ហាកាយ ១.១-១៥ Hag. 1:1-15

Hag 1.1-15

ហាកាយ​ ១

ពេល​ដែល​ត្រូវ​សង់​ព្រះវិហារ​ឡើង​វិញ

ចូរ​អាន ខ.​១  តើ​ព្រះបន្ទូល​នៃ​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​មក​ដល់​នរ​ណា?

តើ​អ្នក​ទាំង​ពីរ​នេះ​មាន​តួនាទី​អ្វី?

 

ចូរ​អាន ខ.២  ប្រជាជន​យូដា​ពោល​អ្វី?

 

ការ​ពន្យល់នៅ​ឆ្នាំ​៥៨៦ មុន​គ.ស​ ពួក​បាប៊ីឡូន​បាន​បំផ្លាញ​យូដា​និង​យេរូសាឡិម​និង​ព្រះ​វិហារ។  ​លោក​នេប៊ូសារ៉ាដានកៀរ​ប្រជាជន​នៅ​សេសសល់​ក្នុង​យេរូសាឡិម​ អស់​អ្នក​ដែល​បាន​រត់​ទៅ​ចុះ​ចូល​នឹង​ស្ដេច​ស្រុក​បាប៊ីឡូន ព្រម​ទាំង​បណ្ដាជន​ដែល​នៅ​សេសសល់​យក​ទៅ​ធ្វើ​ជា​ឈ្លើយ​សឹក។ នៅ​ឆ្នាំ៥៣៨ មុន​គ.ស​ ​ស៊ីរូស​អនុញ្ញាត​អោយ​ប្រជាជន​យូដា​ត្រឡប់​ទៅ​យេរូសាឡិម​វិញ (អែសរ៉ា​ ១)។  នៅ​ឆ្នាំ៥៣៦ មុន​គ.ស​ ប្រហែល​ជា ៥០,០០០ នាក់ (អែសរ៉ា​ ២:៦៤-៦៥) ​បាន​ត្រឡប់​ដល់​យេរូសាឡិម​ ហើយ​គេ​ចាប់ផ្តើម​សាង​សង់​ព្រះ​វិហារ​នៅ​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំ​របស់​សូរ៉ូបាបិល។  ​អ្នក​ស្រុក​ជុំ​វិញ​នាំ​គ្នា​ធ្វើ​អោយ​ប្រជាជន​យូដា​បាក់​ទឹក​ចិត្ត ព្រម​ទាំង​បំភ័យ​ពួក​គេ​មិន​អោយ​សាង​សង់​ព្រះ​វិហារ​ទៀត (អែសរ៉ា​ ៤:៤)។

 

ចូរ​អាន​ ខ.៣-១១   តើ​ព្រះជាម្ចាស់​មាន​ព្រះបន្ទូល​ឆ្លើយ​តប​យ៉ាង​ម៉េច​ចំពោះ​ជនជាតិ​យូដា?​

 

ពួក​យូដា​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចំពោះ​ផ្ទះ​របស់​ខ្លួន​ជាជាង​ព្រះ​វិហារ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់។  តើ​ព្រះអង្គ​គាប់​ព្រះហឫទ័យ​នឹង​អាកប្បកិរិយា​នេះ​ឬ​ទេ?  តើ​ស្ថានភាព​នេះ​ទាក់​ទង​នឹង​យើង​នា​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច?

 

ចូរ​អាន​ខ.១២  តើ​ប្រជាជន​យូដា​បាន​ឆ្លើយតប​ចំពោះ​ព្រះបន្ទូល​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច?

ចូរ​អាន​ខ.១៣-១៥  តើ​ព្រះបន្ទូល​បាន​ប្រកាស​អ្វី​តាម​រយៈ​ហោរា​ហាកាយ​តើ​លោក​សូរ៉ូបាបិល ​លោក​មហា​បូជាចារ្យ​យេសួរ ប្រជាជន​ដែល​នៅ​សេសសល់​បាន​ធ្វើ​អ្វី?

 

ការ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ដែល​យើង​រៀន​អំពី​ព្រះជាម្ចាស់​

ព្រះ​ទ្រង់​ជ្រាប​ទាំង​អស់​ (ព្រះជាម្ចាស់​ទត​ឃើញ​អំពើ​ដែល​ពួក​គេ​ប្រព្រឹត្ត ហើយ​ទ្រង់​ព្រះ​សណ្ដាប់​ឮ​នូវ​អ្វី​ដែល​ប្រជាជន​និយាយ)។

ព្រះជាម្ចាស់​ទាក់​ទង​នឹង​រាស្រ្ត​របស់​ព្រះ​ដោយ​ព្រះបន្ទូល ដែល​វាយ​ប្រដៅ​និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពួក​គេ។

ការ​អនុវត្ត​  ឥឡូវ​នេះ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​មិន​សាង​សង់​ព្រះ​វិហារ​នៅ​យេរូសាឡិម​ទេ ប៉ុន្តែ​ពួកជំនុំ​ (រូបកាយ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​) គឺ​ជា​ព្រះ​វិហារ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ (អេភេសូរ​ ២:១៩-២១)។  តើ​អ្នក​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចំពោះ​ផ្ទះ​របស់​ខ្លួន​ជា​ជាង​ការ​សាង​សង់​ពួកជំនុំ​ឬ​ទេ?  នៅ​ហាកាយ​ ១:១៣ ព្រះជាម្ចាស់​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា ​ទ្រង់​ស្ថិត​នៅ​ជា​មួយ​ពួក​គេ​ដើម្បី​អោយ​ពួក​គេ​នឹង​បញ្ចប់​បេសកកម្ម​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​បង្គាប់​អោយ​ពួក​គេ​ធ្វើ។  ចំពោះ​យើង​វិញ ព្រះគ្រីស្ទ​សន្យា​ថា ទ្រង់​នឹង​ស្ថិត​នៅ​ជា​មួយ​យើង​ជា​រាល់​ថ្ងៃ​ផង​ដែរ​ ដរាប​ដល់​បំផុត​កល្ប ដើម្បី​អោយ​ទ្រង់​នឹង​ជួយ​យើង​បញ្ចប់​បេសកកម្ម​ដែល​ទ្រង់​បាន​បង្គាប់​យើង​ធ្វើ។  នៅ​ក្នុង​ហាកាយ​ជំពូក​មួយ​ប្រជាជន​យូដា​ត្រូវ​ការ​ព្រះបន្ទូល​ដើម្បី​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពួក​គេ។  យើង​ត្រូវ​ការ​ព្រះបន្ទូល​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ផង​ដែរ ដើម្បី​លើ​ក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​យើង។

រំលឹក​ទ្បើង​វិញ៖ តើ​យើង​បាន​រៀន​អ្វី​ខ្លះ​ចេញ​ពី​ហាកាយ​ ១:១-១៥?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top