ភូមិកាពើណិម Capernaum

ភូមិកាពើណិម (ភាសា​ក្រិក Καφαρναουμ) ​គឺ​ជា​ក្រុង​មួយ​ស្ថិត​នៅ​ខាងជើងឆៀងខាងលិច​មាត់​ច្រាំង​សមុទ្រ​កាលីឡេ (សូម​មើល​ផែនទី​ «ស្រុក​កាលីឡេ​នៅ​សម័យ​ព្រះ​យេស៊ូវ​» http://www.dkdl.org/?page_id=1640 )។​  ភូមិនេះ​គឺ​ជា​ក្រុង​របស់​ព្រះយេស៊ូវ​ (ម៉ាថាយ​ ៩:១) ពីព្រោះ​បន្ទាប់​ពី​ព្រះយេស៊ូវ​ផ្លាស់​ទីលំ​នៅ​ចេញ​ពី​ណាសារ៉ែត ​ទ្រង់​បាន​ទៅ​រស់​នៅ​ក្រុង​កាពើណិម (ម៉ាថាយ​ ៤:១៣)។  ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ត្រាស់​ហៅ​លោក​ពេត្រុស​ លោក​អនទ្រេ​ លោក​យ៉ាកុប​ និង​លោក​យ៉ូហាន ​(ដែល​អ្នក​ទាំង​បួន​ជា​អ្នក​នេសាទ) ​នៅ​កាពើណិម។  ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ត្រាស់​ហៅ​លោក​ម៉ាថាយ​នៅ​កាពើណិម​ផង​ដែរ (ម៉ាថាយ​ ៩:៩)។ មាន​នាម៉ឺន​រ៉ូម​ម្នាក់​បាន​រស់​នៅ​កាពើណិម (ម៉ាថាយ​៩:១៨)។  ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ស្ដី​បន្ទោស​ដល់​កាពើណិម ​ជា​មួយ​ក្រុងខូរ៉ាស៊ីន​និង​បេតសៃដា​ ពីព្រោះ​គេ​មិន​ព្រម​ជឿ​ នៅ​ពេល​គេ​បាន​មើល​ឃើញ​ព្រះ​យេស៊ូវ​ធ្វើ​ការ​អស្ចារ្យ​នៅ​ភូមិ​ទាំង​នេះ (ម៉ាថាយ​ ១១:២១; លូកា​ ១០:១៣)។

«កាពើណិម»​ មាន​ន័យ​ថា «ផ្ទះ​(ឬ​ភូមិ​) របស់​ណាហ៊ុម»​ ប៉ុន្តែ​យើង​មិន​ដឹងថា​ ​ណាហ៊ុម​នេះ​ជា​នរណា​ទេ។​ នៅ​ក្នុង​សម័យ​សញ្ញា​ថ្មី​ កាពើណិម​គឺ​ជា​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម ដូច​ជា​ការ​ការ​នេសាទ​និង​ជំនួញ​សំខាន់ ហើយ​ក្រុង​នេះ​ជា​កន្លែង​ ដែល​ចក្រភព​រ៉ូម​បាន​យក​ពន្ធ។  ម្ដាយ​របស់​ព្រះយេស៊ូវ​បាន​រស់​នៅ​កាពើណិម​មួយ​រយៈ (យ៉ូហាន​ ២:១២) ​ហើយ​ម៉ាថាយ​ ១៧:២៤–២៧ បង្ហាញ​ថា​ ព្រះ​យេស៊ូវ​ជា​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដ៏​ល្អ​ដែល​បង់​ពន្ធ​សំរាប់​ព្រះវិហារ​នៅ​កាពើណិម។

កាពើណិម ​គឺ​ជា​ភូមិ​រ៉ូម​ដែល​មាន​សាសន៍​ដទៃ​និង​ជនជាតិ​យូដា​រស់​ជា​មួយ​គ្នា ​ហើយ​ជា​ទូទៅ​គេ​មាន​ភាព​រាក់​ទាក់​គ្នា​បាន​ល្អ​។  កាពើណិម​ស្ថិត​នៅ​ផ្លូវ ​ដែល​ភ្ជាប់​ស្រុកកាលីឡេ​ទៅ​នឹង​ក្រុង​ដាម៉ាស។

​កាពើណិម​ស្ថិត​នៅ​មាត់​ច្រាំង​សមុទ្រ ​(ឬ​បឹង) ដែល​មាន​ឈ្មោះ​បួន​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ៖

  1. សមុទ្រ​គេនេសារ៉ែត (ភាសា​ហេព្រើរ​ខុស​គ្នា​បន្តិច​ពី​ភាសា​ក្រិក​នៅ​លូកា​ ៥:១ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​គម្ពីរ​ភាសា​ខ្មែរ​បាន​បកប្រែ​ដូច​គ្នា) (ជនគណនា​ ៣៤:១១; យ៉ូស្វេ​ ១២:៣; ១៣:២៧)
  2. សមុទ្រ​គេនេសារ៉ែត (លូកា​ ៥:១)
  3. សមុទ្រ​ទីបេរាស (យ៉ូហាន​ ៦:១; ២១:១)
  4. សមុទ្រ​កាលីឡេ (ម៉ាថាយ​ ៤:១៨)

នៅ​ពេល​ឈ្មោះ «កាពើណិម»​ ​លេច​ឡើង​នៅ​ក្នុង​សញ្ញា​ថ្មី​តាម​ធម្មតា ​វា​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​សមុទ្រ​កាលីឡេ (ម៉ាថាយ​ ៤:១៣–២២; ៨:៥–២៤, ម៉ាកុស​ ១:១៦–២១; យ៉ូហាន​ ៦:១៧, ២៤)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top