១:១៧-២៥ ការ​អនុវត្ត​សំរាប់​គ្រូគង្វាល​ និង​គ្រូ​អធិប្បាយ 1 Cor.1:17-25 Rolf Lepelaar

១:១៧-២៥ ការ​អនុវត្ត​សំរាប់​គ្រូគង្វាល​ និង​គ្រូ​អធិប្បាយ​ សារ​អំពី​ឈើ​ឆ្កាង​ បើ​សិន​ជា​ខ្ញុំ​សួរ​មនុស្ស​នៅ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ថា​ តើ​និមិត្ត​សញ្ញា​ឈើ​ឆ្កាង​មាន​ន័យ​យ៉ាង​ដូចម្តេច​ ​នោះ​គេ​នឹង​ឆ្លើយ​ថា «វា​គឺ​ជា​សញ្ញា​នៃ​ជំនឿ​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​»។ ​ទោះ​បី​យ៉ាង​ណា ​នៅពេល​យើង​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​ យើង​ត្រូវ​តែ​ចង​ចាំ​ថា ​នៅ​សតវត្សរ៍​ទី​មួយ​ឈើ​ឆ្កាង​មិន​មែន​ជា​និមិត្តសញ្ញា​របស់​សាសនា​ណា​មួយ​ឡើយ​ ប៉ុន្តែ​វា​តំណាង​អោយ​ការ​ដាក់​ទណ្ឌ​នៃ​សេចក្តី​ស្លាប់​លើ​ឧក្រិដ្ឋជន។​ ​តើ​ព្រះ​សម្រេច​បាន​អ្វី​នៅ​ឈើ​ឆ្កាង? បើសិន​ខ្ញុំ​សួរ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​នូវ​សំនួរ​ទាំង​នេះ​ ខ្ញុំ​នឹង​ទទួល​បាន​ចំលើយ​ដូច​ជា​ «ព្រះ​បាន​បង្ហាញ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ទ្រង់​ ដោយ​ការ​បញ្ជូន​ព្រះ​រាជបុត្រា​របស់​ទ្រង់​មក​សុគត​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង​»​ និង​ «ព្រះ​បាន​សង្គ្រោះ​យើង​តាមរយៈ​ការ​សុគត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង​»។ ​ការ​ពិត​ ​ចម្លើយ​ទាំង​នេះ​ល្អ​ហើយ​សំខាន់​ណាស់​ ប៉ុន្តែ​នៅ​មាន​ចម្លើយ​ច្រើន​ជាង​នេះ​ទៀត​ ហើយ​បទ​គម្ពីរ​ដែល​យើង​នឹង​សិក្សា​ នឹង​ផ្តល់​អោយ​យើង​នូវ​ចម្លើយ​យ៉ាង​សំខាន់​មួយ​ ដែល​ជា​រឿយៗ​យើង​បាន​មើល​រំលង។ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​សួរ​ម្តង​ទៀត​ថា​ តើ​ព្រះ​បាន​សម្រេច​បាន​អ្វី​នៅ​ឈើ​ឆ្កាង? ​មាន​របៀប​ជាច្រើន​ ដែល​យើង​អាច​បែង​ចែក​ ​មនុស្ស​លោក។ ​របៀប​ដែល​អ្នក​បែងចែក​មនុស្ស​លោក​ អាច​បញ្ជាក់​យ៉ាង​ច្រើន​អំពី​អ្វី​ដែល​អ្នក​គិត​ថា​សំខាន់។ ​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​គិត​ថា ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​គឺ​ជា​បញ្ហា​យ៉ាង​ធំ ដូច្នេះ​ពួកគេ​បែង​ចែក​មនុស្ស​លោក​ជា​ពីរ​ក្រុម​គឺ ​អ្នក​មាន ​និង​អ្នក​ក្រ។ ​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ទៀត

Tagged with:

ការសុគតជំនួស (ធួននឹងបាប ឬ ការស្លាប់ដើម្បីរំលោះបាប) The Atonement

The Atonement pdf download

Top