ក្រុង​ស៊ីគែម Shechem

ក្រុង​ស៊ីគែម​ (שְׁכֶם, shekhem) គឺ​ជា​ក្រុង​មួយ​នៅ​ក្នុង​ជ្រោះ​ ដែល​មាន​ជីជាតិ ​រវាង​ភ្នំ​កេរិស៊ីម​និង​ភ្នំ​អេបាល (សូម​មើល​ផែនទី​ «​អ៊ីស្រាអែល​កណ្តាល​និង​ភាគ​ខាង​ត្បូង​» http://www.dkdl.org/?page_id=1666)។​  ស៊ីគែម​មាន​ឈ្មោះ​ល្បីល្បាញ ​ពីព្រោះ​ក្រុង​នេះ​មាន​ដី​វាល​មាន​ជីជាតិ​ល្អ​ (យ៉ូស្វេ​ ២១:២១; ១របាក្សត្រ​ ៦:៦៧)។ ទីតាំង​របស់​ស៊ីគែម​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​វា​អាច​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​យោធា​ក្នុង​តំបន់​បាន​ល្អ​។ អំបូរ​ម៉ាន៉ាសេ​និង​អំបូរ​អេប្រាអិម​ធ្លាប់​រស់​នៅ​ស៊ីគែម។

ស៊ីគែម​គឺ​ជា​កន្លែង​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​លេច​មក​អោយ​លោក​អ័ប្រាហាំ​ឃើញ ហើយ​សំដែង​ព្រះបន្ទូល​‌សន្យា​ថា ទ្រង់​នឹង​ប្រគល់​ស្រុក​នេះ​អោយ​ពូជ​ពង្ស​របស់​គាត់។  នៅ​ទី​នោះ លោក​អ័ប្រាហាំ​បាន​សង់​អាសនៈ​មួយ​ ហើយ​នេះ​ជា​កន្លែង​ទី​មួយ​នៅ​ក្នុង​ទឹក​ដី​សន្យា ​ដែល​អ័ប្រាហាំ​បាន​សាង​សង់​អាសនៈ (លោកុប្បត្ដិ​ ១២:៦-៧;  សូម​មើល​ លោកុប្បត្ដិ​ ៣៥:៤; ចោទិយកថា​ ១១:៣០; យ៉ូស្វេ​ ២៤:២៦; ពួកចៅហ្វាយ​ ៩:៦, ៣៧ ផង​ដែរ)។ លោក​យ៉ាកុប​បាន​មក​ដល់​ក្រុង​ស៊ីគែម​ដោយ​សុខសាន្ត ហើយ​លោក​ក៏​បាន​ទិញ​ដី​មួយ​សំរាប់​បោះ​ជំរំ​ ​នៅ​ទី​នោះ​ផង​ដែរ​។  លោក​បាន​សង់​អាសនៈ​មួយ​នៅ​ទី​នោះ (លោកុប្បត្ដិ​ ៣:១៨-២០)។ លោក​យ៉ាកុប​អោយ​តំបន់​ស៊ីគែម​ដល់​លោក​យ៉ូសែប​ (លោកុប្បត្ដិ​ ៤៨:២១-២២)។  ​ធាតុ​របស់​លោក​យ៉ូសែប​ត្រូវ​បាន​គេ​បញ្ចុះ​នៅ​ស៊ីគែម​ក្នុង​ចំការ​ដែល​លោក​យ៉ាកុប​បាន​ទិញ ហើយ​ដី​នោះ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ទឹក​ដី ​ដែល​ជា​ចំណែក​មត៌ក​របស់​កូន​ចៅ​របស់​លោក​យ៉ូសែប (យ៉ូស្វេ​ ២៤:៣២)។  លោក​ស៊ីគែម​ ដែល​ជា​មេកន្ទ្រាញ​នៅ​ស្រុក​ស៊ីគែម​ បាន​ឃើញ​នាង​ឌីណា​ ហើយ​ក៏​ចាប់​នាង​រំលោភ (លោកុប្បត្ដិ​ ៣៤:១-២)។ លោក​យ៉ូស្វេ​បាន​ប្រមូល​ពួក​អ៊ីស្រាអែល​អោយ​មក​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​ស៊ីគែម​ ហើយ​បាន​ធ្វើ​សម្ព័ន្ធ​មេត្រី​ (ការតាំងសញ្ញា​) នៅ​ទី​នោះ (យ៉ូស្វេ​ ២៤)។  ក្រុង​ស៊ីគែម​គឺ​ជា​ក្រុង​សំរាប់​ជា​ជំរក​ដល់​អ្នក​ដែល​សម្លាប់​គេ (យ៉ូស្វេ​ ២១:២១)។  រវាង​លោកុប្បត្ដិ​ ជំពូក​៣៤ និង​យ៉ូស្វេ​ ជំពូក​២៤ ជនជាតិ​កាណាន​បាន​មក​រស់​នៅ​ក្រុង​ស៊ីគែម​វិញ។  ​អប៊ីម៉ាឡេក​តាំង​ខ្លួន​ជា​ស្ដេច​នៅ​ស៊ីគែម (ពួកចៅហ្វាយ​ ៩) ហើយ​រេហូបោម​បាន​យាង​ទៅ​ស៊ីគែម ដ្បិត​ប្រជាជន​អ៊ីស្រាអែល​ទាំង​មូល​មក​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​ទី​នោះ ដើម្បី​អភិសេក​គាត់ (១ពង្សាវតារក្សត្រ​ ១២:១។  ក្រោយ​មក​ក្រុង​នេះ​ជា​ក្រុង​បរិសុទ្ធ​សម្រាប់​ជនជាតិ​សាម៉ារី​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​ ១០៧ មុន​ គ.ស​ជា​ពេល​កង​ទ័ព​យូដា​បាន​បំផ្លាញ​វា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top