ពួកគ្រូ និងហោរាក្លែងក្លាយ False Teachers and Prophets

False teachers and prophets pdf download

ពួក​គ្រូ និង​ហោរា​ខុសឆ្គង​  False Teachers and Prophets​

សូម​អាន​អត្ថបទ​ទាំង​នេះ​ព្រមទាំង​ឆ្លើយ​និង​សំនួរ​ផង​៖

១. ២ពេត្រុស ២:១-២ នៅ​ក្នុង​ខ​១ តើ​លោក​ពេត្រុស​បាន​ព្រមាន​ដល់​ពួក​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​អំពី​រឿង​អ្វី?

តើ​នឹង​មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ដើរ​តាម​គ្រូ​ខុសឆ្គង​ទាំងនេះ​ឬ?

២. ១យ៉ូហាន ៤:១ តើ​រាស្ដ្រ​របស់​ព្រះ​ទទួល​បង្គាប់​ឱ្យធ្វើ​អ្វីខ្លះ?

តើ​មូលហេតុ​អ្វី​បានជា​ព្រះ​អង្គ​បង្គាប់​ឱ្យ​ពួក​គេ​ធ្វើ​ដូចនេះ?

៣. វិវរណៈ ២:២ តើ​ពួក​ជំនុំ​អេភេសូរ​បាន​ធ្វើ​កិច្ចការ​ល្អ​អ្វីខ្លះ?

៤. ២កូរិនថូស​ ១១:១៣-១៥ សំបក​ក្រៅ​របស់​គ្រូ​ខុសឆ្គង​មើល​ទៅ​ដូច​អ្វី?

៥. ចោទិយកថា  ១៨:២០ នៅ​ក្នុង​ខ​នេះ ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​បាន​ហាម​រាស្ដ្រ​របស់​ទ្រង់​ឱ្យ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​មនុស្ស ម្នាក់។ តើ​មនុស្ស​ម្នាក់​នោះ​ជា​អ្នក​ណា?

៦. ចោទិយកថា  ១៣:១-៥ នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ មាន​ហោរា​ម្នាក់​បាន​ប្រកាស​ពី​ការ​អស្ចារ្យ។

តើ​ការ​អស្ចារ្យ​នោះ​បាន​កើតឡើង​ឬទេ?

បើ​សិន​ជា​ការ​អស្ចារ្យ​បាន​កើតឡើង​មែន ​តើ​នោះ​មាន​ន័យ​ថា អ្នក​នោះ​ជា​ហោរា​ពិត​មែន​ឬ?

ហេតុ​អ្វី​បានជា​រាស្ដ្រ​របស់​ព្រះ​មិន​គួរ​ស្ដាប់​តាម​ហោរា​ប្រភេទ​នោះ?

ហេតុ​អ្វី​បានជា​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មនុស្ស​យ៉ាងនោះ​កើតមក​លើ​ផែនដី?

ដូច្នេះ ដូចដែល​យើង​បានឃើញ​ហើយ​តាម​រយៈ​ចោទិយកថា ១៣:១-៥ ថា ទោះបីជា​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់ ដែល​អាច​ធ្វើការ​អស្ចារ្យ ឬ​អាច​ប្រាប់​ពី​រឿង​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​បាន​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ នោះ​មិនមែន​មាន​ន័យ​ថា ​រាស្ដ្រ​របស់​ព្រះ​អង្គ​ត្រូវ​តែ​ស្ដាប់​តាម​អ្នក​នោះ​ទេ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​នោះ​បង្រៀន​គោល​លទ្ធិ​ខុស​ឆ្គង​ នោះ​យើង​មិន​គួរ​ស្ដាប់​តាម​ឡើយ។ នៅ​ក្នុង​ពួក​អ៊ី​ស្រា​អែ​ល ព្រះ​បាន​បង្គាប់​ឱ្យ​សំឡាប់​ហោរា​ក្លែង​ក្លាយ​ចោល ដូច្នេះ​ការ​ដែល​មិន​ត្រូវ​ស្ដាប់​តាម​ហោរា​ក្លែង​នេះ​គឺជា​រឿង​ដ៏​សំខាន់​មួយ។

៧. ម៉ាថាយ ១២:៣៨-៣៩, ១៦:១-៤ តើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ពណ៌នា​អំពី​ពួក​អ្នក​ដែល​ចង់បាន​ទី​សំគាល់​ថា​ជា​មនុស្ស​បែប​ណា?

