិសេស  ​ពួកគេ​មិន​មែន​ជា​ពួក​អ្នក​សង្រួប​សង្រួម​រវាង​ព្រះ ​និង​ពួកជំនុំ​  ហើយ​ពួក​គេ​មិន​ថ្វាយ​យញ្ញ​បូជា​នៅពេល​ពួកគេ​ធ្វើ​ពិធី​អរព្រះគុណ​ព្រះ​អម្ចាស់​នោះ​ឡើយ​។​ ​នំប៉័ង ​និង​ស្រា​មិន​ប្រែ​ទៅ​ជា​រូបកាយ​ និង​លោហិត​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​ឡើយ​។ ​គ្រីស្ទ បរិស័ទ​មិន​ចាំ​បាច់​សារភាព​អំពើ​បាប​របស់​ខ្លួន​ទៅ​កាន់​សង្ឃ​ ដើម្បី​អោយ​គាត់​ប្រកាស​អោយ​រួច​ពី​អំពើ​បាប​របស់​ពួក​គេ​ឡើយ​។ ​ពួក​អ្នក​កំណែ​ទម្រង់​បាន​បដិសេធ​គោលលទ្ធិ​ទាំង​អស់​នេះ  ពីព្រោះ​ពួកគេ​បាន​ងាក​បែរ​មក​ឯ​សេចក្តី​ពិត​តាមព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​  ដែល​យើង​បាន​មើល​ឃើញ​ខាង​លើ​ហើយ​។​

ការ​សន្និដ្ឋាន​

​ដោយ​សារ​ការ​សុគត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ  នោះ​ព្រះ​វិហារ​ និង​តំណែង​ជា​សង្ឃ​នៅក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​  ហើយ​ឥឡូវ​នេះ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គឺ​ជា​អ្នក​សង្រួប​សង្រួម (ស្ពានមេត្រី) ​តែ​មួយ​គត់​រវាង​ព្រះ ​និង​មនុស្ស​។ ​ការ​បន្ថែមថា​​ពួក​សង្ឃ​ជា​ពួក​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​រវាង​ព្រះ ​និង​មនុស្ស​គឺ​​​ធ្វើ​អោយ​ដំណឹង​ល្អ​ខុស​ពី​ភាព​ដើម​។ ​ព្រះ​បាន​ត្រាស់​ហៅ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ទាំង​អស់​អោយ​ធ្វើ​ជា​សង្ឃ ដែល​មាន​ន័យ​ថា ​យើង​មិន​ហៅ​ពួក​អ្នក​ដឹកនាំ​ពួក​ជំនុំ​ជា​ពួក​សង្ឃ​  ឬ​បូជា  ចារ្យ​នោះ​ទេ  ហើយ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​តែ​មាន​ជីវិត​បរិសុទ្ធ ​ថ្វាយ​ជីវិត​ទាំង​​ស្រុង​​របស់​ពួកគេ​ជា​យញ្ញ​បូជា​រស់​ទៅ​ចំពោះ​ព្រះ  ហើយ​ស្អាង​គ្នា​ឡើង​នៅក្នុង​រូប​កាយ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​។​

 

 

Bibliography

Cairns, A. (2002). In Dictionary of Theological Terms. Belfast; Greenville, SC: Ambassador Emerald International.

Carver, D. E. (2014). Priesthood. D. Mangum, D. R. Brown, R. Klippenstein, & R. Hurst (Eds.), Lexham Theological Wordbook. Bellingham, WA: Lexham Press.

Currid, J. D. (2001). A Study Commentary on Exodus: Exodus 19–40 (Vol. 2). Darlington, England; Carlisle, PA: Evangelical Press.

Duffield, G. P., & Van Cleave, N. M. (1983). Foundations of Pentecostal theology. Los Angeles, CA: L.I.F.E. Bible College.

Elwell, W. A., & Beitzel, B. J. (1988). In Baker encyclopedia of the Bible. Grand Rapids, MI: Baker Book House.

Ferguson, S. B., & Packer, J. I. (2000). In New dictionary of theology. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

Hacking, P. H. (2006). Opening up Hebrews. Leominster: Day One Publications.

Harrison, R. K. (1980). Leviticus: an introduction and commentary (Vol. 3). Nottingham, England: Inter-Varsity Press.

Kendall, R. T. (1996). Understanding Theology, Volume One. Ross-shire, Great Britain: Christian Focus.

(1988). Grace Theological Journal, 9.

Mostert, J. (1967). Preparing the Laity to Teach. In R. G. Turnbull (Ed.), Baker’s dictionary of practical theology. Grand Rapids, MI: Baker Book House.

Motyer, J. A. (1984). The message of Philippians. Leicester; Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top