ក្រុង​ដាម៉ាស​ Damascus

ក្រុង​ដាម៉ាស​ Damascus

ក្រុង​ដាម៉ាសគឺ​ជា​រាជធានី​នៃ​ស្រុក​ស៊ីរី​ (អេសាយ​ ៧:៨; ១៧:៣)​​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ចម្ងាយ​​ប្រហែល​២១៤ គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ខាង​ជើង​យេរូសាឡិម។ អ្នក​ជំនួយ​របស់​អ័ប្រាហាំ​ម្នាក់​បាន​មក​ពី​ក្រុង​ដាម៉ាស (លោកុប្បត្ដិ​ ១៥:២)។  ​មិន​មានការ​និយាយ​ពី​ក្រុង​ដាម៉ាស​​​​​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ទៀត​ទេ​ ​រហូត​ដល់​សម័យ​ស្តេច​ដាវីឌ (២សាំយូអែល​ ៨:៥; ១របាក្សត្រ​ ១៨:៥)។ មាន​សង្គ្រាម​រយៈពេល​វែង​មួយ ​រវាង​អ៊ីស្រាអែល​និង​ប្រទេស​ស៊ីរី​ ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​មក​ស៊ីរី​បាន​រួមសម្ព័ន្ធ​ជា​មួយ​អ៊ីស្រាអែល​ប្រឆាំង​នឹង​យូដា​ (២ពង្សាវតារក្សត្រ​ ១៥:៣៧)។

ស្ដេច​ស្រុក​អាស្ស៊ីរី​​​យាង​ទៅ​វាយ​ស្រុក​ស៊ីរី​​និង​​ក្រុង​ដាម៉ាស​ដណ្ដើម​យក​បាន​ក្រុង​នោះ រួច​កៀរ​អ្នក​ក្រុង​នោះ​ទៅ​ជា​ឈ្លើយ​នៅ​ស្រុក​គៀរ (២ពង្សាវតារក្សត្រ​ ១៦:៧–៩)។  ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នេះ​បាន​សម្រេច​ព្រះបន្ទូល​ទំនាយ (អេសាយ​ ១៧:១; អេម៉ុស​ ១:៣-៥; យេរេមា​ ៤៩:២៣-២៧)។

​ក្រុង​ដាម៉ាស​សំខាន់​សម្រាប់​រឿង​របស់​លោក​​ប៉ុល​​ (កិច្ចការ​​ ៩:១–២៥)។ ក្រោយ​មក​លោក​ប៉ុល​បាន​ត្រឡប់​មក​ក្រុង​ដាម៉ាស​វិញ (កាឡាទី​ ១:១៦-១៧)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top