៨. ២ថែស្សាឡូនីច​ ២:៨-១០ នៅ​ក្នុង​ខ​ទី​៩ តើ​អា​ទទឹង​ច្បាប់ (គ.ខ.ប. បកប្រែ​ថា ​«មេ​ប្រឆាំង​សាសនា​»)​ នឹង​មាន​អំណាច​ធ្វើ​អ្វីខ្លះ?

តើ​នឹង​មាន​អ្វី​កើតឡើង (ខ​១០​)?

 

ហេតុ​អ្វី​បានជា​ពួក​បណ្ដាជន​ត្រូវ​វិនាស (ខ​១០​)?តាម​រយៈ​អត្ថបទ​ខាងលើ​យើង​ឃើញ​ថា វា​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​សំរាប់​រាស្ដ្រ​របស់​ព្រះ​អង្គ​ក្នុង​ការ​ដើរ​តាម​សេចក្ដី​ពិត និង​ចៀស​ចេញពី​ការ​បង្រៀន​ខុសឆ្គង។ យើង​ទទួល​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ថា​ជា​គ្រូបង្រៀន​ត្រឹមត្រូវ ហើយ​ដើរ​តាម​សេចក្ដី​បង្រៀន​របស់​អ្នក​នោះ មិនមែន​ដោយ​ព្រោះតែ​ការ​អស្ចារ្យ​ឬ​ទី​សំគាល់​ដែល​អ្នក​នោះ​ធ្វើ ឬ​ដោយ​ព្រោះតែ​អ្នក​នោះ​ទាយ​ទំនាយ​បាន​ត្រឹមត្រូវ ឬ​ដោយ​ព្រោះ​អ្នក​នោះ​ប្រកាស​ខ្លួន​ថា​ជា​គ្រីស្ទាន​ ឬ​ដើរ​តាម​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​នោះ​ទេ ដ្បិតអី​សាតាំង​ឆ្លាត​វៃ​ណាស់​ក្នុង​ការ​នាំ​មនុស្ស​ឱ្យ​ដើរ​តាម​ផ្លូវខុស។ សាតាំង​ដឹង​ថា មនុស្ស​ងាយ​ត្រូវ​បាន​បោក​ប្រាស​តាម​រយៈ​ការ​អស្ចារ្យ​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា ការ​ទាយ​ឆុត ឬ​ទី​សំគាល់​ផ្សេងៗ​ទៀត។ ដូច្នេះ​ វា​អាច​អូស​ទាញ​មនុស្ស​ម្នាក់​ឱ្យ​វង្វេង​តាម​ពួក​គ្រូ​ខុសឆ្គង​តាម​រយៈ​ការ អស្ចារ្យ​ទាំង​អស់​នេះ​បាន។

មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ចូល​ចិត្ដ​ស្វែងរក​បទ​ពិសោធន៍​អស្ចារ្យ គឺជា​បទ​ពិសោធ​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​បទ​ពិសោធន៍​ធម្មតា​ដែល​មនុស្ស​ធ្លាប់​មាននៅ​ក្នុង​លោក​នេះ។ ពួក​គេ​គិត​ថា​នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​មានបទពិសោធន៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​ទាំង​នេះ នោះ​ពួក​គេ​នឹង​បាន​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ពិភព​មួយទៀត​ដែល​មិនមែន​ជា​ពិភព​របស់​មនុស្ស តែ​ជា​ពិភព​របស់​   ​“ព្រះ​” ឬ​ពិភព​របស់ “វិញ្ញាណ​” ឬ​ពិភព​របស់ “ទេវតា​”  វិញ។  ​ពួក​គេ​ប្រហែលជា​ស្វែងរក​បទ​ពិសោធន៍​ទាំងនេះ​តាម​រយៈ​ពិធី​កម្ម​សាសនា​ដូច​ជា​ការ​តាំង​សមាធិ អភូតហេតុ មន្តអាគម ឬ​តាម​ពិធី​ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត។ ដូច្នេះ​ហើយ​បានជា​សាសនា​ខុសឆ្គង​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​មាន​ពេញ​ទៅ​ដោយ​មនុស្ស​ដែល​ស្វែងរក​បទ​ពិសោធន៍ និង​អំណាច​ទាំង​អស់នេះ។ ចំនែក​ឯ​ព្រះ​អម្ចាស់​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​វិញ ទ្រង់​បាន​មាន​បន្ទូល​យ៉ាង​ច្បាស់​ថា ការ​ដែល​ខិតខំ​ស្វែងរក​ទី​សំគាល់ ឬ​ការ​អស្ចារ្យ​នោះ​គឺជា​រឿង​ដ៏​អាក្រក់​មួយ។ ប៉ុន្តែ ចំពោះ​រឿង​នេះ ជួនកាល​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ក៏​ធ្លាប់​ធ្វើ​ខុស​ដូចនេះ​ផង​ដែរ។ នៅ​ពេល​ដែល​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​បាន​មក ហើយ​បាន​ធ្វើ ការ​អស្ចារ្យ ឬ​ធ្វើ​កិច្ចការ​អ្វីមួយ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​អស្ចារ្យ ឬ​ក៏​ប្រកាស​ថា​នឹង​ធ្វើការ​អស្ចារ្យ ឬ ធ្លាប់​មានបទពិសោធន៍​ទទួល​ការ​អស្ចារ្យ​ដែល​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ដ៏​ទៃ​ទៀត​មិន​ធ្លាប់​មាន ហើយ​ពួក​គេ​បាន​ប្រកាស​ថា ពួក​គេ​មក​ក្នុង​នាម​ព្រះ​អម្ចាស់​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ នោះ​មនុស្ស​ម្នា​ជា​ច្រើន​បាន​ដើរ​តាម​អ្នក​នោះ​ភ្លាម​ ដោយ​គ្មាន​ការ​គិតពិចារណា​អ្វី​ទាំងអស់។ ប៉ុន្តែ​យើង​ឃើញ​ថា នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​មនុស្ស​ដើរ​តាម​លំ​អាន​នេះ​ដោយ​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ការ​អស្ចារ្យ នោះ​ពួក​គេ​ក៏​ធ្លាក់​ទៅ​ក្នុង​ការ​បោក​បញ្ឆោត​យ៉ាង​ងាយ​បំផុត។ ពួក​គេ​គិត​ថា បទ​ពិសោធន៍            ​អស្ចារ្យ​ទាំងនេះ​គឺជា “ការ​បើក​សំដែង​”  ប៉ុន្តែ​តាម​ពិត​ទៅ​នោះ​អាច​ជា​ការ​បោក​បញ្ឆោត។

