កាឡាទី​ ៥:១-១៥ Galatians 5:1-15

Gal. 5.1-15

កាឡាទី​ ៥:១៥

ការ​រំលឹកនៅ​ក្នុង​កាឡាទី​ ៤:៨-៣១ យើង​រៀន​បាន​ថា ១. មុន​គ្រីស្ទបរិស័ទ​នៅ​កាឡាទី​បាន​ទទួល​ព្រះគ្រីស្ទ​ គេ​ធ្លាប់​បាន​តាម​សាសនា​និង​ប្រពៃណី​របស់​មនុស្ស​លោក​ដែល​មិន​ស្គាល់​ព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែ​លោក​ប៉ុល​ឆ្ងល់​អំពី​ដំណើរ​នេះ​ណាស់ ​ពី​ព្រោះ​ឥឡូវ​គេ​បាន​ស្គាល់​ព្រះជាម្ចាស់​ហើយ ​ប៉ុន្តែ​គេ​បែរ​ទៅ​បម្រើ​វិញ្ញាណ​និង​ប្រពៃណី​របស់​លោកិយ​នេះ​ទៅ​វិញ។  ២. គ្រូ​ក្លែង​ក្លាយ​ចង់តែ​ឱ្យ​ពួក​កាឡាទី​បោះ​បង់​លោក​ប៉ុល​ ដើម្បី​ឱ្យ​ពួក​កាឡាទី​ប្រឹង​សង្វាត​ទៅតាម​គេ​វិញ។  ៣. លោក​ប៉ុល​បាន​លើក​យក​ឧទាហរណ៍​មួយ​មកពី​ក្រិត្យវិន័យ​ស្ដី​អំពី​បាវ​ស្រី​និង​ស្រី​អ្នក​ជា​ថា «យើង​រាល់គ្នា​មិន​មែន​ជា​កូន​របស់​បាវ​ស្រី​ទេ​ គឺជា​កូន​របស់​ស្រី​អ្នកជា​វិញ» ​(៤:៣១)។

សូម​អាន​កាឡាទី​ ៥:១-១៥ ទាំង​មូល។​

សូម​អាន​ខ.​១-៤​ ទ្បើង​វិញ។​ តើ ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​ប្រទាន​អ្វី? (ខ.១)

បើសិន​ពួក​កាឡាទី​ទទួល​កាត់​ស្បែក នោះ​លទ្ធផល​គឺ​ជា​អ្វី?

តើ ការ​ពឹង​ដល់​ក្រិ​ត្យ​វិន័យ​ឱ្យ​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត​មាន​លទ្ធផល​អ្វី?

ការ​ពន្យល់ និង​ការ​អនុវត្ត   ​បើ​យើង​អាង​ដល់​ការប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រិ​ត្យ​វិន័យ​ប្រយោជន៍​ដើម្បី​អោយ​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ​យើង នោះ​យើង​ត្រូវ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រិ​ត្យ​វិន័យ​ទាំង​មូល​យ៉ាង​ឥត​ខ្ចោះ។  យ៉ាកុប​បាន​សរសេរ​ថា «ដ្បិត​អ្នកណា​ដែល​កាន់​ក្រិត្យវិន័យ​ទាំងមូល តែ​ភ្លាត់​ជំពប់​នឹង​បទ​ណា​មួយ នោះ​ក៏​ត្រឡប់​ជា​មាន​ទោស​ចំពោះ​ក្រិត្យវិន័យ​ទាំង​មូល​នោះ​ហើយ»​ (យ៉ាកុប​ ២:១០)។  ម្ដង​ទៀត​ សេចក្ដី​បង្រៀន​នេះ​បាន​បង្ហាញ​អំពី​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​ជំនឿ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​និង​សាសនា​ផ្សេងៗ​ទៀត។  គេ​អាង​ដល់​ការប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រិ​ត្យ​វិន័យ​ប្រយោជន៍​ដើម្បី​អោយ​បាន​សង្គ្រោះ​ ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​វិញ បើ​យើង​ធ្វើ​ដូច្នេះ​ នោះ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​គ្មាន​ប្រយោជន៍អ្វី​ដល់​យើង​សោះ។  គ្រូ​គង្វាល​ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​កុំ​ឲ្យ​ការ​បង្រៀន​របស់​គេ​នាំ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​អាង​ដល់​ការប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រិត្យ​វិន័យ​ឲ្យ​សោះ។​ បើ​ធ្វើ​ដូច្នោះ គ្រូ​គង្វាល​បាន​នាំ​ឲ្យ​ព្រះគ្រីស្ទ​គ្មាន​ប្រយោជន៍អ្វី​ទាំង​អស់​ដល់​អ្នក​ស្ដាប់​ ហើយ​បាន​នាំ​គេ​ដាច់​ចេញ​ពី​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ផង​ដែរ​ហើយ។

សូម​អាន​ ខ.​៥-៦។  តើ យើង​រង់​ចាំ​អ្វី?

តើ ក្នុង​ព្រះ​គ្រី​ស្ទ​យេស៊ូវ មាន​តែ​អ្វី​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍?

