ការរស់ឡើងវិញ Resurrection

Resurrection pdf download វណ្ណា ​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ច្រើន ហើយ​មាន​ភាព​រីករាយ​ជាមួយ​មិត្ត​ភ័ក្ដ្រ​ និង​គ្រួសារ​របស់​គាត់។ ប៉ុន្តែ វណ្ណា​មិន​ជឿ​លើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​ទេ។ សុជាតិ​ជា​អ្នក​ក្រ​ ប៉ុន្តែ​គាត់​ជឿ​លើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​ ហើយ​ពេល​ខ្លះ​គាត់​ទទួល​ការ​បៀតបៀន​ ​ពីព្រោះ​គាត់​ដើរ​តាម​ព្រះ​យេស៊ូវ។ តើ​អ្នក​ណា​មាន​ពរ​ច្រើន​ជាង? តើ​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ណា? ចំលើយ​សំរាប់​សំនួរ​នេះ​ពឹងផ្អែក​ទាំង​ស្រុង​ ថា​តើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ពី​ការ​សុគត​វិញ​ឬ​យ៉ាង​ណា។ ប្រសិន​បើ​ព្រះយេស៊ូវ​មិន​ ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ពី​សុគត​វិញ​ទេ នោះ​វណ្ណា​ស្ថិត​ក្នុង​លក្ខខ័ណ្ឌ​ប្រសើរ​ជាង។ ប្រសិន​បើ​ព្រះយេស៊ូវ​ពិត​ជា​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ពី​សុគត​មែន នោះ​សុជាតិ​ស្ថិត​ក្នុង​លក្ខខ័ណ្ឌ​ប្រសើរ​ជាង គឺ​មាន​ពរ​ជាង។ ការ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ពី​សុគត​របស់​ព្រះយេស៊ូវ​ផ្លាស់​ប្រែ​គ្រប់​យ៉ាង​ទាំង​អស់ ដូច្នេះ​វា​មាន​សារៈ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​សិក្សា​អំពី​អ្វី​ដែល​ព្រះ​គម្ពីរ​បង្រៀន​អំពី​ការ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ពី​សុគត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ។ ពេលខ្លះ​ខ្ញុំ​សួរ​ថា ប្រសិន​បើ​ព្រះគ្រីស្ទ​មិន​បាន​មាន​ព្រះជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ​ទេ តើ​អ្នក​នៅ​តែ​ទៅ​ពួកជំនុំ​និង​ដើរ​តាម​ព្រះ​យេស៊ូវ​ទៀត​ទេ? ប្រសិន​បើ​យើង​ដើរ​តាម​ព្រះ​គម្ពីរ នោះ ចំលើយ​របស់​យើង​គួរ​តែ «ទេ ខ្ញុំ​នឹង​មិន​ទៅ​ពួកជំនុំ​ ឬ​ដើរ​តាម​ព្រះ​យេស៊ូវ​ទេ»។ ប៉ុល​បាន​សរសេរ​ថា ប្រសិន​បើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មិន​បាន​មាន​ព្រះជន្ម​រស់​ពី​សុគត​ឡើង​វិញ​ទេ នោះ​ការ​អធិប្បាយ​និង​សេចក្តី​ជំនឿ​របស់​យើង​ឥត​អំពើ (១កូរិនថូស ១៥:១៤) ​យើង​ជា​ស្មរ​បន្ទាល់​ក្លែង​ក្លាយ​ពី​ព្រះ​វិញ​ (១កូរិនថូស

