កាឡាទី ៣:១៥-២៥ Galatians 3:15-25

Gal. 3.15-25

កាឡាទី ៣:១៥២៥

ការ​រំលឹកនៅ​ក្នុង​កាឡាទី​ ៣:១-១៤ យើង​រៀន​ថា បញ្ហា​នៃ​ពួក​កាឡាទី​គឺ​ជា​បញ្ហា​ដែល​កើត​ឡើងជា​ច្រើន​ដង​ក្នុង​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ផង​ដែរ។  គ្រីស្ទបរិស័ទ​ចាប់ផ្តើម​ជីវិត​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រីស្ទ​ដោយ​គេ​ជឿ​ដំណឹង​ល្អ​ ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​មក គេ​ចង់​បន្ត​ជីវិត​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រីស្ទ​ដោយ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រឹត្យវិន័យ​ហើយ​គិត​ថា ព្រះជាម្ចាស់​នឹង​សង្គ្រោះ​គេ​ដោយ​សារ​គេ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រឹត្យវិន័យ។  ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​ជា​អស់​អ្នក​ដែល​កាត់​ស្បែក ​(ឬ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រិត្យវិន័យ​) ដែល​ទទួល​ព្រះពរ​រួម​ជា​មួយ​អ័ប្រាហាំ​នោះ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​អស់​អ្នក​ដែល​ជឿ​ដំណឹង​ល្អ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​វិញ។  អស់​អ្នក​ដែល​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រឹត្យវិន័យ​ត្រូវ​បណ្ដាសា​ ប៉ុន្តែ​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​រាប់​យើង​ជា​សុចរិត​ដោយ​យើង​ជឿ​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ។

សូម​អាន​កាឡាទី​ ៣:១៥-២៥ ទាំង​មូល។​

សូម​អាន​ខ.​១៥​ ទ្បើង​វិញ។​  តើ​មនុស្ស​អាច​លើក​ចោល ឬ បន្ថែម​បញ្ចូល «សេចក្តី​សញ្ញា​» ​របស់​មនុស្ស​បាន​ទេ?

ការ​ពន្យល់  ពាក្យ​ភាសា​ក្រិក​នៅ​ក្នុង​ខ.១៥ ដែល​ត្រូវ​បាន​បកប្រែ​ ​«សេចក្តី​សញ្ញា​»​ (នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ខ្មែរ​បរិសុទ្ធ)​ គឺ​ជា​ពាក្យ​ដែល​អាច​មាន​ន័យ​ថា ​«ការតាំងសញ្ញា​»​ (គខប សម្ព័ន្ធ​មេត្រី​) ឬ​អាច​មាន​ន័យ​ថា «ពាក្យ​បណ្ដាំ»​ (ដូច្នេះ​ហើយ​ ​គម្ពីរ​ គខប បាន​បកប្រែ​ពាក្យ​ភាសា​ក្រិក​ដោយ​ប្រើ​ពាក្យ​ «ពាក្យ​បណ្ដាំ»)។  បើ​មាន​មនុស្ស​ម្នាក់​បាន​សរសេរ​ពាក្យ​បណ្ដាំ​ហើយ​ស្លាប់​ទៅ គ្មាន​អ្នក​ណា​អាច​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ពាក្យ​បណ្ដាំ​របស់​គាត់​បាន​ទេ។  មនុស្ស​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ធ្វើ​តាម​ពាក្យ​បណ្ដាំ​នោះ។  ​ពូជ​របស់​គាត់​នឹង​ទទួល​មរតក​តាម​ពាក្យ​បណ្ដាំ​របស់​គាត់។  ​នៅ​អត្ថបទ​នេះ លោក​ប៉ុល​លើក​យក​ឧទាហរណ៍​មួយ​នេះ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ថា ការតាំងសញ្ញា ​(សម្ពន្ធមេត្រី) ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​ចង​ជា​មួយ​អ័ប្រាហាំ​ពុំ​បាន​លុប​បំបាត់​ទេ។