ការ​ពន្យល់៖ ចាប់​ពី​ជំពូក​មួយ​ដល់​ជំពូក​៤​ លោក​ប៉ុល​បាន​បង្រៀន​ថា យើង​មិន​បាន​សង្គ្រោះ​និង​មិន​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត​ដោយ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​របស់​ខ្លួន​ទេ។  ប៉ុន្តែ​ការ​បង្រៀន​នេះ​មិន​មាន​ន័យ​ថា ការ​ប្រព្រឹត្ត​មិន​មាន​តម្លៃ​ទេ។  ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ ជំនឿ​ពិត​ប្រាកដ​នាំ​អោយ​យើង​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ផ្សេងៗ ដោយ​ចិត្ត​ស្រឡាញ់ ហើយ​មាន​តែ​ប្រព្រឹត្ត​បែប​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​សំខាន់។

សំនួរ​អនុវត្ត:តើ​អ្នក​មាន​ជំនឿ​និង​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​ឬទេ?

សូម​អាន​ ខ.​៧-១០។  នៅ​ក្នុង​បរិបទ​នេះ ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​លោក​ប៉ុល​ប្រើ​ពាក្យ​ថា «ដំបែ​តែ​បន្តិច អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ម្សៅ​ទាំងអស់​ដោរ​ឡើង​បាន»?  ចូរ​ប្រៀប​ធៀប​ ម៉ាថាយ​ ១៦:១១-១២។

គ្រូ​ដែល​បំភាន់​ពួក​គ្រីស្ទបរិស័ទ​នៅ​កាឡាទី​នឹង​ត្រូវ​ទទួល​អ្វី?

សូម​អាន​ ខ.​១១-១២។  ការ​ពន្យល់  ដំណឹង​ល្អ​ពិត​ប្រាកដ​អំពី​ឈើឆ្កាង​មាន​សេចក្តី​បង្អាក់​បង្អន់​ហើយ​ធ្វើ​អោយ​មនុស្ស​រវាត​ចិត្ត​ឃ្លាត​ចាក​ពី​ជំនឿ។  ហេតុ​អ្វី?  ពីព្រោះ​ដំណឹង​ល្អ​ពិត​ប្រាកដ​អំពី​ឈើ​ឆ្កាង​ប្រកាស​ថា អំពើ​ល្អ​ដែល​យើង​ប្រព្រឹត្ត​គ្មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​សង្គ្រោះ​ខ្លួន​ទេ ប៉ុន្តែ​ការ​សុគត​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​នៅ​លើ​ឈើឆ្កាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​វិញ។  ប៉ុន្តែ​ «បើសិន​ជា​សេចក្តី​សុចរិត​មក​ដោយសារ​ក្រិ​ត្យ​វិន័យ​ នោះ​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​សុគត​ជា​ឥត​ប្រយោជន៍​សោះ»​ (កាឡាទី​ ២:២១)។  ដូច្នេះ​យើង​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​ ឬ រក​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​ដោយ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ជា​ឥត​ប្រយោជន៍​ ឬ ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​សុគត​ជា​ឥត​ប្រយោជន៍។  ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា ​រឿង​ឈើឆ្កាង​មាន​សេចក្តី​បង្អាក់​បង្អន់​ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ថា យើង​ត្រូវ​ទទួល​កាត់​ស្បែក​ឬ​អាង​ដល់​ការប្រព្រឹត្ត​តាម​ក្រិ​ត្យ​វិន័យ។  ដូច្នេះ ​គេ​បាន​បៀតបៀន​លោក​ប៉ុល ​ពីព្រោះ​គាត់​បាន​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ​ពិត​ប្រាកដ​អំពី​ឈើឆ្កាង។

សំនួរ​ជជែក​  តើ​អ្នក​ធ្លាប់​មាន​គេ​បៀតបៀន​អ្នក​ដោយ​សារ​អ្នក​បាន​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ​អំពី​ឈើឆ្កាង​ហើយ​បង្រៀន​ថា ការ​ប្រព្រឹត្ត​របស់​គេ​គ្មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​សង្គ្រោះ​ខ្លួន​ឬ​ទេ?

សូម​អាន​ ខ.​១៣-១៥។  តើ ​លោក​ប៉ុល​ជំរុញ​យើង​អោយ​ធ្វើ​អ្វី​ក្នុង​ខ.១៣?

ក្រិ​ត្យ​វិន័យ​ទាំង​មូល​បាន​សំរេច​មក​ក្នុង​ពាក្យ​តែ​១​គឺ________________________________________។

បើ​យើង​ចេះតែ​ប្រខាំ ហើយ​ហែក​គ្នា​ស៊ី​ទៅវិញទៅមក នោះ​លទ្ធផល​គឺ​ជា​អ្វី?

សំនួរ​អនុវត្ត​: តើ​អ្នក​អាច​ធ្វើ​អ្វី​ដើម្បី​បំរើ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​ដោយ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​បាន?  នៅ​ពួកជំនុំ?  នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ?  នៅ​ក្នុង​សង្គម?

រំលឹក​ទ្បើង​វិញ តើ​យើង​បាន​រៀន​អ្វី​ខ្លះ​ចេញ​ពី​កាឡាទី​ ៥:១៥?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top