១ធីម៉ូថេ ៣:៤-៥ 1 Tim. 3:4-5 John Piper

1 Tim 3.4-5 Raising kids who hope 2 pdf download The following sermon is a translation of a sermon at http://www.desiringgod.org/sermons/he-must-manage-his-household-well   ស៊េរី៖ ការ​ចិញ្ចឹម​បី​បាច់​ថែរក្សា និង​ការ​បង្រៀន​កូនៗ​ឲ្យ​សង្ឃឹម​លើ​ជ័យជម្នះ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់   ១ធីម៉ូថេ ៣:៤-៥   អត្ថបទ​នៃ​ព្រះ​បន្ទូល​ត្រង់​នេះ ភ្ជាប់​គ្រួសារ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដែល​ជា​ក្រុម​ជំនុំ​ជាមួយ​នឹង​គ្រួសារ​របស់​យើង។ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​យល់​ពី​អត្ថបទ​នេះ ជាដំបូង​យើង​ត្រូវ​តែ​ចាប់​ផ្ដើម​មើល​ដោយ​ដេញ​ពី​ចុង​ឃ្លា​ខ៥ រហូត​ដល់​ដើម​ខ៤ វិញ។   ក្រុម​ជំនុំ​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់   ចេញ​ពី​ឃ្លា «ក្រុម​ជំនុំ​របស់​ព្រះ» យើង​ខ្ញុំ​សុំ​ឲ្យ​ចំណង​ជើង​ចំណុច​ទី១ ថា

Tagged with:

គ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទ គ្រួសារដែលផ្ដោតលើដំណឹងល្អ Christian family

Christian Family pdf download នេះ​គឺ​ជា​មេរៀន​អំពី​គ្រួសារ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ។​ កាល​ដើម​ដំបូង ព្រះ​បាន​បង្កើត​គ្រប់​ទាំង​អស់ ហើយ​ទ្រង់​មាន​សិទ្ធិ​គ្រប់​គ្រង​លើ​ទាំង​អស់​ដែល​ទ្រង់​បង្កើត​មក។ យើង​បាន​បះបោរ​ប្រឆាំង​នឹង​ព្រះ ហើយ​យើង​សម​នឹង​ទទួល​ការ​វិនិច្ឆ័យ​របស់​ទ្រង់។ ព្រះ​មិន​អាច​ទទួល​យក​មនុស្ស​ ដែល​មិន​ស្អាត និង​បាន​បះបោរ​ប្រឆាំង​នឹង​ទ្រង់​បាន​ឡើយ។ ទ្រង់​ត្រូវ​តែ​ដាក់​ទោស។ ប៉ុន្តែ​ដោយសារ​ទ្រង់​ស្រលាញ់​យើង​ នោះ​ទ្រង់​បាន​ចាត់​ព្រះរាជបុត្រា​តែមួយ​របស់​ទ្រង់​អោយ​មក​ក្នុង​លោកិយ​ ដើម្បី​សុគត​នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង​ និង​រស់​ពី​សុគត​ឡើង​វិញ​ ដើម្បី​អោយ​អស់​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ទ្រង់​ បាន​សង្គ្រោះ​និង​ទទួល​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច។ ​នៅ​ថ្ងៃ​មួយ ​ព្រះយេស៊ូវ​នឹង​យាង​ត្រឡប់​មក​វិញ​ដើម្បី​ជំនុំជំរះ​មនុស្ស​គ្រប់​រូប​ ហើយ​បង្កើត​គ្រប់​យ៉ាង​ជា​ថ្មី​វិញ។ អស់​អ្នក​ណា​ ដែល​បាន​ទុក​ចិត្ត​ដល់​ព្រះយេស៊ូវ​ ​អាច​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ថ្មី​នេះ ដែល​ជា​ស្ថាន​បរមសុខ។ ខ្ញុំ​បាន​សរសេរ​ថា នេះ​គឺ​ជា​មេរៀន​អំពី​គ្រួសារ​គ្រីស្ទបរិស័ទ។ បើ​ដូច្នេះ​មែន តើ​មូលហេតុ​អ្វី​បានជា​ខ្ញុំ​សង្ខេប​ដំណឹងល្អ​ទៅ​វិញ​? មូល​ហេតុ​គឺ​ដើម្បី​កែ​ការ​យល់​ខុស​អំពី​ដំណឹងល្អ និង​ការ​យល់​ខុស​អំពី​គ្រួសារ​គ្រីស្ទបរិស័ទ។ កំហុស​មួយ​ដែល​មាន​ជា​ញឹក​ញាប់​គឺ​ថា មនុស្ស​គិត​ថា ដំណឹង​ល្អ​គ្រាន់តែ​ជា​ព្រះរាជសារ​អំពី​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​ប៉ុណ្ណោះ​ ដូច្នេះ​ហើយ​យើង​ប្រកាស​ដំណឹងល្អ​ ដើម្បី​អោយ​មនុស្ស​អាច​ជឿ ប៉ុន្តែ​គេ​ភ្លេច​អំពី​ដំណឹងល្អ​ នៅពេល​យើង​ចាប់​ផ្តើម​គិត​អំពី​បញ្ហា​ខុសៗ​គ្នា​នៅក្នុង​ការ​រស់​នៅ​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ។ ដូច្នេះ

