ហាកាយ ២.១-៩ Hag. 2:1-9

Hag 2.1-9

ហាកាយ​ :

ព្រះវិហារ​ថ្មី

ហាកាយ​ជំពូក​២ បាន​ចែង​ទុក​នូវ​ប្រសាសន៍​បី​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ប្រកាស​ដល់​ប្រជាជន​យូដា។  ប្រសាសន៍​ទី​មួយ​មាន​នៅ​ក្នុង​ ២:១-៩។

ចូរ​បំពេញ​ចន្លោះ​

១:១ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​_____ ក្នុង​ខែ​ទី_____

២:១ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​_____ ក្នុង​ខែ​ទី_____

ដូច្នេះ​ ​១:១ និង ២:១ បង្ហាញ​​ថា តិច​ជាង​ពីរ​ខែ​បន្ទាប់​ពី​ហាកាយ​បាន​ប្រកាស​ព្រះបន្ទូល​នៅ​ក្នុង​ជំពូក​មួយ ​ប្រជាជន​យូដា​បាក់​ទឹក​ចិត្ត​ហើយ។  ពួក​គេ​ត្រូវ​ការ​ព្រះបន្ទូល​លើក​ទឹក​ចិត្ត​គេ​ម្តង​ទៀត។

ចូរ​អាន ២:១-៣  សំរាប់​អ្នក​ណា​ដែល​ធ្លាប់​បាន​ឃើញ​ព្រះវិហារ​របស់​សាឡូម៉ូន​ តើ​ព្រះ​វិហារ​នោះ​ប្រៀប​ផ្ទឹម​នឹង​ព្រះ​វិហារ​ថ្មោង​ថ្មី​ដែល​គេ​កំពុង​តែ​សាង​សង់​យ៉ាងដូច​​ម្តេច​​?

 

 

​ចូរ​អាន ខ.៤-៥  តើ​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ប្រកាស​អ្វី​ដើម្បី​​ធ្វើ​អោយ​គេ​មាន​ចិត្ត​ក្លាហាន​ឡើងវិញ?  (សូម​កំណត់​ពាក្យ​ «ដ្បិត​»​)។

 

សូម​កំណត់​​  អ្វី​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​សន្យា​ពី​មុន ([ខ.៥] គឺ​ទ្រង់​នៅ​ជា​មួយ[ខ.៤]) គឺ​ជា​គ្រឹះ​នាំ​អោយ​គេ​បាន​មាន​ចិត្ត​ក្លាហាន​ឡើង។  នេះ​ជា​គោលការណ៍​មួយ​ដ៏​សំខាន់​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​។  អ្វី​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​សន្យា​ដល់​យើង​ពី​មុន​តាម​រយៈ​ព្រះគ្រីស្ទ​គឺ​ជា​គ្រឹះ​ធ្វើ​អោយ​យើង​បាន​មាន​ចិត្ត​ក្លាហាន​ឡើង​ដែរ។

 

ចូរ​អាន ខ.៦-៩

«ទី​គាប់ចិត្ត​របស់​អស់​ទាំង​សាសន៍»​ស្ដី​អំពី​នរណា​?

 

តើ​វិហារ​ណា​មាន​សិរីល្អ​លើស​ជាង ព្រះ​វិហារ​ជាន់​ក្រោយ​ឬ​ជាន់​មុន?

តើ​ទ្រង់​នឹង​ឱ្យ​មាន​អ្វី​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​វិហារ​ជាន់​ក្រោយ?

 

តើ​អត្ថបទ​នេះ​បាន​ទាយ​អំពី​អ្វី?

 

ការ​ពន្យល់​ ​បន្ទាប់​មក​ប្រជាជន​យូដា​បាន​សាង​សង់​ព្រះ​វិហារ​ថ្មី​នៅ​យេរូសាឡិម​ ប៉ុន្តែ​អត្ថបទ​នេះ​បាន​ប្រកាស​អំពី​ព្រះ​វិហារ​មួយ​ដែល​មាន​សិរីល្អ​លើស​ជាង​ទៅ​ទៀត ពីព្រោះ​អត្ថបទ​នេះ​បាន​ប្រកាស​អំពី​ព្រះ​វិហារ​មួយ​ដែល​នឹង​មាន​ពួក​សាសន៍​ដទៃ​ពី​ផែនដី​ទាំង​មូល​ចូល​រួម។  ទំនាយ​នេះ​បាន​សម្រេច​តាម​រយៈ​ព្រះ​យេស៊ូវ​។  ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គឺ​ជា​ព្រះ​វិហារ​ដែល​បាន​ជំនួស​ព្រះ​វិហារ​នៅ​យេរូសាឡិម​ (យ៉ូហាន​ ២:១៩-២១)។

រំលឹក​ទ្បើង​វិញ៖ តើ​យើង​បាន​រៀន​អ្វី​ខ្លះ​ចេញ​ពី​​​ហាកាយ​ ២:-៩?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top