សូម​អាន ​ខ.​១៦។​  ព្រះជាម្ចាស់​មាន​ព្រះបន្ទូល​សន្យា​ដល់​នរណា? ___________ និង _______________។

សូម​អាន ​ខ.​១៧។​  ​តើ ក្រឹត្យវិន័យ​បាន​លុប​បំបាត់​ពាក្យ​បណ្ដាំ (ការតាំងសញ្ញា​ សម្ព័ន្ធ​មេត្រី​) ​របស់​ព្រះអង្គ​ជា​មួយ​អ័ប្រាហាំ​ឬ?

ហេតុ​អ្វី​មិន​បាន?  ពីព្រោះ​ក្រិត្យវិន័យ​មក​ដល់​បួន​រយ​សាមសិប​ឆ្នាំ​ក្រោយ​មក​ទៀត ហើយ​លោក​ប៉ុល​បាន​បង្ហាញ​ហើយ​នៅ​ខ.១៥ ថា គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​អាច​លុប​បំបាត់ ឬ​បន្ថែម​បន្ថយ​ពាក្យ​បណ្ដាំ​របស់​មនុស្ស​បាន​ទេ។

សូម​អាន ​ខ.​១៨។​  ​បើសិនជា​មរដក​នោះ​បាន​មក​ដោយ​អាង​លើ​ក្រិ​ត្យ​វិន័យ​នោះ តើ​បាន​អាង​លើ​សេចក្តី​សន្យា​ឬទេ?

ការ​ពន្យល់  គ្រូ​ក្លែង​ក្លាយ​បាន​បង្រៀន​ថា សាសន៍​ដទៃ​ដែល​បាន​ជឿ​លើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​ត្រូវ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រិត្យវិន័យ​ប្រយោជន៍​ដើម្បី​អោយ​គេ​បាន​សង្គ្រោះ។  ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​លោក​ប៉ុល​លើក​យក​ឧទាហរណ៍​មួយ​ពី​វប្បធម៌​នៅ​សម័យ​នោះ (ឧទាហរណ៍​ស្ដី​អំពី​ពាក្យ​បណ្ដាំ) ដើម្បី​បង្ហាញ​ថា ការ​បង្រៀន​របស់​ពួក​គេ​ខុស​ឆ្គង។  ក្រិត្យវិន័យ​បាន​មក​ដល់​បួន​រយ​សាមសិប​ឆ្នាំ​ក្រោយ​សម្ព័ន្ធ​មេត្រី​ជា​មួយ​នឹង​អ័ប្រាហាំ​ ដូច្នេះ​មិន​បាន​លុប​បំបាត់​ពាក្យ​សន្យា​នោះ​ទេ។  ដូច្នេះ​ យើង​បាន​ទទួល​មរដក (យើង​បាន​សង្គ្រោះ​) ដោយ​ព្រះ​គុណ​ គឺ​ដោយ​សេចក្ដី​សន្យា​ មិន​មែន​ដោយ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រិត្យវិន័យ​ឡើយ។  ម្ដង​ទៀត នេះ​បង្ហាញ​ថា ជំនឿ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ខុស​ប្លែក​ពី​សាសនា​ផ្សេងៗ​ទៀត ដែល​ស្វែងរក​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​តាម​រយៈ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​របស់​ខ្លួន។

សូម​អាន ​ខ.​១៩-២០។​  ក្រឹត្យវិន័យ​កើត​មាន​មក​ដើម្បីអ្វី?

ក្រិត្យវិន័យ​មាន​ប្រយោជន៍​នេះ​ទាល់​តែ​ពេល​ណា?

