អេសាយ ១១:១-១០ Isaiah 11:1-10

Is. 11.1-10

អេសាយ​ ១១:១០

ការ​រំលឹក នៅ​ក្នុងអេសាយ ៦:៦-១៣ លោក​អេសាយ​បាន​ឃើញ​ភាព​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់ ​ហើយ​ទទួល​សារភាព​អំពើ​បាប​របស់​ខ្លួន ស្ដាប់​ព្រះបន្ទូល​ ទុក​ចិត្ត​លើ​ និង​ស្ដាប់​តាម​ព្រះ​អង្គ។ ព្រះជាម្ចាស់​បាន​អត់​ទោស​អំពើ​បាប​របស់​ហោរា​អេសាយ​ ហើយ​ចាត់​គាត់​ទៅ​ដើម្បី​ប្រកាស​ព្រះរាជសារ​ស្ដី​អំពី​ការ​វិនិច្ឆ័យ​ដែល​មក​ពី​ព្រះអង្គ​ ​«ដរាប​ដល់​កាលណា​ទីក្រុង​ទាំង​ប៉ុន្មាន​ត្រូវ​ចោល​ស្ងាត់ឥតមាន​អ្នកណា​នៅ​សោះ​» (ខ.១១)។  ​ប៉ុន្តែ​គេ​នៅ​មាន​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​ពិត​មែន ​ពីព្រោះ​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​ជំពូក​ប្រាំ​មួយ ព្រះជាម្ចាស់​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា «ដូចជា​ដើមឈើ​ទាលហើយនឹង​ដើម​ម៉ៃសាក់​ដែល​សល់​នៅតែ​គល់ ​ក្រោយ​ដែល​គេ​កាប់​រំលំ​ហើយគឺ​ពូជពង្ស​បរិសុទ្ធ​ជា​គល់ឈើ​នេះ​ឯង​»។  នៅ​ក្នុង​អេសាយ​ ១១:១-១០ ព្រះជាម្ចាស់​នឹង​សំដែង​ព្រះបន្ទូល​បន្ថែម​ទៀត​ស្ដី​អំពី ​«ពូជពង្ស​» បរិសុទ្ធ​នេះ។​ ​

សូម​អាន​អេសាយ​ ១១:១-១០ ទាំង​មូល។​

ចូរ​អាន​ខ.១ ឡើង​វិញ។  តើ​លំពង់​ (ខ្នែង)​ នេះ​នឹង​ដុះ​ចេញ​ពី​ណា?

ការ​ពន្យល់ អ៊ីសាយ​ជា​ឪពុក​របស់​ស្តេច​ដាវីឌ​ ដូច្នេះ​ព្រះបន្ទូល​នេះ​ស្ដី​អំពី​ស្តេច​យូដា​មួយ​អង្គ​ ដែល​ព្រះអង្គ​សន្យា​ថា​នឹង​យាង​មក​នៅ​ពេល​អនាគត។  អេសាយ​ជំពូក​៧-១២​ ផ្ដោត​លើ​ស្ថានភាព​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ពិសេស​មួយ គឺ​សម័យ​រាជ​កិច្ច​របស់​ព្រះបាទ​អេហាស ដែល​ជា​ស្តេច​យូដា។ ស្តេច​អេហាស​មិន​ទុក​ចិត្ត​ព្រះជាម្ចាស់​ទេ ប៉ុន្តែ​ពឹង​ផ្អែក​លើ​អាសស៊ើរ​វិញ។  ក្នុង​កាលៈទេសៈ​នេះ​ព្រះជាម្ចាស់​ប្រកាស​ព្រះបន្ទូល​តាម​រយៈ​ហោរា​អេសាយ​ថា  ​អាសស៊ើរ​នឹង​វាយ​ប្រហារ​រាស្រ្ត​របស់​ព្រះ ​ហើយ​ព្រះជាម្ចាស់​នឹង​ប្រទាន​ស្តេច​យូដា​មួយ​អង្គ ​ដែល​នឹង​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​សេចក្ដី​សុចរិត។

ចូរ​អាន​ខ.២-៥។  ចូរ​ពិពណ៌នា​អំពី​ស្តេច​នេះ។  តើ​ស្តេច​នេះ​នឹង​ធ្វើ​អ្វី?

 

ចូរ​អាន​ខ.៦-៩។  ចូរ​ពិពណ៌នា​អំពី​ស្ថានភាព​នៅ​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​ស្តេច​នេះ។ 

ចូរ​អាន​ខ.១០។ តើ​នឹង​មាន​អ្វី​កើត​ឡើង​ «នៅ​គ្រា​នោះ​»?