ម៉ាថាយ​ ២៤:៤២-២៥:១៣ Matt. 24:42-25:13

Mt.24.42-25.13 ម៉ាថាយ​ ២៤:៤២-២៥:១៣ សូម​អាន​ម៉ាថាយ​ ២៤:៤២-២៥:១៣ ទាំង​មូល។​ ចូរ​អាន​ ២៤:៤២-៤៤​ ទ្បើង​វិញ​ ហើយ​ឆ្លើយ​សំនួរ​ខាង​ក្រោម។​ តើ ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​ពួក​យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​អ្វី? តើ មាន​អ្នក​ណា​ដឹង​ពេល​ណា​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​នឹង​យាង​មក​វិញ? តើ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ព្រះយេស៊ូវ​បាន​ប្រៀប​ធៀប​ខ្លួន​ឯង​ជាមួយ​នឹង​ចោរ​ដែល​បាន​មក​នៅ​ពេលយប់? ការ​ពន្យល់​និង​ការ​អនុវត្ត៖ ចូរ​ស្រមៃ​ថា ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​បង្កើត​ច្បាប់​ដែល​បាន​ចែង​ថា ​ចោរ​ត្រូវ​តែ​ប្រាប់​ម្ចាស់​ផ្ទះ​អំពី​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​នឹង​ប្លន់​ផ្ទះ​ ហើយ​ចោរ​ទាំង​អស់​បាន​គោរព​តាម​ច្បាប់​នេះ!  បើ​ដូច្នេះ​ បន្ទាប់​មក​ម្ចាស់​ផ្ទះ​មិន​តែង​តែ​ត្រូវ​ចាក់សោ​ទ្វារ​របស់​ពួក​គេ​ទេ។ ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​គ្រាន់​តែ​ត្រូវ​ចាក់សោ​នៅ​ពេល​ដែល​ចោរ​បាន​ប្រាប់​ពួក​គេ​ថា​ពួក​គេ​នឹង​មក។  ប៉ុន្តែ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​មិន​ដឹង​ពេល​ណា​ចោរ​នឹង​មក​ប្លន់​ផ្ទះ​ទេ​ ដូច្នេះ​យើង​ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​ ចាំ​យាម និង​ប្រុង​ស្មារតី​រហូត។  នេះ​ជា​អាកប្បកិរិយា​ដែល​ពួក​គ្រីស្ទាន​គួរ​តែ​មាន​ផង​ដែរ។  យើង​មិន​ដឹង​ថា ព្រះគ្រីស្ទ​នឹង​យាង​មក​ពេល​ណា​ឡើយ​ ដូច្នេះ​ ចូរ​យើង​ចាំ​យាម​ចុះ! តើ អ្នក​មាន​អាកប្បកិរិយា​នេះ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​ដែរ​ឬ​ទេ? ចូរ​អាន​ ២៤:៤៥-៥១។ ​ តើ អ្នក​បម្រើ​ស្មោះត្រង់​

Tagged with:

ថ្ងៃ​នៃព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ The Day of Christ

Return of Christ ថ្ងៃ​នៃព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ (គឺ​ថ្ងៃ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​យាង​មកវិញ) ចូរ​អាន​អត្ថបទ​ខាងក្រោម​ហើយ​ឆ្លើយ​សំនួរ តើ​អ្វី​នឹង​កើតឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​នៃព្រះ​យេស៊ូវ​? ម៉ាថាយ​ ១៦:២៧ កិចការ ៣:២០-២១ ១កូរិនថូស​ ៤:៤-៥ ១កូរិនថូស​ ១៥:២២-២៤ ១ថែស្សាឡូនីច​ ២:១៩-២០ ១ថែស្សាឡូនីច​ ៤:១៣-១៧ ១ថែស្សាឡូនីច​ ៥:២-៣ ២ថែស្សាឡូនីច​ ១:៦-១០ ២ថែស្សាឡូនីច ២:៨-១០ ហេព្រើរ​ ៩:២៨ ១ពេត្រុស​ ១:៧ ១ពេត្រុស​ ១:១៣ ១ពេត្រុស​ ៤:១៣ ១ពេត្រុស​ ៥:១-៤ ២ពេត្រុស​ ៣:៣-១០ ១យ៉ូហាន​ ៣:២ យូដាស​

ការស្តាររបស់សព្វសារពើទ្បើងវិញ The Restoration of All Things

The Restoration of All Things

Top