ក្រុង​សេសារា​ Caesarea

ក្រុង​សេសារាCaesarea

ក្រុង​សេសារា​ជា​កំពង់​ផែ​សំខាន់​នៅ​ច្រាំង​សមុទ្រ​ក្នុង​អ៊ីស្រាអែល។  ស្តេច​ហេរ៉ូដ​បាន​សាង​សង់​ក្រុង​នេះ​ហើយ​​ដាក់​​ឈ្មោះ​ថា សារា ​ដើម្បី​គោរព​ព្រះចៅ​អធិរាជ​រ៉ូម៉ាំង ​សេសារ​អូគូស្ដ។ នេះ​ជា​កន្លែង​ដែល​លោក​ពេត្រុស​បាន​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ​ដល់​សាសន៍​ដទៃ​ (អេម៉ុស​ ១០)។ (សូម​មើល​ កិច្ចការ​ ២៤ និង ២៥ សម្រាប់​រឿង​អំពី​ប៉ុល)។ ក្រុង​នេះ​ខុស​គ្នា​នឹង​សេសារាភីលីព។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top