ការ​ពន្យល់ នៅ​ក្នុង​អេសាយ​ជំពូក​ពីរ​មាន​ព្រះបន្ទូល​អំពី​ «នៅ​គ្រា​នោះ​» ដែល​ជា​ថ្ងៃ​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​នឹង​ជំនុំជំរះ​មនុស្ស​លោក?  នៅ​ទី​នេះ​យើង​បាន​រៀន​អំពី​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​ «នៅ​គ្រា​នោះ​» ពីព្រោះ​សាសន៍​ដទៃ​នឹង​មក​ឯ ​«ឫស​នៃ​អ៊ី​សាយ​» («ព្រះមហាក្សត្រ​ដែល​ប្រសូត​ចេញ​ពី​ពូជពង្ស​លោក​អ៊ីសាយ​» )។  នៅ​ពេល​ខ្មែរ​ឬ​សាសន៍​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​មក​ឯ​ព្រះគ្រីស្ទ​ នោះ​បង្ហាញ​ថា ​ព្រះជាម្ចាស់​រក្សា​សេចក្ដី​សន្យា​របស់​ទ្រង់។  សេចក្ដី​សន្យា​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ចំពោះ​លោក​អ័ប្រាហាំ​នៅ​ក្នុង​លោកុប្បត្ដិ ១២:២-៣ ​ជា​គ្រឹះ​សំរាប់​សេចក្ដី​សន្យា​នៅ​ក្នុង​អេសាយ​ ១១:១០។ តើ​ក្រុម​គ្រួសារ​ទាំង​អស់​នៅ​លើ​ផែនដី​នឹង​បាន​ទទួល​ពរ​ដោយ​សារ​លោក​អ័ប្រាហាំ​យ៉ាង​ម៉េច​ ​(លោកុប្បត្ដិ ១២:៣)? អេសាយ​ ១១​:១០ ប្រកាស​ថា តាម​រយៈ​«ឫស​នៃ​អ៊ី​សាយ​» ​(«ព្រះមហាក្សត្រ​ដែល​ប្រសូត​ចេញ​ពី​ពូជពង្ស​លោក​   អ៊ីសាយ​»)។  ទាំង​អស់​នេះ​ជា​គ្រឹះ​ដែល​ជួយ​យើង​យល់​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​និង​ព្រះ​យេស៊ូវ។  ព្រះគ្រីស្ទ​បង្រៀន​ថា «មាន​មនុស្ស​មក​ពី​ទិស​ទាំង​បួន ចូល​រួម​ពិធី​ជប់លៀង​ក្នុង​ព្រះរាជ្យ​ព្រះជាម្ចាស់​» (លូកា​ ១៣​:២៩) ហើយ​ព្រះអង្គ​នឹង​ទាញ​មនុស្ស​ទាំង​អស់​មក​ឯ​ទ្រង់​ដោយ​ការ​សុគត​នៅ​លើ​ឈើឆ្កាង​ (យ៉ូហាន​ ១២:៣២)។  ​គេ​សរសេរ​ប្រកាស​បោះ​ភ្ជាប់​នឹង​ឈើ​ឆ្កាង​ថា «យេស៊ូវ​អ្នក​ភូមិ​ណាសារ៉ែត​ជា​ស្ដេច​នៃ​យូដា»  (យ៉ូហាន​ ១៩:១៩)។​  ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នេះ​បញ្ជាក់​យ៉ាង​ជាក់​ស្ដែង​ថា ព្រះគ្រីស្ទ​គឺ​ជា​ស្តេច​ដែល​អេសាយ​ជំពូក​១១ បាន​សន្យា។

ការ​អនុវត្ត  តើ​អ្នក​ចង់​បាន​មនុស្ស​លោក​ដែល​មាន​ចរិតលក្ខណៈ​យ៉ាង​ម៉េច?

តើ​យើង​អាច​មាន​មនុស្ស​លោក​ដ៏​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​យ៉ាង​ម៉េច?

រំលឹក​ទ្បើង​វិញ តើ​យើង​បាន​រៀន​អ្វី​អំពី​ព្រះជាម្ចាស់​ចេញ​ពី អេសាយ​ ១១:១០?

ការ​អនុវត្ត​:តាម​អ្វី​ដែល​អ្នក​បាន​រៀន​តាម​រយៈ​បទ​គម្ពីរ​នេះ តើ​អ្នក​មាន​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​មក​ពី​ណា?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top