ដូច្នេះ ​រាស្ដ្រ​របស់​ព្រះ​អង្គ​ត្រូវ​ល្បង​ល​ដល់​ពួក​គ្រូៗ​ ដើម្បី​ឱ្យ​ដឹង​ច្បាស់​ថា​សេចក្ដី​បង្រៀន​របស់​ពួក​គេ​ត្រឹមត្រូវ​ឬ​អត់។ ម្យ៉ាងទៀត ​យើង​ស្គាល់​សេចក្ដី​ពិត​តាម​រយៈ​ព្រះ​គម្ពីរ ដែល​ជា​ការ​បើក​សំដែង​ប្រកបដោយ​អំណាច​របស់​ព្រះ​អង្គ។ ​នោះ​មាន​ន័យ​ថា យើង​អាច​ស្គាល់​ពី​ការ​បើក​សំដែង​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​តាម​រយៈ​ការ​ស្វែង​យល់​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់​គឺជា​ព្រះ​គម្ពីរ​នេះឯង។ ដូច្នេះ​ យើង​ត្រូវ​ប្រើ​គំនិត​ប្រាជ្ញា​របស់​យើង​ដើម្បី​សិក្សា​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់​ទាំងនេះ។ នេះ​គឺជា​ហេតុផល​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មនុស្ស​ម្នា​ងាយស្រួល​ធ្លាក់​ទៅ​ក្នុង​ការ​បោក​បញ្ឆោត​ នៅ​ពេល​ដែល​គ្រូ​ប្រកាស​ពី​បទ​ពិសោធន៍​អស្ចារ្យ។  ​មនុស្ស​ខ្ជិល​ហើយ​មិន​សូវ​សិក្សា​និង​គិត​ថា ​វា​ជា​ការ​ងាយ​ស្រួល​ជាង​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តាម​បទ​ពិសោធន៍​ដ៏​អស្ចារ្យ។ មនុស្ស​ភាគច្រើន​ចូល​ចិត្ដ​អ្វីៗ​ដែល​ទាក់ទង​និង​អារម្មណ៍ ការ​អស្ចារ្យ ការ​រំភើប​ឬ​រំជួល​ចិត្ដ ភាព​ងាយ និង​ភ្លាមៗ​ជា​ជាង​ការ​ប្រើ​គំនិត ប្រាជ្ញា​ក្នុង​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​លើ​អត្ថបទ​ព្រះ​គម្ពីរ។ តាម​រយៈ​វិធីសាស្ត្រ​ទាំង​នេះឯង​ដែល​សាតាំង​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​បោក​ប្រាស​ដល់​មនុស្ស។ នៅ​ក្នុង​ពួក​ជំនុំ​សព្វថ្ងៃ នេះ​មាន​ពួក​គ្រូ​ខុសឆ្គង​ជា​ច្រើន​បាន​លេចឡើង។ គេ​បង្រៀន​អំពី​ព្រះគ្រីស្ទ ​តែ​បាន​បង្រៀន​គោល​លទ្ធិ​ខុសឆ្គង​យ៉ាងច្រើន ដូចដែល​ព្រះ​គម្ពីរ​បាន​បង្រៀន​យើង​ឱ្យ​ដឹង​រួច​ហើយ​ថា នឹង​មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ដើរ​តាម​សេចក្ដី​បង្រៀន​ខុសឆ្គង​នេះ។

