សេផានា ១:១-១៣ Zephaniah 1:1-13

Zeph. 1.1-13

សេផានា​ ១:១៣

សូម​អាន​សេផានា​ ១:១-១៣ ទាំង​មូល។​

សូម​អាន​ខ.​១ ទ្បើង​វិញ។​ តើ ​ព្រះបន្ទូល​នៃ​ព្រះ​យេហូវ៉ា​បាន​មក​ដល់​សេផានា​នៅក្នុង​រាជ្យ​កាល​នៃ​ស្តេច​ណា?

ការ​ពន្យល់ កាលស្តេច​យ៉ូសៀស​ឡើង​សោយ​រាជ្យ ទ្រង់​មាន​ព្រះជន្មាយុ​ប្រាំ​បី​ឆ្នាំ​ (នៅ​ឆ្នាំ​៦៤០ មុន​គ.ស.) ហើយ​សោយ​រាជ្យ​បាន​សាមសិប​មួយ​ឆ្នាំ​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម។  ព្រះ​គម្ពីរ​និទាន​អំពី​រាជ​កិច្ច​របស់​ព្រះបាទ​យ៉ូសៀស​នៅ​ក្នុង​២ពង្សាវតារក្សត្រ​ ២១:២៦-២៤:៣០។

ចូរ​អាន​ខ.​២-៣។  តើ ព្រះអម្ចាស់​ទ្រង់​នឹង​ធ្វើ​អ្វី​តាម​ព្រះបន្ទូល​នេះ?

តើ យើង​បាន​រៀន​អ្វី​ខ្លះ​អំពី​ព្រះជាម្ចាស់​តាម​រយៈ​ខ.២-៣?

ការ​ពន្យល់ និង​ការ​អនុវត្ត នៅ​ទី​នេះ​យើង​ឃើញ​ឫទ្ធានុភាព​និង​សេចក្ដី​ក្រោធ​របស់​ព្រះ។  តើ​អ្នក​ត្រូវ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជីវិត​យ៉ាងដូច​ម្តេច​តាម​រយៈ​សេចក្ដី​ពិត​​អំពី​ព្រះអម្ចាស់​នេះ​?  តើ​អ្នក​ធ្លាប់​ពិចារណា​អំពី​ភាព​ធំ​ឧត្ដម​របស់​ព្រះអង្គ​ដែរ​ឬទេ?​

ចូរ​អាន​ខ.​៤-៦។​ តើ ស្រុក​យូដា​និង​ពួក​អ្នក​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម​បាន​ធ្វើ​អ្វី​ដែល​ជា​ទី​ស្អប់​ខ្ពើម​ចំពោះ​ព្រះអង្គ?

ការ​ពន្យល់ «ព្រះ​បាល»​ ជា​ព្រះ​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​របស់​ជនជាតិ​កាណាន​ «​ព្រះ​ម៉ូឡុក» ជា​ព្រះ​របស់​ជនជាតិ​អាំម៉ូន។ ពួក​គេ​ធ្លាប់​យក​កូន​ចៅ​របស់​គេ​ទៅ​អោយ​គេ​ធ្វើ​យញ្ញបូជា​ថ្វាយ​ដល់​ព្រះ​ម៉ូឡុក (លេវីវិន័យ​ ១៨:២១)។

ចូរ​អាន​ខ.​៧-៩។​ តើ ​នៅ​ក្នុង​ខ.៧ ព្រះអង្គ​បាន​បង្គាប់​យើង​ធ្វើ​អ្វី? ហេតុ​អ្វី​ (ខ.៧)?

តើ​ ព្រះអង្គ​នឹង​ធ្វើ​អ្វី​នៅ​ថ្ងៃ​នៃ​ព្រះយេហូវ៉ា​ (ថ្ងៃ​របស់​ព្រះអម្ចាស់)?

ការ​ពន្យល់​ និង​ការ​អនុវត្ត​ ពួក​ហោរា​បាន​ប្រើ​ពាក្យ​ «ថ្ងៃ​នៃ​ព្រះ​យេហូវ៉ា»​ ជា​ច្រើន​ដង ​ដើម្បី​ប្រកាស​អំពី​ថ្ងៃ​មួយ​នៅ​ពេល​អនាគត​ ដែល​ព្រះ​នឹង​ជំនុំជំរះ​មនុស្ស​លោក ​ហើយ​សង្គ្រោះ​រាស្រ្ត​របស់​ទ្រង់។  ដូច​ជា​ការ​ដែល​យើង​ត្រូវ​តែ​មាន​ការ​ស្ងៀមស្ងាត់​នៅ​ពេល​ដែល​ចៅ​ក្រម​ចូល​តុលាការ​ច្បាប់​មួយ​ ដើម្បី​បង្ហាញ​ការ​គោរព ​ដូច្នេះ​យើង​ត្រូវ​តែ​ស្ងៀម​នៅ​ចំពោះ​ព្រះ​នៅ​ពេល​ដែល​ទ្រង់​វិនិច្ឆ័យ​ពិភព​លោក​ផង​ដែរ។ យើង​ត្រូវ​កើត​មាន​សេចក្តី​ស្ញែង​ខ្លាច​ចំពោះ​ព្រះអង្គ។ នៅ​ក្នុង​សញ្ញា​ថ្មី​«ថ្ងៃ​នៃ​ព្រះយេហូវ៉ា» បាន​ក្លាយ​ជា​«ថ្ងៃ​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ»​ ហើយ​ប្រកាស​អំពី​ថ្ងៃ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​នឹង​យាង​មក​វិញ​ ដើម្បី​វិនិច្ឆ័យ​និង​សង្គ្រោះ។ ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ជំរះ​អស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រីស្ទ​ហើយ​ ដោយ​ទ្រង់​បាន​ថ្វាយ​ព្រះគ្រីស្ទ​ជា​យញ្ញបូជា​ជំនួស​វិញ​។ ដូច្នេះ​ ការ​អនុវត្ត​មួយ​ដែល​ចេញ​ពី​អត្ថបទ​នេះ​គឺ​ យើង​ត្រូវ​ជឿ​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ។

ចូរ​អាន​ខ.​១០-១៣។​ តើ ព្រះជាម្ចាស់​នឹង​ធ្វើ​អ្វី​ «នៅ​ថ្ងៃ​នោះ»?

ការ​ពន្យល់ នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​ហោរា​សេផានា​និយាយ​អំពី​កន្លែង​ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង​យេរូសាឡិម។  ឧទាហរណ៍​ ​«ទ្វារ​ត្រី» ត្រូវ​បាន​កសាង​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ពេល​វេលា​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ​ និង​ប្រហែល​ជា​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ជញ្ជាំង​ខាងជើង​នៃ​ក្រុង​យេរូសាឡិម។«យំ​ពី​ឃុំ​ទី២» ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ក្រុង​យេរូសាឡិម​ដែល​បាន​អភិវឌ្ឍ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ក្សត្រ​នោះ។

រំលឹក​ទ្បើង​វិញ តើ​យើង​បាន​រៀន​អ្វី​ខ្លះ​អំពី​ព្រះជាម្ចាស់​ចេញ​ពី​សេផានា​ ១:១៣?

ការ​អនុវត្ត​តាម​អ្វី​ដែល​អ្នក​បាន​រៀន​តាម​រយៈ​បទ​គម្ពីរ​នេះ តើ​អ្នក​ត្រូវ​យក​វា​មក​អនុវត្តន៍​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​នា​ពេល​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top