ពួកចៅហ្វាយ ២:៦-១៤ Judges 2:6-15 John Piper

Judges 2 Piper pdf download The following is an abridged translation of a sermon by John Piper.  If you wish to read the original English, please go to the link below. http://www.desiringgod.org/sermons/will-the-next-generation-know   ស៊េរី៖ ការ​ចិញ្ចឹម​បី​បាច់​ថែរក្សា និង​ការ​បង្រៀន​កូនៗ​ឲ្យ​សង្ឃឹម​លើ​ជ័យជម្នះ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់   ពួកចៅហ្វាយ ២:៦–១៤   បណ្ដាំ​ជូន​ចំពោះ​លោកឪពុក​អ្នកម្ដាយ

Tagged with:

សុភាសិត ១:៧-៩ Proverb 1:7-9 John Piper

Proverbs 1_7-9 Piper The following is an abridged translation of a sermon by John Piper.  If you wish to read the original English, please go to the link below. http://www.desiringgod.org/sermons/do-not-forsake-your-mothers-teaching   ស៊េរី៖ ការ​ចិញ្ចឹម​បី​បាច់​ថែរក្សា និង​ការ​បង្រៀន​កូនៗ​ឲ្យ​សង្ឃឹម​លើ​ជ័យជម្នះ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់   សុភាសិត ១:៧–៩   កណ្ឌគម្ពីរ សុភាសិត

Tagged with:

អេភេសូរ ៦ Ephesians 6 John Piper ការ​ចិញ្ចឹម​បី​បាច់​ថែរក្សា និង​ការ​បង្រៀន​កូនៗ​ឲ្យ​សង្ឃឹម​លើ​ជ័យជម្នះ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់

Eph.6_4 Piper pdf download The following is an abridged translation of a sermon by John Piper.  If you wish to read the original English, please go to the link below. http://www.desiringgod.org/sermons/raising-children-who-hope-in-the-triumph-of-god   ស៊េរី៖ ការ​ចិញ្ចឹម​បី​បាច់​ថែរក្សា និង​ការ​បង្រៀន​កូនៗ​ឲ្យ​សង្ឃឹម​លើ​ជ័យជម្នះ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់   អេភេសូរ ៦:៤   សូម​ចំណាយ​ពេល​ខ្លះ ដើម្បី​សញ្ជឹងគិត​លើ​ពាក្យ

Tagged with:

គោលការណ៍ក្នុងការអប់រំកូន Child Discipline

ChildDiscipline pdf download

Top