ប៉ុន្តែ​ទោះជា​យ៉ាងនេះ​ក៏​ដោយ ក៏​លោក​ប៉ុល​បាន​លើកយក​គំរូ​ពី​អ្នកដឹកនាំ​គ្រីស្ទាន​ដែល​មាន លក្ខណៈ​ផ្ទុយ​ពី​គ្រូ​ខុសឆ្គង​ទាំង​អស់នេះ​មក​បង្ហាញ​យើង​ឱ្យ​ដឹងផង​ដែរ។ ដូច​ជា​នៅ​ក្នុង ២កូរិនថូស ១២:១-៦ យើង​ឃើញ​ថា​លោក​ប៉ុល​បាន​មានបទពិសោធន៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​ច្រើន​លើក​ច្រើន​សារ ហើយ​លោក​ក៏​ធ្លាប់​មានបទពិសោធន៍​ទទួល​នូវ​ការ​បើក​សំដែង​មក​ពី​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ផង​ដែរ។ ប៉ុន្តែ​យើង​ឃើញ​ថា លោក​ប៉ុ​ល​មិន​បាន​អួត ឬ​ប្រកាស​ពី​បទ​ពិសោធន៍​ដែល​គាត់​ធ្លាប់​មាន​នោះ​ទេ។ គាត់ មិន​ចង់ឱ្យ​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ដឹង​អំពី​ការ​បើក​សំដែង​ទាំងនេះ​ទេ ហេតុនេះ​ហើយ​បានជា​លោក​មិន​ដែល​ប្រាប់​អ្នក​ណា​ឱ្យ​ដឹង។ មូលហេតុ​ដែល​គាត់​មិន​ព្រម​និយាយ​ឱ្យ​អ្នក​ណា​ដឹង​ពីព្រោះ​គាត់​ព្រួយបារម្ភ​ខ្លាច​ក្រែង​ថា នៅ​ពេល​ដែល​លោក​និយាយ​ប្រាប់​ហើយ នោះ​ពួក​មនុស្ស​នឹង​គិត​ខ្ពស់​ពី​លោក ឱ្យ​តំលៃ​ខ្ពស់​ដល់​រូប​លោក។ មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ដែល​ចំណាយពេល​យ៉ាងច្រើន​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ស្វែងរក​មុខមាត់​ក្នុង​សង្គម​ព្រោះ​ភ័យ​ខ្លាច​ក្រែង​មនុស្ស​ដ៏​ទៃ​គិត​ទាប​អំពី​ខ្លួន ឱ្យ​តំលៃ​ដល់​ខ្លួន​ទាប ដែល​ទង្វើ​បែប​នេះ​ផ្ទុយ​ពី​គំនិត​របស់​ប៉ុល​ទាំងស្រុង។ គាត់​ដឹង​ថា ប្រសិនបើ​គាត់​និយាយ​ប្រាប់​ពួក​បណ្ដាជន​ថា គាត់​បាន​ទទួល​ការ​បើក​សំដែង​ដ៏​អស្ចារ្យ​មក​ពី​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ នោះ​ពួក​បណ្ដាជន​នឹង​គិត​ខ្ពស់ ឬ​ឱ្យ​តំលៃ​ខ្ពស់​ដល់​រូប លោក ដូច្នេះ​ហើយ​បានជា​លោក​សំរេច​ក្នុង​ចិត្ដ​ថា នឹង​មិន​និយាយ​ប្រាប់​ពី​ការ​នេះ​ដល់​អ្នក​ណា​ឡើយ។ នៅ​ក្នុង​គំនិត​របស់​គាត់ គឺ​គាត់​ចង់ឱ្យ​ពួក​បណ្ដាជន​ទទួល​ស្គាល់​គាត់​ជា​អ្នកដឹកនាំ​ម្នាក់​តាម​រយៈ​អ្វី​ដែល​គាត់​បាន​និយាយ និង​ធ្វើ មិនមែន​តាម​រយៈ​បទ​ពិសោធន៍​អស្ចារ្យ​នោះ​ទេ ដែល​នេះ​គឺជា​គំនិត ហើយ​ក៏​ជា​ទង្វើ​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​ដែរ។ នោះ​មាន​ន័យ​ថា ពួក​បណ្ដាជន​គួរតែ​ទទួលស្គាល់​អ្នកដឹកនាំ តាម​រយៈ​គំរូ​ក្នុង​ជីវិត និង​តាម​រយៈ ការ​សាកល្បង​ឬ​ល្បង​ល​សេចក្ដី​បង្រៀន​របស់​គ្រូ​បង្រៀន។ តើ​គ្រូ​នោះ​បង្រៀន​ពី​សេចក្ដី​ពិត​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ ឬ​ទេ។ នេះ​ហើយ​ជា​ការ​ទទួលស្គាល់ ឬ​វាយ​តំលៃ​ដែល​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ចាស់ទុំ និង​ពេញវ័យ​ខាង​សេចក្ដី​     ជំនឿ។

សំនួរ​

១. តើ​សាតាំង​អាច​បំភាន់​មនុស្ស​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ដោយ​របៀប​ណា?

២. ហេតុ​អ្វី​បានជា​បទ​ពិសោធន៍​អធិធម្មជាតិ​ងាយស្រួល​ក្នុង​នាំ​មនុស្ស​ឱ្យ​វង្វេង?

៣. តើ​ប៉ុល​គឺជា​គំរូ​ម្នាក់​ដ៏​ល្អ​ដោយ​របៀប​ណា?

៤. តើ​គ្រូបង្រៀន​បែប​ណា​ដែល​យើង​គួរ​ស្ដាប់ ឬ​ដើរ​តាម?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top