ការ​ពន្យល់  លោក​ប៉ុល​បង្រៀន​ថា ក្រិត្យវិន័យ​មាន​ប្រយោជន៍​នៅ​ក្នុង​ផែនការ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់។  ក្រិត្យវិន័យ​បាន​មក​ក្រោយ​ពី​អ័ប្រាហាំ​ ប៉ុន្តែ​នៅ​មុន​ពូជពង្ស​របស់​អ័ប្រាហាំ​ដែល​ត្រូវ​ទទួល ​មរដក​យាង​មក​ដល់។

សូម​អាន ​ខ.​២១-២២។​  តើ ​ក្រឹត្យវិន័យ​អាច​ផ្ដល់​ជីវិត​ឬទេ?

តើ មនុស្ស​នឹង​បាន​សុចរិត​ដោយសារ​ក្រឹត្យវិន័យ​ឬទេ?

តើ នរណា​បាន​ទទួល​ផល ស្រប​តាម​ព្រះបន្ទូល​សន្យា?

សូម​អាន ​ខ.​២៣-២៥។​  តើ ក្រិត្យវិន័យ​ធ្វើ​ជា​អ្នកដឹកនាំ​យើង​រាល់គ្នា​ទៅដល់​នរណា?

តើ យើង​នៅ​ក្រោម​អំណាច​របស់​អ្នកដឹកនាំ (ក្រិត្យវិន័យ​) ឬទេ?  ហេតុ​អ្វី?

ការ​ពន្យល់  នៅ​ទី​នេះ​លោក​ប៉ុល​បង្រៀន​ថា ក្រិត្យវិន័យ​មិន​ជា​បញ្ហា​ទេ ប៉ុន្តែ​បញ្ហា​មក​ពី​មនុស្ស ​ពីព្រោះ​មនុស្ស​ទាំង​អស់​នៅ​ក្រោម​អំណាច​បាប។  ក្រិត្យវិន័យ​បាន​សំដែង​អោយ​យើង​ឃើញ​បាប​របស់​ខ្លួន​ ដូច្នេះ​វា​បាន​នាំឲ្យ​យើង​ឃើញ​ថា យើង​ត្រូវ​សំអាង​ទៅ​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ​។  ដោយ​ព្រោះ​យើង​មាន​បាប មាន​តែ​ម៉្យាង​គត់​ដែល​យើង​បាន​ទទួល​ផល​ស្រប​តាម​ព្រះបន្ទូល​សន្យា​គឺ ​ជឿ​លើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​ (មិន​គ្រាន់តែ​ជឿ​ព្រះ)។  នៅ​ពេល​យើង​ដល់​ព្រះគ្រីស្ទ​ហើយ យើង​មិន​នៅ​ក្រោម​អំណាច​របស់​អ្នកដឹកនាំ​នោះ​ទៀត​ទេ។

ការ​អនុវត្ត នៅ​ពេល​យើង​រៀន​និង​បង្រៀន​ក្រិត្យវិន័យ​ យើង​ត្រូវ​យល់​ឲ្យ​ច្បាស់​ថា តួនាទី​របស់​ក្រិត្យវិន័យ​គឺ​ សំដែង​អំពើ​បាប​របស់​យើង​និង​នាំ​យើង​ទៅដល់​ព្រះគ្រីស្ទ។  ជា​ញឹក​ញាប់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​គិត​ថា គេ​បាន​ទទួល​ពរ​ឬ​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​ដោយ​គេ​ស្ដាប់​តាម​ក្រិត្យវិន័យ​ ប៉ុន្តែ​លោក​ប៉ុល​បាន​ថា «អស់អ្នក​ដែល​អាង​ដល់​ការប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រិ​ត្យ​វិន័យ នោះ​ត្រូវ​បណ្តាសា​វិញ»​ (៣:១០)។  តើ​អ្នក​ឬ​សមាជិក​នៅ​ក្នុង​ពួក​ជំនុំ​របស់​អ្នក​អាង​ដល់​ការប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រិ​ត្យ​វិន័យ​ឬ​ទេ?

រំលឹក​ទ្បើង​វិញ តើ​យើង​បាន​រៀន​អ្វី​ចេញ​ពី​កាឡាទី​ ៣:១៥២៥?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top