ក្រុង​ (ឬភូមិ)​ ទីបេរាស Tiberias

ក្រុង​ (ឬភូមិ)​ ទីបេរាស ក្រុង​ទីបេរាស​គឺ​ជា​ក្រុង​មួយ​នៅ​ពី​ត្រើយ​ខាង​ត្បូង​ឆៀង​ខាង​លិច​នៃ​សមុទ្រ​កាលីឡេ (សូម​មើល​ផែនទី​ «ស្រុក​កាលីឡេ​នៅ​សម័យ​ព្រះ​យេស៊ូវ» http://www.dkdl.org/?page_id=1640)។  នៅ​សម័យ​របស់​ព្រះយេស៊ូវ​ ក្រុង​ទីបេរាស​គឺ​ជា​រាជធានី​ស្រុកកាលីឡេ។ ក្រុង​នេះ​ត្រូវ​បាន​សាង​សង់​ឡើង​លើ​​ទីស្មសាន​ហើយ​ជនជាតិ​យូដា​ជា​ច្រើន​បាន​យល់​ថា​ ការ​សាង​សង់​នេះ​ខុស​នឹង​ច្បាប់​របស់​គេ​ ពីព្រោះ​វា​ជា​កន្លែង​មិន​ស្អាត​។  ​ទោះ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ​ នៅ​សតវត្សរ៍​ទី​មួយ​មាន​ជនជាតិ​យូដា​ខ្លះ​ដែល​បាន​រស់​នៅ​ទី​នោះ ​ហើយ​នៅ​ក្នុង​សតវត្សរ៍​ទី​បី គ.ស. ​វិទ្យា​ស្ថាន​មួយ​ចំនួន​របស់​ជនជាតិ​យូដា​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទី​កន្លែង​ទៅ​ឯ​ក្រុង​ទីបេរាស។

ឈ្មោះ «ទីបេរាស»​ បាន​លេច​ឡើង​តែ​បី​ដង​ក្នុង​សញ្ញា​ថ្មី​ប៉ុណ្ណោះ​ (យ៉ូហាន​ ៦:១, ២៣; ២១:១)។  ៦:១; ២១:១ បាន​សរសេរ​ថា «សមុទ្រ​ទីបេរាស»​ ដែល​ជា​ឈ្មោះ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​សម្រាប់​សមុទ្រ​ស្រុក​កាលីឡេ (សូម​មើល យ៉ូហាន​ ៦:១)។  កណ្ឌ​ដំណឹង​ល្អ​មិន​ដែល​សរសេរ​ថា ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ចូល​ភូមិ​ទីបេរាស​ឡើយ​។

ក្រុង​ទីបេរាស​ប្រហែល​ជា​កន្លែង ​ដែល​លោកយ៉ូហាន-បាទីស្ទ ​ត្រូវ​បាន​ជាប់​គុក​និង​ស្លាប់។  ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ដែល​បាន​ចែង​ទុក​នៅ​ក្នុង​ ម៉ាថាយ​ ១៤:១-១២ និង ម៉ាកុស​ ៦:១៤-២៩ ប្រហែល​ជា​កើត​ឡើង​នៅ​ក្រុង​ទីបេរាស​ពីព្រោះ​ទីបេរាស​ជា​រាជធានី​របស់​ហេរ៉ូដ​ ដូច្នេះ​បើ​ស្ដេច​ហេរ៉ូដ​បាន​រៀបចំ​ពិធី​ជប់លៀង ដោយ​អញ្ជើញ​អស់​លោក​មន្ត្រី មេទ័ព និង​នាម៉ឺន​ធំៗ​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​កាលីឡេ​មក​ចូល​រួម​ (ម៉ាកុស​ ៦:២១) នេះ​ប្រហែល​ជា​កើត​ឡើង​នៅ​ក្រុង​ទីបេរាស​ហើយ​។

ប្រហែល​ជា​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ចៀស​វាង​ពី​ក្រុង​ដ៏​សំខាន់​នៅ​ស្រុកកាលីឡេ​ គឺ​ដើម្បី​គេច​ចេញ​ពី​ស្ដេច​ហេរ៉ូដ។  នៅ​ក្នុង​លូកា​ ១៣:៣១–៣៣ មាន​ពួក​ខាង​គណៈផារីស៊ី​ខ្លះ​មក​ព្រមាន​ព្រះយេស៊ូវ​ថា «សូម​លោក​អញ្ជើញ​ទៅ​កន្លែង​ផ្សេង​ទៅ ព្រោះ​ស្ដេច​ហេរ៉ូដ​ចង់​សម្លាប់​ទ្រង់»។  ចម្លើយ​របស់​ព្រះយេស៊ូវ​បង្ហាញ​ថា ទ្រង់​យល់​ថា បេសកកម្ម​របស់​ព្រះអង្គ​គឺ​ ទ្រង់​ត្រូវ​សុគត​នៅ​យេរូសាឡិម​ ដូច្នេះ​ហើយ​ទ្រង់​ចៀស​វាង​ពី​សុគត​នៅ​ស្រុកកាលីឡេ។  ដូច្នេះ​ប្រហែល​ជា​ព្រះ​យេស៊ូវ​ចៀស​វាង​ពី​ក្រុង​ទីបេរាស។  ប៉ុន្តែ​ ស្តេច​ហេរ៉ូដ​បាន​ចាប់​យ៉ូហាន-បាទីស្ទ​នៅ​ក្រៅ​ស្រុក​កាលីឡេ​ ដូច្នេះ​ក៏​ប្រហែល​ជា​មិន​ពិបាក​សម្រាប់​ស្តេច​ហេរ៉ូដ​ក្នុង​ការ​ចាប់​ព្រះយេស៊ូវ​នៅ​ស្រុកកាលីឡេ​ដែរ​។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top